mini

Llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze del Vallès

query_builder   26 abril 2024 16:02

event_note Nota de premsa

Llum verda al nou planejament urbanístic de Sant Quirze del Vallès

·El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aposta per millorar el teixit urbà actual, contenir els nous creixements i ordenar l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou


La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha donat conformitat avui al nou planejament municipal de Sant Quirze del Vallès, que aposta per millorar el teixit urbà actual, sense programar nous sòls urbanitzables, i protegir els espais lliures.

El municipi té 20.195 habitants distribuïts en 12 nuclis i 5 disseminats. Es troba al centre del Vallès Occidental, entre les dues capitals comarcals, Sabadell i Terrassa, i amb una ubicació estratègica entre els parcs naturals de Sant Llorenç de Munt-l'Obac i la Serra de Collserola. Té una bona accessibilitat a la C-58 i la C-16 i compta amb dues estacions d’FGC.

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)revisa l’anterior planejament, de l’any 2000 i, en termes generals, aposta per contenir el sòl urbà i optimitzar els sòls residencials, sense plantejar cap nou sector de sòl urbanitzable. En síntesi, el POUM proposa el reciclatge i millora del teixit urbà existent i la protecció del sòl no urbanitzable.

Així, en matèria d’habitatge es proposa intensificar les densitats allà on sigui possible i diversificar l’oferta d’habitatge, preveure habitatge amb protecció oficial i apostar pel reciclatge urbà en petits àmbits. En aquest sentit, es preveu restringir l’oferta d’habitatges unifamiliars a l’existent i apostar preferentment per edificis plurifamiliars.

Igualment, es vol ordenar l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou. Per aconseguir-ho, es preveu impulsar un Pla especial urbanístic per potenciar els espais lliures dels entorns dels torrents com a elements estructurants i integradors de la ciutat.

D’altra banda, el POUM proposa complementar l’equilibrada oferta d’activitat econòmica existent al municipi amb una major barreja d’usos (oficines, serveis i tecnològics) a la façana de la C-58 i a les vores urbanes dels polígons industrials.

Finalment, cal destacar la proposta de crear una nova centralitat a l’entorn de l’estació del ferrocarril de Sant Quirze. En aquest sentit, l’Ajuntament vol millorar la integració de les àrees residencials amb la zona comercial situada a l’altre costat de la infraestructura ferroviària.

El POUM preveu també un seguit de millores puntuals de la xarxa viària del municipi; incorpora el catàleg d’edificis, elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental, i el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, que identifica vuit elements i n’estableix les condicions d’ús i edificació.

La Comissió Territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de febrer de 2023 ja va aprovar definitivament el POUM, però va suspendre la seva entrada en vigor fins que l’Ajuntament presentés un text refós incorporant una sèrie de prescripcions. Ara, un cop verificat el text refós, la Comissió li ha donat la darrera llum verda.

26 d’abril de 2024


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 206294

undefined
undefined
undefined
undefined