1. El Govern ho ha autoritzat en la reunió d’aquest matí


La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, participarà com a soci promotor en l’Associació Vall de l’Hidrogen. El Govern ho ha autoritzat en la reunió d’aquest matí

La Vall de l’Hidrogen de Catalunya és una iniciativa estratègica de país que treballa per consolidar un ecosistema integrat al voltant de la cadena de valor de l’hidrogen, un vector energètic vital per assolir l’objectiu de la neutralitat climàtica, l’augment de la competitivitat empresarial i la millora del benestar de les persones.

Actualment, està integrada per 184 empreses, 43 ens públics, 23 associacions i clústers i 13 centres de coneixement i recerca. La fórmula jurídica proposada permet que, de manera flexible i progressiva, bona part d’aquests actors i d’altres que puguin mostrar-hi interès, s’incorporin com a membres de l’associació. Disposar de personalitat jurídica pròpia facilitarà la participació de la Vall en projectes europeus, la presa de decisions, així com disposar d’una estructura de gestió estable.

L’ús d'hidrogen, produït a partir d’energia renovable i aigua, es generalitzarà com a matèria primera i font de calor en indústries com la química, per a la mobilitat, per a usos residencials i com a combustible. Europa preveu que el 2050 el 25% de l’energia passi a través de l’hidrogen net, i Catalunya, amb el pol petroquímic més important del sud d’Europa i en plena cruïlla estratègica de la futura mobilitat de l’hidrogen, hi està ben posicionada.