AiguamollsEmporda

El Govern aprova el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt Empordà

query_builder   23 novembre 2010 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l'Alt Empordà

  • El Pla especial preserva els valors naturals, regulant les condicions d’execució de projectes o iniciatives que puguin incidir-hi
  • A més, posa en relleu la conservació d’aquells elements naturals més excepcionals de la zona, com són l’avifauna, la flora, els ambients dunars i d’aiguamoll
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. La finalitat del Pla especial és donar continuïtat i millorar la conservació i la gestió d’aquest espai natural emblemàtic. En concret, el Pla especial posa en relleu la conservació d’aquells elements naturals més excepcionals de la zona, com són, entre d’altres, l’avifauna, la flora, els ambients dunars i d’aiguamoll, que són poc representats a la resta del territori i que identifiquen el reconegut Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
 
El Pla especial

El Pla especial de protecció d’un espai natural és l’instrument tècnic i jurídic a través del qual s’estableixen els objectius de recuperació i conservació de l’espai natural, es defineixen les característiques de l’espai natural, s’ordena territorialment i s’estableix la regulació i el programa d’actuacions a l’espai. Els plans especials s’elaboren i es tramiten d’acord amb la legislació d’espais naturals.
 
El Pla especial és l’instrument d’ordenació que permet treballar coherentment i de manera integrada tot el que envolta aquest espai natural protegit. Així, el Pla especial dels Aiguamolls de l’Alt Empordà regula les condicions d’execució dels projectes o les iniciatives que puguin incidir-hi a fi d’assegurar el respecte envers els valors naturals protegits. També posa èmfasi en l’ordenació d’usos en el sòl no urbanitzable, en la regulació de l’establiment de noves activitats, i en l’ordenació del lleure i l’ús públic en l’àmbit de l’espai.
 
El Pla especial és de gran utilitat també perquè estableix un marc de referència més precís que permetrà una major cooperació en la gestió de l’espai protegit, tenint en compte les diferents atribucions competencials de les administracions que hi incideixen. En aquest sentit, el Programa d’actuació promou la coordinació entre els organismes de l’Administració, per tal d’impulsar mesures en relació amb la conservació dels sistemes naturals costaners. També és una oportunitat per a les entitats de la zona i els particulars per participar en l’aplicació de les mesures del Pla, en concret el desenvolupament de les actuacions vinculades a la seva execució. Per això, el Programa d’actuació d’aquest Pla preveu possibles ajuts a iniciatives que poden ser promogudes indistintament per l’Administració local, els particulars o les entitats privades.
 
Àmbit del Pla especial
 
El Pla especial se centra en l’espai del PEIN anomenat Aiguamolls de l’Alt Empordà (amb una superfície de 4.964 hectàrees), que inclou al seu interior el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. L’àmbit del Pla especial, però, és més ampli (7.262,6 hectàrees) atès que se suma a la superfície de l’espai protegit la corresponent a la zona perifèrica de protecció i connexió. Aquesta zona té un tractament normatiu específic, amb menys regulacions que la resta de zones del Pla, i té per objectiu principal assegurar la continuïtat territorial i les connexions biològiques i paisatgístiques entre les diferents unitats de l’espai protegit, tot mantenint el caràcter rural dels terrenys que inclou. Així mateix, permet mantenir la connexió entre els Aiguamolls de l’Alt Empordà i els espais protegits propers (Cap de Creus i el Montgrí-Illes Medes-Baix Ter), tenint en compte el risc que comporta l’alt grau de fragmentació del seu entorn.
 
Àmbit territorial (terrestre) del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà
 
 
Terme municipal
 
Superfície
dins l’àmbit del Pla (ha)
% respecte de l’àmbit del Pla *
Superfície
municipi
(Km2) *** 
% respecte del municipi**
Castelló d’Empúries
        3.104,7  
43%
           42,30  
73%
L’Armentera
           152,5  
2%
              5,60  
27%
L’Escala
           223,2  
3%
           16,30  
14%
Palau-saverdera
           844,6  
12%
           16,50  
51%
Pau
           726,7  
10%
           10,70  
68%
Pedret i Marzà
           125,1  
2%
              8,70  
14%
Peralada
           442,3  
6%
           43,60  
10%
Roses
           289,0  
4%
           45,90  
6%
Sant Pere Pescador
        1.264,2  
17%
           18,50  
68%
Torroella de Fluvià
              41,5  
1%
           16,90  
2%
Ventalló
              48,8  
1%
           25,10  
2%
TOTAL àmbit terrestre
        7.262,6  
100%
         250,10  
29%
 
* % de la superfície del municipi inclosa a l’espai respecte el total de l’àmbit del Pla especial.
** % de la superfície del municipi inclosa en l’àmbit del Pla respecte de la superfície total del municipi.
*** Font: IDESCAT.
undefined
undefined
undefined
undefined