1. Tenen com a objectiu facilitar la incorporació al món laboral en àmbits diversos com la restauració de béns culturals, el disseny i la creativitat digital, la llengua i la comunicació, l’administració digital, l’arxivística, la museografia i les biblioteques 
  2. El període de presentació de sol·licituds comença demà i acaba el 26 de juny 
Beques al Departament de Cultura{"name":"2024/06/13/11/57/54fc2453-1f4a-4d65-8d28-3db06cf03db6.jpg","author":"Departament de Cultura ","type":"0","location":"0","weight":24845}

A partir de demà, 14 de juny, ja es poden presentar les sol·licituds per a les beques per fer pràctiques al Departament de Cultura o a les seves entitats adscrites durant el període 2024-2025. L’objectiu d'aquestes beques és donar una formació pràctica a aquelles persones que han finalitzat recentment la seva formació acadèmica, per tal de facilitar la seva incorporació al món laboral.

En total, es convoquen 110 beques en àmbits molt diversos: restauració de béns culturals, arxivística, comunicació, administració digital, tractament de dades, patrimoni arquitectònic, arqueologia, relacions internacionals, museografia, llengües i lletres, biblioteques, disseny i creativitat digital.

Enguany, amb l’objectiu d’aconseguir una simplificació en la sol·licitud i gestió de les beques, totes les beques per fer pràctiques es regeixen per unes bases específiques úniques. Aquestes bases categoritzen les beques per modalitats. La persona interessada ha d'escollir una única modalitat, és a dir, només pot presentar una sol·licitud de beca, amb la selecció d'una única modalitat.

A les bases s'hi especifica quins títols de grau donen accés a cada modalitat de beca. Un mateix grau pot permetre optar a més d'una modalitat. També cal tenir present que si la persona sol·licitant ja ha realitzat una beca per fer pràctiques al Departament de Cultura amb anterioritat, no es pot tornar a presentar, encara que vulgui optar a una modalitat diferent.

El període de realització de les beques per fer pràctiques serà, aproximadament, entre octubre de 2024 i juliol de 2025. L’horari de dedicació setmanal és de 35 hores, en horari de matí, de 8 h a 15 h. 

Les persones interessades, a més a més de tenir el títol de grau requerit per la modalitat de beca que escullin, han de poder acreditar el nivell C1 català (certificat de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent). En el cas de la modalitat K1, corresponent a l’especialitat d’aprenentatge de català, assessorament lingüístic i edició, es requereix tenir el nivell superior de català (nivell C2). 

El període per presentar sol·licituds és del 14 al 26 de juny a les 14 h i les sol·licituds es tramiten telemàticament. El formulari de sol·licitud s'ha de signar amb certificat digital o bé amb IdCAT mòbil o altres signatures de clau concertada.

En cas de dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a la bústia osic@gencat.cat.

Les beques que es convoquen són:

A. Conservació-restauració

A.1 Beques al CRBM en l’especialitat de pintura sobre tela, a Valldoreix.

A.2 Beques al CRBM en l’especialitat de pintura i escultura sobre fusta, a Valldoreix.

A.3 Beques al CRBM en l’especialitat de pintura mural i escultura en pedra, a Valldoreix.

A.4 Beques al CRBM en l’especialitat de béns arqueològics i jaciments, a Valldoreix.

A.5 Beques al CRBM en l’especialitat de conservació preventiva, a Valldoreix.

A.6 Beques al CRBM en l’especialitat de document, obra sobre paper i fotografia, a Valldoreix.

A.7 Beques al CRBM en l’especialitat de documentació i difusió relacionada amb la conservació-restauració, a Valldoreix.

A.8 Beques al CRBM en l’especialitat de tècniques fotogràfiques i tractament de la imatge aplicats a la conservació-restauració, a Valldoreix.

A.9 Beques al CRBM en l’especialitat d’anàlisis fisicoquímiques aplicades a la conservació-restauració, a Valldoreix.

A.10 Beques a l’ANC en l’especialitat de conservació-restauració de documentació en suport paper o pergamí, a Sant Cugat del Vallès.

A.11 Beques a l’ANC en l’especialitat de conservació-restauració de documentació fotogràfica, a Sant Cugat del Vallès.

A.12 Beques al MAC, al dipòsit de patrimoni cultural, de col·laboració en les tasques de conservació preventiva i restauració dels objectes, a Cervera.


B. Descripció de fons documentals i altres tractaments arxivístics

B.1 Beques a l’ANC per a la descripció de fons documentals, a Sant Cugat del Vallès.

B.2 Beques a l’ANC per a la descripció de fons documentals del COAC, a Barcelona.

B.3 Beques a l’ANC per a la descripció de fons d’època medieval i moderna, a Sant Cugat del Vallès.


C. Comunicació

C.1 Beques a l’ANC en programes de difusió i comunicació, a Sant Cugat del Vallès.

C.2 Beques al Servei d’Organització i Administració Digital de la Direcció de Serveis del DC, en comunicació corporativa, a Barcelona.

C.3 Beques a l’ACPC de col·laboració en les campanyes de comunicació i premsa, a Barcelona.

C.4 Beques al MAC de col·laboració en la millora de l'estil redaccional dels continguts informatius i comunicatius, a Barcelona.

C.5 Beques al MNACTECde col·laboració amb l'Àrea de Difusió i Comunicació: xarxes socials, premsa i publicacions, a Terrassa.

C.6 Beques al MNACTEC de col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): projectes i programes d'aplicació de noves tecnologies (3D, fotogrametria, realitat augmentada, etc.) adaptats a les necessitats dels visitants del museu, a Terrassa.

C.7 Beques al Gabinet Tècnic del DC per a la col·laboració en el pla de comunicació del DC mitjançant el web corporatiu, a Barcelona.

C.8 Beques a l’ACPC de col·laboració en la realització de projectes de dinamització i transmissió de continguts, realització de projectes de dinamització i difusió turística i projectes de planificació estratègica del patrimoni cultural de Catalunya, a Barcelona.


D. Administració digital

D.1 Beques a l’ANC relacionades amb projectes d’administració digital, a Sant Cugat del Vallès.


E. Documentació bibliogràfica

E.1 Beques per al tractament de documentació en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, a Barcelona.

E. 2 Beques per a la documentació bibliogràfica a la biblioteca de la DGPC, a Barcelona.

E.3 Beques al MAC de col·laboració en les tasques de catalogació de la biblioteca, arxiu històric i fotogràfic, i centre de documentació del museu, a Barcelona.


F. Explotació de dades

F.1 Beques al Gabinet Tècnic del DC per a la col·laboració en la recerca, el tractament i l'explotació de les dades, a Barcelona.


G. Arxivística

G.1 Beques a l’Arxiu Històric Provincial de Girona en matèria d’arxius, a Girona.

G.2 Beques a l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona en matèria d’arxius, a Tarragona.

G.3 Beques a l’Arxiu Històric Provincial de Lleida en matèria d’arxius, a Lleida.

G.4 Beques a l’arxiu comarcal del Bages en matèria d’arxius, a Manresa.

G.5 Beques a l’arxiu comarcal del Baix Llobregat en matèria d’arxius, a Sant Feliu de Llobregat.

G.6 Beques a l’arxiu comarcal del Maresme en matèria d’arxius, a Mataró.

G.7 Beques a l’arxiu comarcal de l’Anoia en matèria d’arxius, a Igualada.

G.8 Beques a l’arxiu comarcal del Vallès Occidental en matèria d’arxius, a Terrassa.

G.9 Beques a l’arxiu comarcal del Garraf en matèria d’arxius, a Vilanova i la Geltrú.

G.10 Beques a l’arxiu comarcal d’Osona en matèria d’arxius, a Vic.

G.11 Beques al Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals, a Barcelona.

G.12 Beques al Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya en matèria d’arxius i gestió documental (TAAD), a Barcelona.

G.13 Beques a l’Arxiu Central Administratiu del DC en matèria d’arxius, a Barcelona.

G.14 Beques a l’Arxiu Central Administratiu del DC en matèria d’arxius, a l’Hospitalet de Llobregat.


H. Restauració patrimoni arquitectònic

H.1 Beques al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la DGPC del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Barcelona.

H.2 Beques als SSTT a Barcelona del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Barcelona.

H.3 Beques als SSTT a la Catalunya Central del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Vic.

H.4 Beques als SSTT a Girona del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Girona.

H.5 Beques als SSTT a Lleida del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Lleida.

H.6 Beques als SSTT a Tarragona del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Tarragona.

H.7 Beques als SSTT a les Terres de l’Ebre del DC per a la restauració del patrimoni arquitectònic, a Tortosa.


I. Relacions internacionals i fons europeus

I.1 Beques al Gabinet Tècnic del DCper a la col·laboració en els processos relacionats amb l'activitat del DC en l'àmbit internacional, a Barcelona.

I.2 Beques al Gabinet Tècnic del DC per a la gestió de fons europeus assignats al DC, a Barcelona.


J. Tractament de documentació en l’àmbit de la museografia i el patrimoni cultural

J.1 Beques al Servei de Museus i Protecció de Béns Moblesper al tractament de documentació i la protecció de bens mobles, tasques de comunicació, o suport a les xarxes de museus, a Barcelona.

J.2 Beques al Servei d’Atenció als Museus de Gironaper al tractament de documentació i suport a la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, a Girona.

J.3 Beques al MNACTEC de col·laboració en les tasques pròpies de l'Àrea d'Exposicions, projectes museològics i museogràfics, a Terrassa.

J.4 Beques al MNACTEC de col·laboració en les tasques pròpies de l’Àrea de Conservació i Col·leccions, a Terrassa.

J.5 Beques al Servei de l’Inventari del Patrimoni cultural per al tractament de documentació en l’àmbit del patrimoni cultural moble i del patrimoni immoble arquitectònic, a Barcelona.

J.6 Beques al Servei d’Inventari del Patrimoni Cultural per al tractament de documentació en l’àmbit del patrimoni cultural arqueològic, a Barcelona.


K . Llengües i lletres catalanes

K.1 Beques a la SPL en l’especialitat d’aprenentatge de català, assessorament lingüístic i edició, a Barcelona.

K. 2 Beques a la SPL en l’especialitat de recerca sociolingüística aplicada, a Barcelona.

K.3 Beques a la SPL en l’especialitat de foment de l’ús del català i màrqueting lingüístic, a Barcelona.

K.4 Beques a la SPL en l’especialitat de foment de l’ús del català i màrqueting lingüístic, a Tarragona.

K.5 Beques a la Institució de les Lletres Catalanes, a Barcelona.


L . Servei de Biblioteques

L.1 Beques al Servei de Biblioteques, a Barcelona.

L.2 Beques a la CEPSE, a l’Hospitalet de Llobregat.


M. Disseny i creativitat digital

M.1 Beques a la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, a Barcelona.


N. Arqueologia

N.1 Beques de col·laboració amb les àrees tècniques d'Arqueologia, Documentació i Difusió del MNAT, a Tarragona.