1. Els ajuts es destinen principalment al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, per a l’estabilització d’un vas d’abocament i altres actuacions complementàries al dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa
  2. La resta dels fons serviran perquè el Consell Comarcal del Ripollès millori la gestió dels lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès-3, situat a les Llosses

El Govern ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir dues subvencions directes per a la millora d’infraestructures comarcals de disposició de residus municipals.

La d’import més elevat (5.043.034 euros) s’atorga al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i té per objecte el finançament del projecte d’estabilització i altres actuacions complementàries al dipòsit controlat de Manresa, situat dins del Parc Ambiental de Bufalvent.

La segona subvenció (685.482 euros) es concedeix al Consell Comarcal del Ripollès i servirà per finançar les obres de modificació de la planta i el tractament de la bassa de lixiviats de l’abocador clausurat Ripollès-3, al terme municipal de les Llosses.

Abocador de Manresa

Pel que fa a l’abocador de Manresa, les actuacions aniran encaminades a estabilitzar el vas actual d’abocament, traslladar i modificar les infraestructures afectades per aquestes actuacions, i preparar una nova fase alternativa d’abocament i el segellament parcial de l’actual.

Aquestes obres comporten la necessitat d’importants treballs complementaris de moviment i trasllat de serveis i de modificacions dels vials de circulació. També caldrà construir, en paral·lel als treballs d’estabilització, una nova fase del dipòsit que estigui disponible en el menor temps possible.

Abocador Ripollès-3

Les millores a l’abocador clausurat Ripollès-3 consisteixen en la modificació de la planta i el tractament de la bassa de lixiviats. Tot i que l’abocador ja no està en funcionament, i segellat, continua produint líquids que han de ser tractats.

En l’actualitat, els lixiviats procedents de l’abocador s’emmagatzemen en un dipòsit per conduir-los i carregar-los posteriorment en un camió cisterna que els duu a una instal·lació gestora autoritzada, de forma periòdica.

Amb la instal·lació del sistema de tractament de lixiviats es reduiran els continguts d’amoni, de tal manera que les aigües resultants seran aptes per poder-les conduir directament a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Ripoll-Campdevànol. D’aquesta manera, el cost que suposa la gestió actual dels lixiviats quedarà substancialment reduït.

Ambdós projectes tenen cabuda en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT). Aquest Pla es configura com a instrument d’ordenació i de determinació de l’interès públic que deriva en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i alhora garanteix la implantació d’un model de gestió amb la finalitat d’optimitzar el servei públic de gestió de residus municipals amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica sota la base de la cooperació amb l’Administració local.

Les actuacions es financen amb el Fons de Gestió de Residus, procedent del pagament del cànon de residus municipals, que abonen els ens locals, actualment impost cedit de residus.

Correspon a la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus Municipals, amb representació dels ens locals als quals s’adscriu el retorn del cànon finalista, decidir a quines actuacions s’ha de destinar aquest fons, de manera que retorni als ens locals, que són els qui el nodreixen amb el pagament dels cànons.