1. La Unitat té per objectiu oferir un acompanyament especialitzat a les famílies a través d’un canal de comunicació d’escolta activa


  1. A través de correu electrònic (inclusivaatencio.educacio@gencat.cat), de WhastApp (677 28 17 58), i de la bústia de contacte del Departament d'Educació, es recullen i tracten les consultes i suggeriments


  1. El balanç de funcionament, a finals de curs, és valorat positivament per les famílies: un 96% valoren l’atenció rebuda entre el 7 i el 10, considerant el 10 com a “Molt satisfet”


  1. Les principals consultes són referents a Mesures i suport a l’aula, al funcionament de la Unitat o als Plans de suport individualitzat
Fotografia recurs{"name":"2024/06/17/11/21/8906fdb5-f2e5-4349-81a9-d1258d50698f.jpg","author":"Departament d'Educació","type":"0","location":"0","weight":3343270}


La Unitat d’Atenció a les Famílies i Suport a la Inclusió Educativa, que es va posar en marxa el passat mes de gener, porta ja atesos un total de 450 casos. La Unitat té per objectiu un acompanyament especialitzat a les famílies en totes aquelles qüestions relacionades amb la inclusió educativa. Al mateix temps, vol establir un canal de comunicació d’escolta activa amb els agents involucrats en el procés, per tal d’orientar-los en els diferents circuits existents.


La Unitat atén tots els casos, consultes i suggeriments de les famílies dels alumnes, que poden contactar per tres vies: a través del correu electrònic inclusivaatencio.educacio@gencat.cat; per WhastApp al telèfon 677 28 17 58; i per la bústia de contacte del web del Departament d'Educació https://educacio.gencat.cat/ca/contacte/index.html. Pel que fa l’accessibilitat, les consultes es poden fer arribar en format escrit o per nota de veu i es disposa del servei d’intèrpret de llengua de signes en català.


Un cop rebuda la consulta, la Unitat assegura que s’hagi vehiculat prèviament amb el centre, inspecció educativa o serveis territorials. A continuació, recull la informació per tal de facilitat la col·laboració entre els agents implicats, i deriva el cas o articula una resposta consensuada, segons correspongui.


Des de la creació del servei i fins al tancament d’aquest curs s’han atès un total de 450 casos, dels quals, un 45% han arribat per correu electrònic, un 32% per WhatsApp, i un 23% via web del Departament.


Tipologia de consultes


Les consultes ateses per la unitat són relacionades amb aspectes diversos de l’àmbit de l’escola inclusiva, com per exemple: les mesures i suport a l’aula (23%), els plans de suport individualitzat (7,4%), la informació sobre canvis de centre (5,2%), sobre els equips d’assessorament psicopedagògic (6,8%), l’alumnat amb TDAH (2,7%), o l’acreditació i seguiment d’FP (6%).


Pel que fa a la distribució territorial, la majoria de requeriments provenen del Consorci d’Educació de Barcelona (36%) i del Maresme-Vallès Oriental (22,9%), territoris que apleguen un gran nombre de població escolar.


Valoració de les famílies


Després de sis mesos de funcionament de la unitat, el Departament d’Educació ja disposa d’una primera valoració de satisfacció del nou servei. Un cop tancades les consultes, s’ha fet arribar a les famílies una enquesta sobre el grau de satisfacció envers el temps de resposta i la resposta rebuda.


Així doncs, un 96% de les famílies valoren l’atenció rebuda entre el 7 i el 10, considerant el 10 com a “Molt satisfet” i el 0 com a “Gens satisfet”. Pel que fa al temps de resposta, un 90% la valoren entre el 7 i el 10.
17 de juny de 2024