1. A la demarcació de Lleida els Agents Rurals investiguen la mort durant l’any 2024 de 17 exemplars d’aus protegides presumptament a causa de rodenticides.
  2. Una de les espècies més afectades en aquest territori és el milà reial, espècie en perill d’extinció, de la qual s’han detectat 10 exemplars morts per verins en els últims 3 anys.
  3. El milà reial, juntament amb altres aus rapinyaires, mantenen l’equilibri de poblacions de rates i conills que poden convertir-se en plagues.


El Cos d’Agents Rurals investiga actualment les morts per presumpte enverinament de 17 exemplars d’espècies protegides, entre les quals hi ha exemplars de milà reial (Milvus milvus), que és una espècie en perill d’extinció.

Les morts s’han produït al llarg d’aquest any a Lleida i s’està a l’espera dels resultats toxicològics. En els darrers tres anys, les analítiques realitzades confirmen la mort per enverinament de 10 exemplars de milà reial dins de la demarcació de Lleida.

Aquesta investigació té lloc en el marc de la intensificació d’actuacions per lluitar contra l’ús de verins rodenticides prohibits en el medi natural, una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. El Cos d’Agents Rurals realitza recerques molt regulars per evitar que els cadàvers de les aus mortes desapareguin a causa de predadors i evitar morts secundàries d'altres espècies. Per a la realització d’aquesta tasca es compta amb els agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, del Grup de Suport de Col·laboració amb l’Administració de Justícia així com amb els gossos del Grup Especial Caní.

El milà reial té una concentració de població important a la regió de Lleida, sobretot a les comarques de la plana, on arriben exemplars del centre i nord d’Europa per a nidificar.

La utilització de verins es considera una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat per a diferents espècies, i molt especialment per a les aus rapinyaires, com en el cas del milà reial. El verí pot entrar a la cadena alimentària pel que representa un perill per a les persones, així com per a d’altres animals salvatges i també per a animals de companyia.

Cadàver de milà reial{"name":"2024/06/18/13/22/e497799f-9125-4522-82b0-272bcf437ab6.jpg","author":"Agents Rurals","type":"0","location":"0","weight":271869}


Per aquest motiu es fa una crida a utilitzar mètodes legals per lluitar contra les plagues d'espècies com són els rosegadors o els conills i que no produeixen morts indirectes o secundàries al medi.

Per contra, la conservació de rapinyaires permet mantenir l’equilibri de poblacions i el sanejament d’ecosistemes, com són les poblacions de rates i conills, que poden convertir-se en plagues per a l’agricultura i la ramaderia. Una altra funció ecològica d’aquestes aus és el sanejament animal, en alimentar-se preferentment d’exemplars envellits, malalts o dèbils, o fins i tot carronya de manera ocasional, evitant així la propagació de malalties.

A Catalunya, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, descriu el milà reial com espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya considera aquesta espècie com en perill d'extinció. Donada la seva importància, l’Administració de la Generalitat hi destina esforços de gestió, recursos personals i econòmics per garantir la seva supervivència.

Col·laboració de la ciutadania

En aquest sentit, el Cos d’Agents Rurals recorda que davant la sospita d’estar davant un animal mort probablement per enverinament en cap cas s’han de manipular esquers o els mateixos animals i demana que es truqui immediatament al 112 o directament als Agents Rurals a través del telèfon permanent 24 hores i 365 dies l’any que atén les trucades ciutadanes: 93 561 70 00, on s’ofereix una primera resposta.

L’ús de verins en el medi natural pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys, i sancions econòmiques. Des de l’any 2014, quan el Cos d’Agents Rurals va intensificar aquest tipus d’investigació, s’han realitzat 25 atestats per aquesta causa. Per altra banda, des de l’any 2005 s’han produït 25 sentències condemnatòries a tot Catalunya, amb un total de 38 persones condemnades.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Acció Climàtica, té vigent un Pla d'Acció de lluita contra el verí promogut l'any 2014. A més d’un Grup de Treball interdepartamental on estan representats els principals òrgans de la Generalitat que es reuneixen periòdicament per millorar les actuacions i desenvolupar mesures per evitar al màxim l'ús de verins.

1  

Imatges

Cadàver de milà reial

Cadàver de milà reial 271869