MINIATURA NP FOTOVOLTAIQUES EN REGS

Les comunitats de regants de Lleida avancen en eficiència energètica en regadiu

query_builder   25 abril 2024 13:30

event_note Nota de premsa

Les comunitats de regants de Lleida avancen en eficiència energètica en regadiu

El reg del Garrigues Sud i la Comunitat de Regants de l’Albi disposaran de noves instal·lacions fotovoltaiques

FOTO  NP FOTOVOLTAIQUES EN REGS{"name":"2024/04/25/13/29/c6671c11-4d96-4836-b97a-617c92d76694.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":96049}

El Govern ha autoritzat destinar 1.612.663 euros per a contractar les obres per a la instal·lació d’una planta solar aïllada, amb una potència de de 500 kW, per al subministrament a l’estació de bombament EB5 de primeres etapes (I, II, III) del regadiu del Garrigues Sud ubicada en el terme municipal de Bovera (Les Garrigues), per un import total de 863.905 euros, d’una banda; i d’una altra planta solar i obres annexes a la Comunitat de Regants de l’Albi per al reg de suport de l’olivera, en els termes municipals de l’Albi, la Pobla de Cérvoles, Cervià de les Garrigues, el Vilosell i les Borges Blanques (Garrigues), per un import total de 748.757 euros, de l’altra.

Aquests projectes es duran a terme mitjançant finançament de fons europeu, d’obligada comunicació, i del Fons Climàtic, i les obres seran executades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Així, en el cas de la infraestructura corresponent al reg del Garrigues Sud, l’autorització de despeses té un caràcter pluriennal i estarà distribuïda en 518.343 euros l’any 2024 i 345.562 euros el 2025. Per la seva part, la comunitat de regants col·labora amb un 15% d’aquest import d’acord amb el finançament establert en la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa i actualment es rega una superfície de 9.360 hectàrees. La zona de regadiu està caracteritzada per un fort desnivell entre la captació al riu Ebre i la superfície regada, desnivell que es supera mitjançant un conjunt de 5 estacions de bombament.

El cost energètic ha esdevingut des dels seus inicis la principal despesa de les Comunitats de Regants que requereixen d’energia per a impulsar aigua per a regar, fet que ha implicat una tecnificació progressiva en el camp de l’energia. S’ha realitzat optimitzacions de la contractació elèctrica, tant ajustant les potències contractades com realitzant subhastes per la compra d’energia, a la vegada que s’ha establert planificacions per a programar les hores de funcionament de les bombes en els períodes de menor cost.

Atès l’anterior, la factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu, i per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per a reduir la despesa energètica, sent un recurs renovable que fa possible aportar valors positius atès que permet reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes.

Per tot això, la Comunitat de Regants del Garrigues Sud projecta la construcció d’una planta solar fotovoltaica amb una potència nominal de 500 kW, amb la finalitat de disminuir el consum d’energia elèctrica procedent de la companyia subministradora, i d’aquesta manera reduir les despeses de funcionament del sistema de bombament de la EB5 de primeres etapes (I, II, III).

En la mateixa línia, i pel que fa a la instal·lació d’una planta solar i obres annexes a la Comunitat de Regants de l’Albi ja esmentada, l’autorització de despeses també té un caràcter pluriennal, i estarà distribuït en 224.627 euros l’any 2024 i 524.130 euros el 2025. Per la seva part, la Comunitat de Regants n’executarà una altra part de les obres per un import total de 132.640 euros.

La Comunitat de Regants de l’Albi realitza la captació d’aigua, per a la totalitat de les seves 436,79 hectàrees, des de tres canonades d’impulsió que tenen el seu punt d'inici en l’embassament del riu Gorgs i cadascuna d'elles condueix a la corresponent bassa de regulació. Les impulsions s’identifiquen amb el nom de la zona de reg a la que donen servei, així tenim la impulsió est, la centre-oest, i la sud. A més hi ha una obra de captació amb rasa drenant al riu Set que alimenta mitjançant bombament l’embassament del riu Gorg. Actualment hi ha instal·lats sis equips de bombament per a l’alimentació de les tres basses de capçalera ubicades a cadascuna de les zones de reg. La Comunitat de Regants emplena la bassa zona centre-oest, que n’és la de més alçada, i des d’aquesta mitjançant un bypass alimenta per gravetat les altres dues basses.

Mitjançant la realització d'aquest projecte es pretén substituir l'accionament dels sistemes de bombament mitjançant l’ús de la xarxa elèctrica, de la bassa de la zona de reg centre-oest, per un sistema en règim illa format a partir d'un sistema fotovoltaic de 198 kWp per 170 kW nominals.

El projecte també procedirà a l’adequació de tres bombes, i calderins antiariet, atès el seu deteriorament per la tipologia d’aigües de mala qualitat i per a millorar la seva adequació al sistema fotovoltaic. Per tal de millorar el sistema de reg per degoteig es procedirà a fer més eficient el sistema de filtratge per subministrar aigua a 130 micres, així com, la instal·lació d’un sistema de telecontrol integral. Així mateix, es millorarà el sistema de neteja de fons de les basses amb la instal·lació de les arquetes de desguàs corresponents.

El Govern, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, duu a terme actuacions de regadiu eficients per a garantir el reequilibri territorial i el desenvolupament econòmic i social del espais rurals. Els esmentats projectes d’instal·lacions fotovoltaiques en regs contribueixen a aconseguir els objectius per a desenvolupar la transició energètica a Catalunya, cap a l’autoabastament energètic amb la reducció del consum d’energies convencionals, i complir els objectius de la Llei del canvi climàtic en matèria d’energia, un model energètic més net i sostenible amb la reducció de GEH (Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030), alhora que són una mesura més quant a la modernització dels regadius, una de les apostes prioritàries del Govern.

Els anys 2022 i 2023 el Govern va invertir en instal·lacions fotovoltaiques en sistemes de regs un total de 2,5 M€ amb una potència d’1,5 MW que beneficien 164 explotacions.

undefined
undefined
undefined
undefined