Feminicidis

El Govern crearà el grup d'expertes en violència vicària encarregat de dissenyar un full de ruta per millorar la protecció dels menors

query_builder   7 maig 2024 14:47

event_note Nota de premsa

El Govern crearà el grup d'expertes en violència vicària encarregat de dissenyar un full de ruta per millorar la protecció dels menors

  1. Estarà format per deu persones expertes independents d'àmbits com les violències masclistes, els drets de la infància i l’adolescència, la criminologia, la salut mental i la recerca
  2. El grup entregarà un informe en els pròxims sis mesos amb un full de ruta i propostes concretes per a la prevenció i la detecció d’aquestes violències i la protecció dels nens, nenes i adolescents
  3. Des que es van començar a recollir dades oficials, l’any 2012, s’han registrat 13 infants assassinats per violència masclista a Catalunya

El Govern ha aprovat crear el Grup de persones expertes sobre els assassinats masclistes de fills i filles i les diferents formes de violència vicària. La mesura es va acordar a la reunió del Grup d’Anàlisi dels Feminicidis convocada d’urgència pel Departament d’Igualtat i Feminismes arran del triple feminicidi d'una dona i les seves dues criatures al Prat de Llobregat, i de l’acumulació d’assassinats masclistes en els primers quatre mesos de l’any.

El Grup té l’encàrrec d’elaborar en un termini màxim de sis mesos un informe que aprofundeixi en la comprensió de la violència vicària i que estableixi un full de ruta amb propostes concretes per a la prevenció i la detecció d’aquests casos i la protecció dels nens, nenes i adolescents. El Grup l'haurà de presentar al Departament d’Igualtat i Feminismes, que el traslladarà al plenari de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes (CNVM).

L'integraran deu persones expertes independents nomenades pel Departament a proposta del Grup de Treball d’Anàlisi dels Feminicidis. Seran persones amb expertesa reconeguda en els àmbits de les violències masclistes, dels drets de la infància i l’adolescència i de la seva protecció, del dret i la criminologia, de la salut mental i de la recerca en les matèries referenciades.

A més, el Grup comptarà amb el suport i l’acompanyament metodològic d’una universitat de Catalunya, que es determinarà en funció de la seva expertesa en la investigació en l’àmbit de la violència vicària. Així mateix, el grup també podrà sol·licitar la participació puntual d’entitats o associacions que tenen per objecte visibilitzar i erradicar la violència vicària.

L’impacte de les violències masclistes en la infància i l'adolescència

Des que es van començar a recollir dades oficials l’any 2012, el Grup d’Anàlisi dels Feminicidis ha registrat un total de tretze infants assassinats en el marc de les violències masclistes: deu a mans del seu pare, dos a mans de la parella o exparella de la seva mare i un en l’àmbit sociocomunitari. Dels deu assassinats de fills i filles a mans del seu pare, els perpetrats entre gener i abril de 2024 representen el 50% del total de la sèrie històrica recollida en la darrera dècada. A més, en sis dels casos l’agressor també va assassinar la mare dels infants, i en més de la meitat dels casos l'agressor es va suïcidar després de cometre els assassinats.

A partir del gener de 2014, aquest grup també recull, de forma diferenciada, els casos de feminicidis en el marc de la violència vicària, és a dir, els casos dels assassinats de fills i filles en què la mare roman en vida i que tenen la voluntat de fer-li el màxim mal possible. En l’actualitat, d’ençà que es recullen dades, a Catalunya els casos comptabilitzats en aquest context són quatre.

El Grup d’Anàlisi dels Feminicidis creat l’any 2021 és un grup permanent de la CNVM (màxim òrgan de país en la coordinació de les polítiques d’abordatge de les violències masclistes). El formen representants de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes i dels departaments de Justícia, Drets i Memòria, Interior, Salut, Educació, i Drets Socials. Es reuneix periòdicament amb l’objectiu d’analitzar cada cas, detectar alertes de manera primerenca i millorar els procediments, en particular, pel que fa als diferents agents implicats en la intervenció davant dels feminicidis d’acord amb l’estàndard de la diligència deguda.

Cal recordar que les violències masclistes no afecten només les dones, sinó que els nens, nenes i adolescents també en són víctimes directes. I, en alguns casos, a més, aquesta violència directa té com a objectiu també fer mal a la mare. D’aquí en deriven les diverses formes de violència vicària, terme que s’ha pogut donar a conèixer i analitzar en els darrers anys, encara que de forma incipient. Igualment, els casos de violència masclista en què són víctimes les dones i els seus fills i les seves filles són, també, formes de violència contra la infància i l’adolescència, tal com assenyala la diferent legislació referent a la protecció de la infància i l'adolescència.

Atendre i prevenir les violències masclistes és prioritari

L’acord també fa un recull de les principals polítiques dutes a terme pel Govern en matèria de prevenció i erradicació de les violències masclistes. Malgrat els avenços assolits, el text posa el focus en la necessitat de continuar abordant amb rigor totes les violències masclistes i actuar amb la màxima diligència davant situacions d’alta complexitat, com és el cas de la violència vicària i dels assassinats masclistes de nens i nenes. Davant la necessitat d’aprofundir en el coneixement sobre aquests casos a fi de proposar noves eines i actuacions per prevenir, detectar, atendre i reparar les diverses formes que encarnen les violències masclistes és clau doncs la creació del Grup de persones expertes sobre els assassinats masclistes a fills i filles i les diferents formes de violència vicària.

undefined
undefined
undefined
undefined