mini

L'ICGC participa en un projecte europeu per incrementar la precisió dels estudis previs de projectes de geotèrmia profunda

query_builder   10 abril 2024 10:00

event_note Nota de premsa

L'ICGC participa en un projecte europeu per incrementar la precisió dels estudis previs de projectes de geotèrmia profunda

  1. L'ICGC participarà en la demostració de tècniques innovadores de modelització, desenvolupades en el marc del projecte, a través d'un cas d'estudi a Catalunya, concretament a la fossa tectònica del Vallès


imatge
Flux de treball combinat del concepte de modelització plantejat en el projecte GO-Forward i cas d’estudi a l’àmbit de Catalunya.
{"name":"2024/04/09/11/54/f0606ced-d436-4021-8841-229df64caac8.jpg","author":"ICGC","type":"0","location":"0","weight":230289}


L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), dependent del Departament de Territori, participarà com a soci en el projecte europeu GO-Forward (programa HORIZON EUROPE), que té per objectiu incrementar la precisió dels mètodes que es fan servir tradicionalment per avaluar el potencial dels anomenats reservoris geotèrmics profunds en una àrea determinada. Els reservoris geotèrmics profunds són formacions geològiques del subsol, on les aigües subterrànies d'origen profund que hi circulen tenen temperatures elevades. La geotèrmia profunda ofereix un gran potencial per al seu aprofitament comercial com a energia renovable.

Aquesta millora de la predicció en les fases prèvies d’estudi d’un projecte permetria als tècnics saber si el reservori geotèrmic profund analitzat té prou potencial per explotar-lo. Això reduiria els riscos associats a les inversions requerides inicialment per la perforació de sondatges profunds, seguida de la construcció de les plantes de generació d'energia. El projecte GO-Forward s’executarà des de mitjans de 2024 fins a mitjans de 2028.

Així, el principal objectiu del projecteGO-Forward és desenvolupar i aplicar una nova metodologia de treball per fer prediccions més precises de les propietats dels reservoris geotèrmics en les fases prèvies a la perforació. Aquesta nova metodologia de treball es basa en una caracterització detallada dels processos geològics que condueixen a la formació del reservori amb potencial d’energia geotèrmica. Per tant, el nou enfocament simula processos geològics en lloc d'extrapolar dades, com es fa quan s’empren mètodes geoestadístics tradicionals.

El consorci del projecte estarà liderat pel Fraunhofer Research Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Energy (IEG) i compta amb 12 socis europeus de vuit països diferents amb perfils diversos, com ara centres de recerca, serveis geològics, universitats i empreses energètiques. La iniciativa GO-Forward gaudirà d’una dotació total de 4,5 MEUR, de la qual un 7% es destinarà a l’ICGC.

L'ICGC treballarà en col·laboració amb el British Geological Survey i la Universitat de Bari (Itàlia) en la fase d'aplicació de les noves eines de modelització per analitzar un tipus concret de reservoris geotèrmics, els fracturats, és dir, aquells on les roques presenten una gran densitat de fractures d’origen natural i a la vegada una temperatura elevada. Aquestes eines seran adaptades i ajustades prèviament mitjançant un estudi específic a Cornualla, Regne Unit. Posteriorment, l’ICGC aportarà les dades de diversos casos d’estudi a Catalunya per efectuar els treballs de modelització en el mateix tipus de reservoris associats a la fossa tectònica del Vallès, que té un gran potencial per obtenir alta temperatura.

La geotèrmia d’origen profund és un recurs energètic present en diversos indrets de Catalunya que, tot i ser poc conegut, té un alt potencial d’explotació com a font d’energia renovable. La participació de l’ICGC en el projecte s’emmarca en el seu objectiu de millorar el coneixement d'aquest recurs energètic i identificar i quantificar els recursos geotèrmics profunds a Catalunya, i desenvolupar eines de divulgació.

1  

Imatges

Imatge

Imatge 230289

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 391039

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined