1. Durant la sessió s’ha destacat el treball en xarxa realitzat entre tots els nivells assistencials a l’hora de derivar pacients als centres d’atenció intermèdia
  2. El concepte d’atenció intermèdia substitueix el d’atenció sociosanitària i potencia els recursos ambulatoris i domiciliaris
La Regió Sanitària Lleida aplega més de 200 professionals en la primera jornada sobre l’atenció intermèdia al territori {"name":"2024/06/18/15/15/68009371-99a0-4546-b53f-fe80077e6db0.jpg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":1913097}

Més de 200 professionals dels àmbits social i sanitari s’han trobat avui en la “I Jornada d’Atenció Intermèdia de la Regió Sanitària Lleida. Compartir per transformar”, que ha tingut lloc a l’Aula Magna del Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida.

La sessió ha abordat l’actualització de conceptes al voltant de l’atenció intermèdia, que a Catalunya substitueix el que fins ara era l’atenció sociosanitària, així com els recursos que existeixen en aquest àmbit assistencial a la regió sanitària, que l’any passat van generar unes 2.200 estades hospitalàries, entre llarga i mitjana estada, i uns altres 2.200 episodis ambulatoris.

Un dels punts centrals de la sessió ha estat l’exposició del treball de consens que s’ha realitzat a la regió entre els diferents nivells assistencials que intervenen en la derivació de pacients als centres d’atenció intermèdia. Es tracta d’un treball en xarxa fonamental per fer un correcte ingrés dels pacients a les unitats de subaguts, recuperació funcional, continuïtat de cures, cures pal·liatives i psicogeriatria, definides en la nova cartera de serveis de l’atenció intermèdia.

En aquest sentit, la directora clínica territorial de Cronicitat i Hospitalització a Domicili, Ana Vena, ha destacat que aquest consens territorial facilitarà “un treball en xarxa que ens ajudarà a donar resposta a les característiques pròpies de la nostra regió sanitària, amb molta dispersió de població i concentració dels recursos, i ens permetrà treballar de forma global, des de l’àmbit comunitari fins a l’hospitalari d’aguts, passant per l’atenció primària i la intermèdia, perquè cada perfil de pacient sigui atès allà on toqui.”

Durant la jornada s’han donat a conèixer xifres molt significatives. Actualment, a la Regió Sanitària Lleida, el 82% de les dones i el 77% dels homes tenen multimorbiditat, és a dir, dos o més problemes de salut, generalment crònics. A més, al territori hi ha gairebé 5.300 dones i 1.600 homes més grans de 80 anys viuen sols, segons l’Idescat. Unes xifres que tendiran a l’alça ja que al 2030 la regió tindrà 85.000 persones majors de 65 anys, de les quals 14.000 seran més grans de 85 anys.

El sector de l’atenció intermèdia a Lleida compta amb 4 centres - l’Hospital Universitari Santa Maria, l’Hospital DomusVi Jaume Nadal Meroles, el Centre Psicogeriàtric Domus Vi Terraferma i l’Hospital Hestia Balaguer - que disposen d’unes 400 places d’internament i unes 100 d’hospital de dia. A més, la regió compta amb 4 equips PADES, 4 Equips de Suport Hospitalari (antigues UFISS), 1 Equip de Teràpia d'Observació Directa Ambulatòria (ETODA) i 4 Equips de Consulta Externa Interdisciplinària (antics EAIA), a més del Projecte territorial ADIC (atenció domiciliària integrada en cronicitat i complexitat). És un sector distintiu del sistema sanitari català, que en altres zones de l’Estat i altres països tot just es comença a desenvolupar, i alhora és un actiu imprescindible davant de l’envelliment de la població.

Marco Inzitari, director operatiu per a la Transformació de l’Atenció Intermèdia, ha detallat els eixos que ja estan fent possible aquesta transformació, posant el focus en la col·laboració entre nivells assistencials, destacant el bon paper de la Regió Sanitària Lleida. “Lleida va per davant en aquesta transformació de l’atenció intermèdia; per les característiques de la regió, la integració territorial està molt assumida, i existeix molta col·laboració entre l’atenció primària, els hospitals d’aguts i la intermèdia.” Inzitari també ha posat èmfasi en la importància dels professionals implicats: cal atreure i retenir talent, revisar els rols de l’equip professional i crear serveis territorials de geriatria i cures pal·liatives.

La sessió ha finalitzat amb l’experiència d’una pacient després de la seva estada en una unitat d’atenció intermèdia de la regió per a la seva recuperació funcional.