El Govern estableix els permisos laborals per als treballadors que participin en les eleccions al Parlament del 12-M

El Govern estableix els permisos laborals per als treballadors que participin en les eleccions al Parlament del 12-M

query_builder   19 abril 2024 15:30

event_note Nota de premsa

El Govern estableix els permisos laborals per als treballadors que participin en les eleccions al Parlament del 12-M

  1. L’ordre publicada avui al DOGC determina, entre d’altres, un permís de quatre hores per poder votar per als empleats que treballin el dia dels comicis

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica aquest divendres, 19 d’abril, les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M. Regula els permisos laborals que empreses i administracions han de concedir als empleats que treballin el dia dels comicis i també als membres de meses electorals, interventors i apoderats.

L’ordre estableix, entre d’altres, un permís de fins a quatre hores per a aquells treballadors a qui la jornada laboral els coincideixi amb el dia de les eleccions. Aquest permís és retribuït i no recuperable. Empreses i administracions no cal que l’atorguin als qui facin una jornada que coincideixi, com a màxim, dues hores amb els horaris dels col·legis electorals. Per poder abonar el salari del temps utilitzat per votar, es pot sol·licitar al personal que exhibeixi el justificant acreditatiu expedit per la mesa electoral corresponent.

El Govern també regula un permís per als membres de meses electorals o interventors pels qui el dia de les eleccions coincideixi amb la seva jornada laboral. Es determina un permís corresponent a la jornada completa del 12-M i, a més, un permís de les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l'empresa o administració un cop es justifiqui l'actuació com a membre de mesa o interventor.

També es preveu el permís de les cinc primeres hores per aquells membres de mesa electoral o interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

Pel que fa als apoderats, si la jornada laboral els coincideix amb el 12-M, les empreses i administracions han de concedir-los un permís retribuït, de caràcter no recuperable, durant el dia dels comicis.

La norma també estableix que si els membres de mesa, interventors o apoderats han de treballar en torn de nit en la data la immediatament anterior a la jornada electoral, a petició de la persona interessada, se’ls ha de canviar el torn perquè puguin descansar la nit abans.

També poden gaudir d’un permís de fins a quatre hores aquells treballadors que hagin de sol·licitar personalment el vot per correu si duen a terme funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia de les eleccions. Es podrà gaudir del permís fins al 2 de maig.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined