En data 13.10.2021 des de l'Àrea de Comunicació del Cos de Mossos d'Esquadra es va publicar una nota de premsa sota el títol Els Mossos d'Esquadra identifiquen l'autor d'un homicidi de l'any 2004 a Castelldefels

Sobre aquesta nota, l'Audiència Provincial de Barcelona (jurisdicció civil) ha resolt mitjançant la sentència 405/2024 el següent:

"Que en relación a la nota de prensa publicada el dia 13 de octubre de 2021, por la Unidad Central de Homicidios de los Mossos d'Esquadra, donde se afirmaba en su titular que Els Mossos d'Esquadra identifiquen l'autor d'un homicidi de l'any 2004 a Castelldefels, se informa que no existe ninguna resolución judicial que condene a la persona reseñada en la nota de prensa como autor de dicho homicidio".

Per tal de donar compliment a la precitada resolució es publica aquesta comunicació, en el mateix format i en condicions equivalents a la que es va publicar en el seu dia i la qual, per la present, es rectifica i s’esmena. 

Àrea de Comunicació

Sabadell, 17 de juny de 2024