1. Es disposa d'un termini de 30 dies hàbils per a presentar les sol·licituds, fins el 29 de juliol
  2. Les actuacions, que es duran a terme en trams urbans fluvials, seran mesures destinades a garantir la circulació de l'aigua mitjançant la retirada selectiva de vegetació, la redistribució de sediments i l'eliminació d'espècies vegetals invasores
  3. Les actuacions subvencionades s'hauran d'executar en un termini de dotze mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació de la resolució d'atorgament, prevista per a finals de 2024

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert la convocatòria destinada a subvencionar actuacions d'adequació de les lleres a Catalunya, tant a les conques internes com a la part catalana de les conques compartides (Ebre, Xúquer i Garona), amb una dotació aproximada de 5 MEUR. Tot i que aquestes actuacions són competència municipal, l'ACA pot atorgar fins el 100% del màxim de l'ajut (amb un màxim de 75.000 euros per sol·licitud i 100.000 euros per municipi) amb l'objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica tot respectant les característiques morfològiques i els hàbitats fluvials del medi en què s’actua.

Treballs de manteniment i conservació de lleres en zona urbana (arxiu).
Treballs de manteniment i conservació de lleres en zona urbana (arxiu).
{"name":"2024/06/18/16/42/0b496401-4195-495b-8e01-f8a7eedb9578.jpg","author":"ACA","type":"0","location":"0","weight":100644}

Es disposa d'un termini de 30 dies per a presentar les sol·licituds, a comptar des del 15 de juny, de manera que la data límit per a presentar-les és el 29 de juliol. Un cop es publiqui la resolució d'atorgament, prevista per a finals de 2024, els ens locals disposaran del termini de 12 mesos per a dur a terme els treballs.

Les actuacions objecte d'aquesta línia d'ajuts consistiran en mesures per a garantir la circulació de l'aigua mitjançant la retirada selectiva de vegetació (així com també d’arbres caiguts o susceptibles de caure a la llera), la redistribució de sediments i l'eliminació d'espècies vegetals invasores, entre d'altres.

Criteris de valoració

Per a optar a aquests ajuts, l'ACA ha fixat una sèrie de criteris de valoració, com la presència de vegetació o sediments a la llera que obstaculitzin la circulació de l'aigua; si l'actuació es fa un tram amb risc d'inundació; si la zona dels treballs està en sòl urbà urbanitzat o si es dona continuïtat a treballs en aquest àmbit fets amb anterioritat. Pots consultar la totalitat dels criteris de valoració en aquest enllaç.

1  

Imatges

Foto. Treballs de manteniment i conservació de lleres (arxiu).

Foto. Treballs de manteniment i conservació de lleres (arxiu). 510560