Canal Segarra-Garrigues

La Generalitat invertirà 154,5 milions d'euros a la vegueria de Lleida el 2024, un 10,4% més que l'any passat

query_builder   28 febrer 2024 13:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat invertirà 154,5 milions d'euros a la vegueria de Lleida el 2024, un 10,4% més que l'any passat

  1. Les partides més elevades previstes en el Projecte de pressupostos d’enguany s’adrecen al Canal Segarra-Garrigues, a la nova estació d’autobusos de Lleida, a la conservació de carreteres, a la millora de material i instal·lacions ferroviaris, a la nova comissaria dels Mossos a Mollerussa, al bloc quirúrgic de l’Hospital Arnau de Vilanova i a la construcció de dues noves escoles a Albesa i al Poal
  2. La xifra situa la despesa per habitant en els 415 euros, molt per sobre de la mitjana catalana, que és de 248 euros, i un 8,3% superior a la dels comptes del 2023 a les terres de Lleida

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2024 preveu una inversió de 154,5 milions d’euros a la vegueria de Lleida, un 10,4% més que l’any passat. Aquests diners representen el 7,9% de la inversió territorialitzable del Govern a tot Catalunya.

Aquesta xifra inversora corresponent a les comarques lleidatanes inclou la inversió real prevista (122,9 M€, un 11,5% més que el 2023), més les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital (8,7 M€) i 22,8 M€ provinents de romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2023) que s’incorporaran al pressupost del 2024.

La inversió per càpita és de 415 euros per habitant, molt per sobre de la mitjana de Catalunya (248 euros/habitant). També és un 8,3% superior a la que van registrar els comptes del 2023 a les terres de Lleida.

Les obligacions plurianuals compromeses fins al 2027 pugen un total de 135,6 milions d’euros.

Comarca

Any 2024

(imports en euros)

Import 2025-2027

(imports en euros)

Garrigues

9.096.228,0

13.274.039,5

Noguera

18.280.585,5

14.545.570,9

Pla d'Urgell

17.036.410,3

1.839.046,1

Segarra

12.426.634,8

18.963.473,7

Segrià

81.715.494,1

60.352.483,8

Urgell

15.896.009,4

26.592.422,4

Total

154.451.362,0

135.567.036,4

Creix la inversió en transport, infraestructures agràries i seguretat

Els comptes de la Generalitat per al 2024 a la vegueria de Lleida presenten increments importants en els àmbits de transports, de les infraestructures agràries i de la seguretat respecte dels pressupostos del 2023.

Pel que fa a la inversió en transports, creix 11,4 M€, passant de 40,1 a 51,5 M€. La nova estació d’autobusos de Lleida, amb 19,9 M€, s’endú la partida més gran, mentre que a la conservació de carreteres s’hi destinaran 12,7 M€ i els recursos per a la línia Lleida-La Pobla i altre material i instal·lacions ferroviaris s’aproparan als 14,5 M€. A la nova estació d’autobusos de Tàrrega s’hi destinen 1,1 M€

Quant a les infraestructures agràries, principalment regadius i ordenació parcel·lària, la inversió augmenta 1,5 M€ per arribar als 31,4 M€. El Canal Segarra-Garrigues rebrà una injecció de 28,4 M€. A la modernització de Pinyana Sector 5 Bassa Canet s’hi assignen més de 900.000 € i a la del Canal d’Urgell, 664.000 €.

La inversió en seguretat, centrada bàsicament en la nova comissaria de Mossos d’Esquadra a Mollerussa, creix 3,7 M€ i se situa en els 4,4 M€. Per altra banda, els comptes inclouen 2,7 M€ per a millores al Centre Penitenciari de Ponent (7,2 M€ fins al 2025).

A banda d’aquestes inversions, també cal destacar les que es destinen a altres àmbits. Així, en educació es preveuen les obres d’ampliació de l’escola Arnau Berenguer del Palau d’Anglesola (1,6 M€), la nova construcció de l'escola l’Àlber d’Albesa (1,5 M€), la de l’escola El Roser-Zer Plaurcén del Poal (1,3 M€), l’ampliació de l’escola Mont-Roig de Balaguer (1,2 M€) i la de l’escola Marinada a Vilanova de Bellpuig (1 M€).

Les actuacions en salut, que freguen els 10 M€, se centren en el bloc quirúrgic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (7 M€), en les obres de millora a l’Hospital Santa Maria (1,1 M€), en la construcció del nou CAP d’Almenar (1,8 M€) i en l’ampliació del de Tàrrega (1,3 M€).

L’aeroport de Lleida-Alguaire comptarà amb inversions per valor de 4 M€ per continuar desenvolupant-se com un referent internacional d’activitat econòmica i de recerca en nous sectors d’activitat emergents (hub d’energia verda, NewSpace) i en la formació per a l’aviació del futur.

Un increment del 69,3% del Fons de Cooperació Local

Els nous comptes, a més, destinaran 17,1 M€ del Fons de Cooperació Local (FCL) a millorar el funcionament dels governs locals, una quantitat que supera en un 69,3% la de l’any passat. El suport al món local també contempla 4,2 M€ en bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC); 18,46 M€ per al contracte programa de drets socials amb ens locals, un 3,1% més que el 2023, i 3,7 M€ per a polítiques d’igualtat i feminismes amb governs locals.

Addicionalment, es transferiran 42,4 milions a la Universitat de Lleida, 498.400 a la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, 310.000 al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida i 300.000 a AGROTECNIO, entre d’altres.

Més de 140 milions de fons Next Generation EU a la vegueria de Lleida fins a gener de 2024

Finalment, un apunt a l’impacte que els fons Next Generation EU han tingut a les comarques de la demarcació de Lleida fins al gener del 2024, que han arribat a més de 140 milions d’euros i s’han distribuït de la següent manera:

Comarca

Total ajuts

(imports en euros)

Ajuts per càpita

(imports en euros)

Garrigues

4.105.729,0

254,5

Noguera

10.678.865,0

347,8

Pla d'Urgell

11.361.797,0

343,3

Segarra

17.846.347,0

772,8

Segrià

87.158.486,0

462,1

Urgell

9.592.531,0

282,6

Total

140.743.755,0


En el marc del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), durant l’any 2024 es duran a terme obres de remodelació del CAP Mollerussa, del Dipòsit de patrimoni Cultural i de la seu Judicial de Cervera, de la Comissaria de Lleida i del Rectorat de la Universitat de Lleida.

Pressupostos socials i favorables a la cohesió territorial

La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, ha valorat uns pressupostos que per a la vegueria de Lleida tenen, per una banda, un alt component social, i, per una altra, incideixen de ple en la cohesió territorial”. En aquest sentit, ha explicat que els comptes del 2024 són “els que històricament preveuen la major despesa tant a Catalunya com a la vegueria de Lleida” i “ens han de permetre desenvolupar les fortaleses i les oportunitats de les Terres de Lleida en el camí que institucions i agents econòmics i socials ens hem traçat per dur a terme la transformació del nostre territori”.

Bergés destaca les inversions en els eixos de les millores i modernització del reg, principalment el Canal Segarra-Garrigues, però també amb actuacions al Canal d’Urgell i al reg de Pinyana, en un context de sequera; en el de la mobilitat i la intermodalitat, amb la nova estació d’autobusos de Lleida i millores en el transport ferroviari de passatgers, tant en la línia Lleida-La Pobla com en altres punts de rodalies “per seguir millorant uns serveis que la ciutadania reclama”; en el de la salut, avançant en el bloc quirúrgic de l’Hospital Arnau de Vilanova i la construcció i ampliació de nous CAP; en el de l’educació, amb la construcció de dues noves escoles molt esperades, com seran les d’Albesa i el Poal, i altres ampliacions de centres necessàries; en el de la seguretat, amb la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a Mollerussa que, a banda de donar un servei de més proximitat al Pla d’Urgell i a les Garrigues, permetrà reorganitzar la planificació al Segrià i a Lleida ciutat; i en el reforç de les polítiques feministes, en col·laboració amb els municipis.

1  

Fitxers adjunts

Resum d'inversions a la vegueria de Lleida per comarques

Resum d'inversions a la vegueria de Lleida per comarques
PDF | 59058

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined