MINIATURA NP ACTES LEADER FEBRER

Actes i jornades organitzats pels grups Leader per al mes de febrer

query_builder   5 febrer 2024 14:52

event_note Nota de premsa

Actes i jornades organitzats pels grups Leader per al mes de febrer

Els grups Leader organitzen i participen aquest mes en diferents actes, jornades, visites, i reunions per a divulgar i donar a conèixer els projectes que desenvolupen en el marc de les seves estratègies de desenvolupament territorial

FOTO NP ACTES LEADER FEBRER{"name":"2024/02/05/14/49/60a03b6c-e565-4e53-a2c7-df7d2e6cd86c.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":469448}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 11 Grups d’Acció Local per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027.

Així, entre les actuacions d’aquests Grups previstes per a aquest mes, cal destacar que l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha col·laborat en l’estudi ‘Per una Educació 360 en els territoris rurals. Caixa d’eines per a impulsar l’Educació 360 en els entorns rurals’, que es presentarà el 17 de febrer a Verdú, en la ‘Jornada d’Educació 360 en territoris rurals’.

L'objectiu d'aquesta jornada és conscienciar i vertebrar els ecosistemes educatius rurals més enllà de l'escola rural i des d’una mirada d’educació360, tot fomentant l'educació a temps complet i l'aprenentatge al llarg de la vida a les comunitats educatives rurals.

I aquest és el conjunt d’actuacions previstes per als propers dies d'aquest mes de febrer:

La ‘Cúpula GUSTUM’ a l’escola Marinada

Data i lloc: 7 de febrer. Escola Marinada. Barcelona.

Horari: Durant tot l’horari lectiu.

Organitza: Associació Leader de Ponent

La ‘Cúpula GUSTUM’ arriba a l’Escola Marinada, de Barcelona. Els alumnes de l’escola accediran a la Cúpula durant dos dies per a conèixer com funciona el sector agroalimentari local i de proximitat. També gaudiran dels jocs col·laboratius per a aprofundir més en la temàtica. Aquesta acció s’emmarca en el projecte ‘Agermanament de centres escolars amb la pagesia’, que forma part de l’Estratègia Alimentària de Catalunya, i es vincula amb reptes com reforçar l’autoestima alimentària de Catalunya i garantir l’arrelament de la població a les zones rurals. Es porta a terme amb la col·laboració de l’Oficina Conjunta de l’Alimentació Sostenible (OCAS) i l’Associació Leader de Ponent.

Aquesta activitat està adreçada a la comunitat educativa del centre.

Més informació: https://www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/

Taula sectorial agro-ramadera de Ponent: ‘Life eCOadapt50’

Data i lloc: 8 de febrer. Antic Museu de Verdú. Verdú.

Horari: De 18:30h a 20:00h.

Organitza: Associació Leader de Ponent

Primera sessió d’aquest grup de treball en què es presentarà breument el projecte als agents del territori i es posarà sobre la taula accions d'adaptació al canvi climàtic del sector ramader i agrícola de la zona de Ponent.

Aquesta taula està dirigida a ramaders/ramaderes, agricultors/agricultores, cooperatives, empreses, associacions, tècnics/tècniques, administracions, i altres agents del sector agro-ramader interessats a treballar en l'adaptació al canvi climàtic d'aquest i altres sectors vulnerables en la zona de Ponent.

Més informació: https://forms.gle/J5WN5B3NTgTW8YBf8

La ‘Cúpula GUSTUM’ a l’escola Comtes de Torregrossa

Data i lloc:8 i 9 de febrer. Escola Comtes de Torregrossa. Alcarràs.

Horari: Durant tot l’horari lectiu.

Organitza: Associació Leader de Ponent

La ‘Cúpula GUSTUM’ arriba a l’esmentada escola d’Alcarràs. Els seus alumnes accediran a la Cúpula durant dos dies per a conèixer com funciona el sector agroalimentari local i de proximitat, i també gaudiran dels jocs col·laboratius per a aprofundir més en la temàtica.

