Govern

El Govern garanteix als ens locals 122 milions per finançar inversions compromeses en el cicle de l'aigua

query_builder   6 febrer 2024 12:49

event_note Nota de premsa

El Govern garanteix als ens locals 122 milions per finançar inversions compromeses en el cicle de l'aigua

·Algunes de les obres que es podran dur a terme són millores en l’abastament i les canalitzacions, implantació de comptadors en alta, actuacions de reutilització i la construcció i ampliació d’estacions depuradores

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts traspassar 122 milions de la tresoreria de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de l’any 2023 al pressupost de l’agència per al 2024 per al finançament d’inversions del cicle de l’aigua. D’aquesta manera el Govern garanteix que els ens locals podran realitzar les inversions compromeses en l’exercici passat que, per diferents motius, no s’han pogut executar.

Els compromisos que es troben en aquesta situació són inversions en infraestructures del cicle de l’aigua com les obres de millora de l’abastament; la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant d'avingudes en zones urbanes i actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic; la implantació de comptadors en alta; actuacions de reutilització; la instal·lació de piezòmetres; el sanejament de nuclis; la millora de col·lectors; la construcció i ampliació d’estacions depuradores (EDAR); actuacions per a la reducció de nutrients en aquestes estacions; millores en conduccions d’aigües residuals; l’optimització d’instal·lacions de biogàs o millores hidràuliques i de canalitzacions.

La necessitat de portar a terme noves infraestructures del cicle de l’aigua ve determinada per dos motius: per assolir el compliment de la planificació hidrològica vigent i per dur a terme les actuacions necessàries per fer front al risc de desabastament derivat de la greu sequera que pateix la pràctica totalitat de Catalunya.

L’ACA, com a administració hidràulica, destina part del cànon de l’aigua a aquestes infraestructures, l’execució de moltes de les quals correspon als ens locals i a les empreses subministradores. D’altres les executarà directament la Generalitat.

Aquesta inversió s’afegeix als 200 milions destinats a ajuts als ens locals per realitzar inversions per fer front a la sequera que el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort Subiranas, va anunciar a mitjans de gener.

En una primera línia d’ajuts, per ajudar els ens locals a reparar les fuites de les xarxes municipals i a millorar l’eficiència de les seves xarxes, i que ha calgut ampliar per l’alta demanda, s’hi destinen 120 milions. A més, el Departament d’Acció Climàtica ha duplicat en les darreres setmanes la dotació inicial de les subvencions als ens locals provinents del Fons Climàtic, per redactar plans municipals i projectes, i per executar-los, destinats de manera prioritària a la gestió més eficient de l’aigua. L’assignació d’aquesta subvenció ha passat dels 40 als 80 milions.

Des que es va activar el pla especial de sequera (PES), el setembre de 2021, el Govern ha destinat 190 milions en ajudes al món local per millorar l’abastament. L’ACA ha posat a disposició d’ajuntaments i empreses subministradores aquests ajuts perquè puguin millorar l’abastament i assegurar que tothom tingui accés a l’aigua. Són els següents:

·13 milions per a la millora i reforç de les xarxes d’abastament supramunicipals.

·1 milió per a la millora dels controls dels cabals en alta.

·40 milions per millorar l’abastament en alta.

·5 milions per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i obres d’emergència.

·10 milions per a la recuperació i construcció de pous.

·Fins a 120 milions per millorar l’eficiència de les xarxes de subministrament municipals en baixa.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined