La incorporació de dones als Mossos d¿Esquadra arriba al 23% i situa el Cos amb més presència femenina de l¿Estat

La incorporació de dones als Mossos d'Esquadra arriba al 23% i situa el Cos amb més presència femenina de l'Estat

query_builder   8 març 2024 07:39

event_note Nota de premsa

La incorporació de dones als Mossos d'Esquadra arriba al 23% i situa el Cos amb més presència femenina de l'Estat

· Des de l’any 2020 s’han incorporat 500 dones policia: de les 3.720 Mosses d’Esquadra que hi havia l’any 2020 a les 4.220 d’enguany

. El Cos ha passat en els darrers anys de tres a set dones comissàries, la qual cosa suposa el 30% del total de persones en màxim rang de comandament dels Mossos d’Esquadra actualment en actiu

. La 36a promoció del curs de formació bàsica per a policies ha estat la promoció on s’han incorporat més dones de la història, amb un 38,5%

. Per promoure la conciliació, el 2023 s’han posat en marxa dues sales de lactància al Complex Central i a la Regió Policial Metropolitana Sud, que s’implementaran a la resta de regions de manera progressiva.

La feminització dels Mossos d’Esquadra conforma un dels objectius estratègics de la Prefectura i implica un procés de transformació de l’organització des d’una vessant feminista per tal d’afavorir la cultura de la igualtat. En els últims anys, des de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra s'han adoptat mesures per corregir la infrarepresentació de les dones al Cos amb campanyes per trencar estereotips de gènere i incrementar les candidatures femenines; adequació de barems de puntuació en les proves físiques i l’eliminació de requisits com l'alçada mínima, que era desproporcionada i no tenia en compte la mitjana d’alçada real de dones i dels homes, fins a implementar el sistema de reserva de places per a les convocatòries d’accés o promoció.

Aquestes mesures han impulsat la incorporació de dones fins a fer dels Mossos d'Esquadra el cos amb més presència femenina de l'Estat. L’accés de dones policia arriba enguany al 23% i situa el Cos amb més presència femenina de l’Estat. En els darrers quatre anys s’han incorporat 500 dones més, passant de la xifra de 3.720 Mosses d’Esquadra que hi havia l’any 2020 a les 4.200 d’enguany.

L’actual 22% de presència de dones situa la Policia de la Generalitat encara lluny de les policies de països com Lituània o Letònia (40% de dones); Països Baixos, Suècia i Estònia (al voltant del 35%); o Anglaterra, Escòcia, Noruega, Bèlgica i Xipre (més del 25%).

La 36a promoció del curs de formació bàsica per a policies ha estat la promoció on s’han incorporat més dones de la història, amb un 38,5%. Així mateix, el Cos ha passat en els darrers anys de tres a set dones comissàries, la qual cosa suposa el 30% del total de persones en màxim rang de comandament dels Mossos d’Esquadra actualment en actiu. Actualment el 13,49% són dones comandaments repartides en les diferents categories policials.

Un dels objectius que persegueix la feminització és el de revertir l’actual situació pel que fa a la quota de comandaments de mosses per arribar a assolir una representació paritària d’homes i dones dins de la policia a través de polítiques que busquen promoure la incorporació de dones a tots els nivells jeràrquics de les estructures.

Un cos policial, amb una plantilla diversa i amb un equilibri entre homes i dones representa millor a la comunitat a qui serveix. El greu desequilibri actual és fruit dels estereotips socials així com d'una discriminació històrica.

A Catalunya, la llei 17/2015 d'igualtat efectiva d'homes i dones al seu article 15 estableix l’obligatorietat de la Generalitat, l'Administració de la Generalitat, els organismes públics vinculats o dependents, entitats públiques i privades que gestionen els serveis públics elaborin un pla d'igualtat que tingui en compte, entre d'altres, la representativitat de les dones, l'accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, etc.

El 21 de gener del 2022 es va signar per Acord del Conseller d'Interior i la majoria de sindicats representatius del cos de Mossos d'Esquadra el Pla d'Igualtat de la PG-ME amb els següents objectius:

1.Promoure la igualtat d'oportunitats entre les persones treballadores de la Policia de la Generalitat – Mosso d'Esquadra.

  1. Prevenir l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual, de la identitat i/o l’expressió de gènere en l’àmbit de la PG-ME i implementar mesures per a la seva detecció i erradicació.
  2. Promoure la integració de la perspectiva de gènere en l'organització i estructura interna del Cos des d’una visió interseccional i en la missió, visió i valors dels Mossos d‘Esquadra.
  3. Donar compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
  4. Promoure la transversalitat de gènere en les polítiques de seguretat de la DGP.
  5. Fomentar l’assoliment d’una representació paritària per tal de garantir una presència de dones i homes al Cos E segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40% i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe en el total de la plantilla, dels llocs de comandament, dels llocs de lliure designació i en la composició de comissions de treball i/o d’òrgans col·legiats.


Accelerar el canvi i promoure lideratges femenins

El sistema de reserva de places, com a una mesura temporal, s’aplica sobre 25% i el 40% en les diferents convocatòries aprovades a partir de l’1 de gener de 2022.

La feminització implica un procés de transformació que va molt més enllà de la incorporació de dones i que planteja altres qüestions com:

. Trencar estereotips i prejudicis de gènere

. Promoure i visibilitzar referents femenins

. Incorporar la perspectiva de gènere en els processos selectius (tant en els d’accés als cossos com en els de promoció interna), per tal de suprimir biaixos de gènere existents que històricament han discriminat les dones

. Promoure lideratges feministes

. Normalitzar les infraestructures i els mitjans materials des de la perspectiva de gènere

. Impulsar polítiques que millorin la salut laboral i la conciliació

. Situar al centre les cures, el benestar emocional i la salut mental de les treballadores i treballadors

. Fomentar mecanismes i estratègies per construir organitzacions resilients

. Prioritzar les polítiques per a la lluita contra les violències masclistes

. Abordar diligentment la violència masclista dins de les pròpies organitzacions

. Diversificar les organitzacions


Per promoure la conciliació, el 2023 s’han posat en marxa dues sales de lactància al Complex Central i a la Regió Policial Metropolitana Sud, que s’implementaran a la resta de regions de manera progressiva. La previsió és que durant el 1r semestre de 2024 s’habilitin les sales a la Regió Policial Metropolitana Nord i Ponent. El 2n semestre de 2024 a Les Corts i progressivament a la resta de Regions Policials i edificis policials.


Oficina de Comunicació

Sabadell, 8 de març de 2024undefined
undefined
undefined
undefined
undefined