1. Es tracta d’un circuit pioner a Catalunya que es posarà en funcionament a la vegueria de Girona.
  2. L’objectiu és donar cobertura a les necessitats d’allotjament temporal d’urgència de persones grans en situació de maltractament greu.
  3. El nou circuit s’ha presentat durant la segona trobada de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona, que s’ha reunit aquest matí.

Els Serveis Territorials de Drets Socials a Girona han presentat aquest matí el nou circuit d’urgència per a casos de maltractaments a persones grans que necessitin allotjament alternatiu al seu domicili habitual.

Es tracta d’un circuit pioner a Catalunya que es posarà en marxa a la vegueria de Girona i que preveu habilitar 2 o 3 llits en equipaments residencials, per tal de donar cobertura a les necessitats d’allotjament temporal d’urgència per a persones grans en situació de maltractament greu.

La directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, Helga Nuell, ha presentat el nou itinerari durant la segona reunió de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona. Nuell ha explicat que “aquest ha de ser un procediment àgil i ràpid amb el qual garantir la seguretat de les persones grans que pateixin maltractaments”. Tanmateix, la directora dels Serveis Territorials ha afegit que “cal anar a l’arrel del problema i que per aquest motiu el Departament de Drets Socials treballa incansablement per detectar tots els possibles casos de maltractaments i erradicar-los”.

Per determinar si una persona gran requereix aquesta atenció s’han establert uns indicadors a tenir en compte, l’indispensable i els agreujants:

Una persona gran que presenti maltractaments amb risc vital, requerirà atenció de forma indispensable.

Els factors agreujants que també es tindran en compte seran la manca de xarxa de suport familiar i informal; la manca de xarxa protectora o la convivència de la persona gran amb la persona maltractadora.

Aquest circuit d’urgència per a casos de maltractaments a persones grans comptarà amb un protocol establert treballat conjuntament amb els agents implicats, des de Salut fins a les àrees bàsiques de serveis socials.

En primer lloc, en cas de detecció de maltractaments, el professional referent derivarà el cas a la comissió de referents comarcals, que seran les persones encarregades de fer una primera valoració o cribratge.

En cas que la comissió de referents comarcals consideri que es compleixen els indicadors requerits, es derivarà el cas al grup validador, format per membres de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona. Aquest grup s'ha de poder reunir de forma urgent qualsevol dia i hora per valorar el cas. Si es dona el vistiplau per accedir a l’allotjament temporal d’urgència, des del territori s’activaran els suports necessaris per al desplaçament de la persona, si s’escau.

Una vegada la persona estigui acollida a l’allotjament temporal d’urgència haurà de signar el document de compromís d’estada al servei, conjuntament amb les referents comarcals del seu territori o ABSS de referència, que continuaran essent les seves professionals de referència. Aquestes professionals hauran d’establir un pla de treball, conjuntament amb la persona, per tal de planificar l’alta del servei d’allotjament temporal d’urgència en un termini màxim de 3 mesos, revisable.

1  

Imatges

Segona trobada de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona

Segona trobada de la Comissió Institucional contra els maltractaments a les persones grans de la vegueria de Girona 2404939