Riu

El Govern aprova la planificació hidrològica que millora la qualitat de l'aigua i en garanteix la demanda fins el 2027

query_builder   23 novembre 2010 14:35

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la planificació hidrològica que millora la qualitat de l'aigua i en garanteix la demanda fins el 2027

  • El Pla de gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures permetran incrementar la disponibilitat d’aigua en 389 hectòmetres cúbics més a partir de 2015 i garantir el bon estat en el 56% de l’aigua
  • Aquesta és l’última fita de la planificació hidràulica per garantir la gestió sostenible de l’aigua i dóna compliment als objectius fixats pel Govern en matèria d’aigua durant aquesta legislatura
  • Les actuacions previstes en la planificació, i ja executades per un import de 1.882 milions d’euros, han permès incrementar la disponibilitat d’aigua en 122 hectòmetres cúbics en els darrers dos anys
 
El Govern ha aprovat avui el Pla de gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures, la nova planificació hidrològica del nostre país per als propers sis anys (2010-2015). Aquest document, ratificat durant el mes de setembre pel consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, preveu una sèrie de mesures i actuacions que garantiran totes les demandes fins el 2027 i que ens permetran disposar de 389 hectòmetres cúbics de nou recurs a partir del 2015.
 
Es tracta de la fita més important en matèria de polítiques d’aigua no només d’aquesta legislatura, sinó des de l’any 1998 en què el Govern de l’Estat va aprovar la planificació fins ara vigent. La nova planificació dóna compliment als requeriments de la Directiva marc de l’aigua i als objectius estratègics en aquest àmbit fixats pel propi Govern per tal de garantir la gestió sostenible de l’aigua a Catalunya. A més, dota per primera vegada a Catalunya, d’un pla hidrològic propi, centrat en les necessitats del territori i amb els seus recursos existents.
 
Els objectius marcats en aquest pla ja estan donant els seus fruits perquè moltes de les actuacions que s’hi preveuen estan en servei o en diferents fases d’execució. Això ha fet possible incrementar la disponibilitat d’aigua en més de 122 hectòmetres cúbics durant els dos darrers anys (com es pot veure en el següent gràfic), i alhora, consolidar uns nivells d’estalvi sostinguts any rere any.
 
Bon estat del medi
 
El Pla de gestió del districte de Conca fluvial de Catalunya i el seu programa de mesures també preveuen garantir el bon estat ecològic en el 56% de les masses d’aigua en l’horitzó del 2015.
 
Actualment, en el conjunt de Catalunya, s’assoleixen els objectius de bon estat en el 50% de les masses d’aigua (rius, estanys, zones humides, estuaris, badies, embassaments, aigües costaneres i aigües subterrànies). Les dades s’han obtingut a partir d’una xarxa amb més de 3.000 punts de control a tot Catalunya.
 
Es constata, doncs, una millora de l’estat del medi en els darrers anys i es preveu assolir el bon estat ecològic i químic en dues terceres parts de les masses d’aigua d’aquí a cinc anys.
 
 
Gran esforç inversor
 
El programa de mesures preveu una inversió per al període 2006-2015 de 8.728 milions d’euros per al conjunt de Catalunya. D’aquesta quantitat ja s’han executat 1.882 milions en el període comprès entre 2006 i 2009.

La inversió total prevista es desglossa de la manera següent:
 
  • 3.902 milions d’euros en gestió de la demanda
  • 2.510 milions d’euros en la millora de la qualitat
  • 1.401 milions d’euros en modernització de regadius
  • 916 milions d’euros en la qualitat hidromorfològica i biològica
 
Pel que fa al finançament de les inversions pendents, el Pla planteja que es facin a través de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’acord amb el Pla Catalunya i dels instruments financers que s’acordin en el nou contracte programa entre l’ACA i el Govern de la Generalitat per als anys 2011 i següents.
 

Alt nivell de participació i propostes

El procés de planificació de l’aigua a Catalunya, iniciat fa deu anys a partir de les noves normatives comunitàries i d’acord amb els criteris i calendaris de la Directiva marc de l’aigua, ha culminat amb l’elaboració d’aquest Pla. Cal remarcar la celebració, des de la tardor de 2006 fins al juny de 2010, d’un total de quinze processos de participació, que han servit per informar de les mesures previstes i alhora recollir les necessitats del territori. Procés que ha coincidit també amb el dels Debats de l’Aigua, amb participació dels grups parlamentaris.
 
També cal destacar el tràmit d’informació pública dels dos grans instruments de planificació, que s’ha desenvolupat durant vuit mesos (novembre de 2009 al juliol de 2010) per tal de facilitar al màxim el coneixement aprofundit dels instruments de planificació i la possibilitat de fer-hi al·legacions i aportacions per part de tots els agents i sectors interessats o implicats en la matèria.
undefined
undefined
undefined
undefined