Aquesta activitat s’adreça a la comunitat educativa del centre.

Més informació: https://www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/

Comitè de pilotatge dels projectes ‘Rústik-ENP’ i ‘ENFOCC 2030’

Data i lloc: 9 de febrer. Solsona.

Horari: De 9:00h a 15:00h.

Organitza: Associació Leader de Ponent. Participa l’ARCA

Taula de Treball - Sessió Formativa sobre les comunitats energètiques, i presentació de les accions que s’impulsarà a través dels projectes ‘ENFOCC 2030’ i ‘RÚSTIK-Espais Naturals de Ponent’ aquest 2024.

Activitat adreçada als Grups d’Acció Local.

Sessió informativa ‘Ajuts Leader’

Data i lloc: 13 de febrer. En línia.

Horari: De 13:00h a 14:30h.

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord

Sessió informativa dels ajuts Leader per a les persones que hagin presentat sol·licitud al SIDER (sistema integrat de gestió d'ajuts de desenvolupament rural que integra les diferents fases de tramitació i gestió dels ajuts, i actua com a únic espai d'informació i comunicació entre el sol·licitant i l'administració).

Aquesta activitat s’adreça a beneficiaris i beneficiàries dels ajuts Leader de la convocatòria 2023.

Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/ajuts-leader/aspectes-generals-i-procediments

Taula Territorial ‘Life eCOadapt5o’

Data i lloc: 14 de febrer. En línia.

Horari: A partir de les 9:30h.

Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)

Reunió amb agents de les comarques d'Osona, la Selva, el Pla de l'Estany, i el Gironès per a treballar possibles accions d'adaptació al canvi climàtic que es puguin implementar al territori en el marc del projecte ‘Life eCOadapt50’.

Aquesta activitat s’adreça a agents públics i privats del territori dels àmbits agroramader, forestal, i turístic, així com també a agents de l'àmbit de la investigació o d'entitats relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic.

Més informació: https://ecoadapt50.eu/

Programa ‘ARRELAMENT’

Data i lloc: 14 de febrer. Ajuntament de Coll de Nargó. Coll de Nargó.

Horari: A partir de les 11:00h.

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell – Cerdanya

Propostes per a l’equilibri territorial i l’arrelament rural. El projecte ‘ARRELAMENT, accions per l’equitat i equilibri territorial’ és un programa del Departament de Territori que vol impulsar i reforçar aquelles zones del territori de Catalunya que es troben en situació de pèrdua de població crònica fomentant la cohesió, per a equilibrar desigualtats territorials. Una d’aquestes zones abasta Organyà, Fígols, Coll de Nargó, i Cabó.

Durant aquesta sessió s’ha previst:

·Presentació de la diagnosi d’espais oberts a càrrec de l’empresa ‘La Llena’.

 1. Presentació de la diagnosi de paisatge urbà a càrrec de l’empresa ‘Limonium’.
 2. Torn obert de preguntes i dubtes sobre les diagnosis.
 3. Retorn del procés participatiu desenvolupat per l’empresa ‘mOntanyanes’.

Aquesta sessió s’adreça a personal tècnic de desenvolupament local de la comarca de l’Alt Urgell i ciutadania interessada.

Sessió ‘Espais Naturals de Ponent’ i ‘Territori de Valor’

Data i lloc: 15 de febrer. En línia.

Horari: De 17:30h a 19:00h.

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord

Dirigida a formadors del projecte ‘FER’.

Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/territori-de-valor/turisme-familiar/el-projecte

Jornada d’Educació 360 en territoris rurals

Data i lloc: 17 de febrer. Verdú.

Participa: l’ARCA

Com ja s’ha esmentat, durant la jornada es presentarà l'estudi ‘Per una Educació 360 en els territoris rurals. Caixa d’eines per a impulsar l’Educació 360 en els entorns rurals’, que ha comptat amb col·laboració de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

Més informació:

https://www.desenvolupamentrural.cat/actualitat/agenda/jornada-d2019educacio-360-a-territoris-rurals/2024-02-17

Taula Territorial ‘Life eCOadapt5o’

Data i lloc:22 de febrer. Consell Comarcal de la Garrotxa. Olot.

