mini

Aprovat el Pla director urbanístic Biopol-Granvia de l'Hospitalet de Llobregat

query_builder   4 abril 2024 14:37

event_note Nota de premsa

Aprovat el Pla director urbanístic Biopol-Granvia de l'Hospitalet de Llobregat

  1. És un projecte estratègic de país per consolidar i potenciar la recerca i la innovació biomèdica a través d’un ecosistema que atregui empreses del sector de la salut
  2. A més d’impulsar el BioClúster d’Innovació i Salut, el Pla director consolida el parc de Cal Trabal, millora l’accessibilitat al parc fluvial del Llobregat i estructura el teixit urbà a partir de la transformació de la Granvia


imatge 1
Imatge àeria indicativa.
{"name":"2024/04/04/14/32/740e4b78-37b5-454b-847a-adb031bf0dc8.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":470416}


La Comissió de Territori de Catalunya, presidida per la consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha aprovat definitivament avui el Pla director urbanístic (PDU) Biopol-Granvia, a l’Hospitalet de Llobregat, que estableix les directrius urbanístiques per desenvolupar un clúster de recerca biomèdica i transformar aquest àmbit metropolità, consolidant el parc de Cal Trabal, millorant l’accessibilitat al parc fluvial del Llobregat i estructurant el teixit urbà de la zona a partir de la transformació de la Granvia.

La missió principal del nou PDU és la transformació i ordenació de prop de 96 hectàrees de sòl per afavorir la implantació d’un nou pol d’activitat econòmica vinculat a la investigació, la recerca biomèdica i les ciències de la salut. Així, vol afavorir la localització de noves empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria farmacèutica i de serveis en un entorn privilegiat, ja que en la mateixa àrea d’influència hi ha l’Hospital Universitari de Bellvitge; l’Institut Català d’Oncologia; la Universitat de Barcelona – Campus Bellvitge; l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge i l’Hospital pediàtric Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat. Aquest clúster de recerca està cridat a convertir-se en un dels més importants del sud d’Europa i a tenir un fort impacte en el mercat laboral i en el PIB català.

A banda d’aquesta missió principal, el PDU treballa per a:

  1. Aconseguir una major permeabilitat dels equipaments públics i de les zones d’activitat econòmica amb l’entorn, per millorar la integració territorial.
  2. Adaptar les infraestructures, facilitant l’accessibilitat a ambdues bandes del tram renovat de la Granvia i millorant l’accés viari pel sud del continu urbà de Barcelona.
  3. Preservar l’ecosistema de Cal Trabal com a parc estratègic i connector amb el riu Llobregat, mantenint les condicions ambientals per a la preservació de la biodiversitat. Connectar les actuals zones verdes de l’Hospitalet amb la nova xarxa d’espais lliures que crearà el PDU i amb Cal Trabal. Rehabilitar les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran, i incorporar-les al catàleg d’equipaments municipals.
  4. Establir un model de mobilitat sostenible a la zona.
  5. Incorporar estratègies per incrementar la resiliència davant les conseqüències del canvi climàtic, com l’ampliació de la cobertura verda, la permeabilitat per facilitar la recàrrega dels aqüífers i la preservació del caràcter agrícola de Cal Trabal.
fotografia 2
Vistes indicatives.
{"name":"2024/04/04/14/33/fe10ca81-12d9-45ef-86c3-dd35f76ee710.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":526358}


De les prop de 96 hectàrees del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat que abasta el PDU, D’aquesta superfície, més del 53% del total es qualifica com a zones verdes i parcs. En concret, Cal Trabal gaudirà d’una especial protecció mediambiental per garantir el seu paper de connector ecològic entre la ciutat i el riu, amb un espai de 25,41 hectàrees, que tindrà la consideració de parc estratègic, ocuparà prop del 29% de la superfície de l’àmbit que comprèn el PDU. Un altre 24,4% de la superfície serà també per a espais lliures, que es distribuiran com a parcs urbans per tot l’àmbit del PDU.

Integració de la xarxa verda.{"name":"2024/04/04/14/34/5c029050-c475-411d-bfd3-667c6bb9fb02.jpg","author":"Territori","type":"0","location":"0","weight":292834}


L’11,6% de la superfície de l’àmbit es qualifica com a sòl d’activitat econòmica destinada al Biopol Granvia i es concentra fora de Cal Trabal, majoritàriament al sud de la Granvia, que és l’àmbit més urbanitzat.

També es resolen els accessos al riu Llobregat per les dues bandes de la Granvia, aprofitant estructures existents i passos viaris que quedaran sense ús per crear recorreguts cívics i un sistema de passarel·les per connectar els espais lliures situats als costats de les infraestructures viàries.

Precisament, el sistema viari ocuparà el 22,4% de l’àmbit. A més de la semicobertura de la Granvia i de la continuïtat del carrer Ciències com a nou eix vertebrador, el nou PDU proposa la reordenació de les parades i els recorreguts de les línies d’autobús i la creació d’una nova boca de metro a la parada de l’Hospital de Bellvitge.

Pel que fa als equipaments, ocuparan el 5,45% de la superfície total. S’inclou la rehabilitació de les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran.

Projecte BioClúster d’Innovació i Salut

El PDU és l’intrument de planejament per impulsar el projecte BioClúster d’Innovació i Salut. Es tracta d’un projecte estratègic de país que té per objectiu potenciar i consolidar la recerca i la innovació biomèdica a través d’un potent ecosistema que atregui empreses del sector de la salut.

Aquest projecte estratègic tindrà un gran impacte econòmic per a Catalunya: s’estima que facturarà més de 7.000 MEUR, cosa que suposa una contribució al PIB català de més de 4.500 MEUR, que es tradueix en l’1,86% del Producte Interior Brut (PIB) anual de Catalunya; unes rendes salarials de més de 1.700 MEUR i la creació de gairebé 50.000 llocs de treball.

Durant la fase d’informació pública, el PDU va rebre 90 escrits d’al·legacions. Fruit de l’estudi d’aquestes al·legacions, s’han introduït petits ajustos en el Pla director, de caràcter tècnic. L’administració actuant del nou PDU serà el Consorci per a la Reforma de la Granvia

La Comissió de Territor de Catalunya ha aprovat definitivament el PDU però es condiciona la seva publicació al DOGC i, per tant, la seva entrada en vigor, a que l’Hospitalet de Llobregat superi la situació d’emergència per sequera que afecta Catalunya.

3  

Imatges

Imatge 1

Imatge 1 470416

Imatge 2

Imatge 2 526358

Imatge 3

Imatge 3 292834

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1083121

undefined
undefined
undefined
undefined