Les dues institucions han firmat un protocol per crear un marc de col·laboració que permeti impulsar projectes conjunts i avançar en el posicionament de Catalunya i Barcelona com a referents del sector a la Mediterrània

Alguns dels objectius compartits són impulsar la innovació, facilitar la creació de noves empreses i l’ocupació de qualitat, establir mecanismes de cofinançament per impulsar actuacions estratègiques o expandir l’ecosistema vinculat a l’economia blava

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC2030) i l’estratègia municipal Barcelona Green Deal

Port de Barcelona
En el protocol signat, les dues parts es comprometen a impulsar l’economia blava i el desplegament de projectes a la ciutat de Barcelona.
{"name":"2024/06/11/16/38/fbc2c135-248c-42e2-a112-be4a4db055bf.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":340239}

El Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han signat un protocol de col·laboració per treballar conjuntament per a l’impuls de l’economia blava al territori català i, específicament, a la ciutat. Les dues parts es conjuren per treballar per al posicionament de Catalunya i de Barcelona en aquest sector estratègic, que ja representa un 4,3% del PIB i un 1,4% de l’ocupació a la ciutat, i que inclou activitats econòmiques com el transport i la logística marítima, les tasques portuàries, la pesca, el sector nàutic i esportiu, el turisme, la construcció i el manteniment naval o les energies renovables marines, entre d’altres.

El protocol de col·laboració l’han signat, d’una banda, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, i de l’altra la gerent de l’àrea d’Economia i Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Laia Claverol. Les dues parts es comprometen a continuar treballant en la línia de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC2030) del Govern, aprovada el 2018 dins de l’Agenda Marítima de Catalunya, i que és l’instrument de planificació i execució de la nova política marítima integrada i treballa, amb l’horitzó 2030, per al ple desenvolupament del potencial d’economia blava de l’espai marítim català, tot garantint l’equilibri social i territorial. I també en la línia municipal Barcelona Green Deal, que aposta per la diversificació de l’economia a partir de l’impuls de diferents sectors estratègics, com el de l’economia blava i de la mesura de govern.

La Generalitat, a través de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i l’Ajuntament, a través de Barcelona Activa, que és qui lidera l’estratègia municipal d’economia blava per fer de la ciutat un referent del sector a la Mediterrània, consideren clau l’aposta per l’economia blava i s’encoratgen a treballar amb objectius compartits i complementaris per avançar en el posicionament de Catalunya i Barcelona com a referents del sector a la Mediterrània.

Per això, un dels objectius de l’acord és coimpulsar projectes i col·laboracions que vagin en la línia de les dues estratègies de foment de l’economia blava i establir un marc de col·laboració per assolir la màxima eficàcia en objectius comuns com:

  1. Impulsar l’economia blava i el desplegament de projectes blaus a Catalunya i a la ciutat de Barcelona.
  2. Impulsar la innovació, la transferència de coneixement i el suport a la competitivitat econòmica del teixit empresarial blau.
  3. Promoure i facilitar la creació de noves empreses vinculades amb l’economia blava.
  4. Promoure i facilitar la desconcentració i la desestacionalització d’activitats i serveis de l’economia blava.
  5. Fomentar l’ocupació de qualitat, el talent i la formació professionalitzadora blava.
  6. Promocionar i visibilitzar, en l’àmbit local i internacional, el posicionament de Catalunya i de Barcelona com a referent en economia blava.
  7. Dinamitzar i expandir l’ecosistema vinculat a aquest àmbit, assegurar una governança col·laborativa, amb el lideratge compartit d’alguns projectes i fomentant les aliances amb tercers actors rellevants de l’economia blava.
  8. Establir mecanismes de cofinançament per impulsar actuacions estratègiques per al desenvolupament d’ambdues estratègies.

Les dues parts també es proposen optimitzar els recursos a través de la identificació d’oportunitats de finançament i cofinançament lligades al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) i als programes municipals d’actuació en economia blava.

Generalitat i Ajuntament es comprometen a identificar conjuntament possibles iniciatives i projectes en els quals col·laborar per donar resposta a objectius com l’avenç en la descarbonització, la millora de les infraestructures marítimes, la formació i la transferència de coneixement en el sector blau o la recopilació de dades, entre d’altres.

Amb aquest acord, la Generalitat fa un pas més en el desenvolupament de l’economia blava a Catalunya, un àmbit en el qual porta treballant des de 2018, quan es va aprovar l’Estratègia marítima de Catalunya, en què s’inclouen programes com el Pla pluriennal (2023-2026), amb 334 accions adreçadesa l’aprofitament del mar de manera sostenible amb mesures com ara: la promoció d’un turisme marítim innovador, l’impuls d’una activitat de construcció de vaixells compromesa amb l’economia circular i la sostenibilitat, la consolidació del sector de les diverses fonts d’energia renovables d’origen marí o l’exploració de les propietats biotecnològiques de les espècies marines produïdes a Catalunya, entre d’altres.