Horari: A partir de les 9:30h.

Organitza: ADRINOC

Reunió amb agents de la comarca de la Garrotxa per a treballar possibles accions d'adaptació al canvi climàtic que es puguin implementar al territori en el marc del projecte ‘Life eCOadapt50’.

Aquesta activitat s’adreça a agents públics i privats del territori dels àmbits agroramader, forestal, i turístic, així com també a agents de l'àmbit de la investigació o d'entitats relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic.

Més informació: https://ecoadapt50.eu/

Jornada RedPAC: ‘Intercanvi d’experiències Leader: Participació del jovent rural en el desenvolupament econòmic i cultural del món rural’

Data i lloc: 23 de febrer. Villalba de los Alcores. Valladolid.

Horari: De 9:30h a 17:30h

Participa: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell – Cerdanya

Explicació del projecte ‘ODISSEU’ en el marc d’unes jornades d’intercanvi de projectes i iniciatives que tenen com a objectius:

·Fomentar la participació i inclusió dels joves en els òrgans de decisió i governança dels Grups d’Acció Local.

 1. Compartir experiències sobre la participació de la joventut rural en les Estratègies de Desenvolupament Local (EDL).
 2. Millorar la comunicació i el flux d’informació per a fomentar la creació de noves oportunitats dels i les joves en el món rural.
 3. Difondre i donar visibilitat a les bones pràctiques de joves impulsades en el marc del programa Leader.
 4. Reflexionar al voltant dels obstacles, dificultats, i limitacions que troben els i les joves per a emprendre en el món rural; i compartir idees i iniciatives que ja estan en funcionament.

Hi prendrà part personal tècnic i directiu dels Grups d’Acció Local, gestors Leader, i Autoritats de Gestió de les Comunitats Autònomes, xarxes regionals i estatals de Grups d’Acció Local, així com joves, organitzacions o entitats que treballin per als joves i les joves del medi rural (Consell de la Joventut, associacions, centres educatius, etcètera).

Més informació: https://redpac.es/

Sessió ‘FER’

Data i lloc: 27 de febrer. En línia.

Horari: De 17:30h a 19:00h.

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord

Activitat dirigida a formadors del projecte ‘FER’.

Finalment, val a dir també que durant aquest mes de febrer, l’ARCA participarà en diverses jornades, actes, visites, i sessions de formació:

 1. ‘Procés participatiu per a la construcció de l’estratègia de l’Àrea Funcional de Muntanya Leader Est’, el dia 2 de febrer (en línia).

https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not-20241901-proces-participatiu-construccio-estrategia-area-funcional-muntanya-est

 1. Col·laboració en l’organització d’una jornada inclosa dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament, prevista per al dia 14 de febrer, a Mas Bover, en què es presentarà el ‘Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva a Catalunya”, i es detallarà els resultats de la diagnosi dels escorxadors de baixa capacitat.
 2. Ponència per a presentar l'estudi ‘Rural-urbà: migracions, entorn residencial, i estructures d'oportunitat’, elaborat per l'Institut Metròpoli, el dia 21 de febrer, a laseu de l'Associació Catalana de Municipis, a Barcelona.

https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/pr_marxar_de_la_gran_ciutat_desig_opcio_o_forsa_major/544/?utm_source=organic&utm_medium=difusio+externa&utm_campaign=Agenda+21+febrer

 1. I participació, com a ponents, en el ‘Curs en Economia social i solidària per a l'enfortiment territorial’ de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i la Universitat de Vic, durant el primer semestre d’aquest 2024.

https://escolapostgrau.uvic.cat/curs/economia-social-i-solidaria-lenfortiment-territorial

Més informació:

Actes i jornades organitzades pels grups LEADER per al mes de febrer. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 78348

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined