El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de Consum, Albert Melià Roset, durant la presentació, el passat divendres, del balanç del Programa.

El Govern imposa 125.000 euros en sancions a 6 grans tenidors per no oferir lloguer social a les comarques de Lleida

query_builder   29 febrer 2024 10:27

event_note Nota de premsa

El Govern imposa 125.000 euros en sancions a 6 grans tenidors per no oferir lloguer social a les comarques de Lleida

L’activitat inspectora de l’Agència Catalana del Consum, en aquest àmbit, augmenta un 779 % en l´últim any arran de la implantació del Programa de reforç per vetllar pel compliment de la llei d’emergència habitacional

A la vegueria de Lleida, Consum ha obert 36 expedients per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt 6 amb sancions greus

Arreu de Catalunya, el Govern ha imposat 246 sancions a 79 grans tenidors per un import de 6,07M€ per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial

El Govern ha imposat 6 sancions a 6 grans tenidors per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial a les comarques de la vegueria de Lleida. Ho ha fet per mitjà de l’Agència Catalana del Consum per un import global de 125.000 euros. Aquestes són dades que s’extreuen del Balanç del primer any del Programa de reforç per vetllar especialment pel compliment de les obligacions previstes en la Llei 1/2022 del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l’habitatge, que va

La implantació, el gener de 2023, d’aquest Programa impulsat pel Govern, va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum, actuació que ha permès incrementar de manera exponencial l’activitat de l’Agència en aquest àmbit.

A les comarques de Lleida, després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, Consum ha assolit els 36 expedients oberts per incomplir l’obligació legal d’oferir lloguer social, dels quals, fins al moment, n’ha resolt x amb sancions greus, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. Per municipis, Mollerussa, Lleida i Tàrrega són els que més expedients oberts acumulen per possibles incompliments de la normativa, amb 10, 7 i 6 respectivament:

Municipi

Expedients oberts

Mollerussa

10

Lleida

7

Tàrrega

6

Alcarràs

3

Cervera

2

Les Borges Blanques

3

Menàrguens

1

Artesa de Lleida

1

Alòs de Balaguer

1

Balaguer

1

Palau d'Anglesola, el

1

Total general

36

Pel que fa als expedients resolts amb sanció, es distribueixen de la següent manera:

Municipi

Sancions

Alcarràs

1

Alòs de Balaguer

1

Les Borges Blanques

2

Lleida

2

Total general

6

Activitat inspectora de Consum arreu de Catalunya

Pel que fa a l’activitat arreu de Catalunya, en concret, des de la posada en marxa del Programa de reforç, l’Agència ha realitzat 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183), després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600 % més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115 % més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78).

En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social. En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així mateix, l’Agencia ha detectat que 2 grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa.

Dels expedients sancionadors oberts, 246 ja s’han resolt amb sanció per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores, infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. En global l’Agència ha sancionat 79 grans tenidors, dels quals 27 acumulen més d’un expedient sancionador, i 2 d’aquestes empreses acumulen el 44% del total d’expedients resolts amb sanció.

Mesures dissuasives addicionals a les sancions econòmiques

Des del maig de 2023, tenint en compte que algunes empreses acumulen un nombre considerable d’expedients, l’Agència incorpora en tots els expedients sancionadors per incompliments relacionats amb l’obligació d’oferir lloguer social, una sanció accessòria de publicitat que permet fer difusió de la multa quan aquesta esdevé ferma és a dir, un cop s'han resolt tots els possibles recursos presentats per l'empresa en via administrativa–. En aquest sentit, ja s’han fet públiques per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat un total d’11 sancions fermes als grans tenidors següents: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL i Coral Homes SL.

Així mateix, tenint en compte l’especificitat del Programa dirigit a protegir el dret d’accés a l’habitatge de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, i per tal de reforçar aquesta mesura dissuasiva per mitjà de la publicitat, l’Agència ha donat a conèixer avui el nom dels grans tenidors que acumulen més expedients oberts per presumptes incompliments de l’obligació d’oferir lloguer social, que són: Divarian Propiedad, amb 423 expedients, i Promontoria Coliseum Real Estate, amb 221. La resta són el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb 87, Coral Homes, amb 74, i Gramina Homes, SL, amb 44.

Marc normatiu per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge

La normativa estableix que les persones físiques o jurídiques considerades grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda d’execució hipotecària o desnonament –o bé abans d’adquirir un habitatge fruit d’acord de compensació o dació en pagament–, quan la unitat de convivència d’un habitatge es troba en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb el nivell d’ingressos previst en la Llei 24/2015.

A més, la Llei 1/2022 del 3 de març amplia aquesta protecció a tots els ocupants d’habitatges sense títol jurídic habilitant, ja sigui per venciment del seu contracte d’arrendament, per haver patit un procés de reclamació d’un deute hipotecari o per haver ocupat un habitatge buit d’una entitat financera o fons d’inversió.

Així mateix, la normativa vigent estableix l’obligació de fer constar la informació relativa a l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, tant a les ofertes d’arrendament com al contingut dels contractes.____

@consumcat / @empresacat | @treballcat

►►►

§Instagram consumcat

§Linkedin consumcat

§Youtube consumcat

1  

Imatges

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de Consum, Albert Melià Roset, durant la presentació, el passat divendres, del balanç del Programa.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, acompanyat del director de Consum, Albert Melià Roset, durant la presentació, el passat divendres, del balanç del Programa. 420389

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined