·El PIB de Catalunya registra una pujada del 2,6%, davant el 0,5% de mitjana a la zona euro.

·La contribució dels sectors econòmics al creixement ha estat més diversificada a Catalunya que a la resta .d’economies de l’entorn.

·Les exportacions de béns superen per primer cop els 100.000 milions, amb gairebé 2.000 grans empreses exportadores regulars.

·Les llars recuperen part del poder adquisitiu perdut el 2022 per la millora dels salaris i la moderació de la inflació.

·La taxa d’atur es redueix fins a un 9,3%, la dada anual més baixa des del 2008

L’any 2023 el creixement de l’economia catalana (2,6%) va ser cinc vegades superior al de la zona euro (0,5%), gràcies sobretot a l’expansió de la indústria (en contrast amb les davallades importants a països com Alemanya i Itàlia), a un ritme més alt en les principals branques dels serveis i al dinamisme del sector exterior. Així ho conclou l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2023, elaborat pel Departament d’Economia i Hisenda, que s’ha presentat avui en un acte al Recinte Modernista de Sant Pau.

La consellera Mas Guix durant l'obertura de l'acte
La consellera Mas Guix durant l'obertura de l'acte
{"name":"2024/06/19/14/35/6655031f-b142-4c99-800c-8d163ecec451.JPG","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":2938001}

L’economia catalana va registrar un avanç notable tot i alguns factors desfavorables en l’escenari global, com ara la política monetària restrictiva, la persistència de la inflació i l’estancament a la zona euro. Es tracta d’un ritme de creixement més normalitzat després de la recuperació intensa dels anys 2021 i 2022 (amb increments per sobre del 6%), fruit de la reobertura de l’economia després de la pandèmia.

“L’any 2023 economia catalana resisteix i avança en un entorn compleix i incert. Si bé el 2022 es va recuperar ja el nivell de PIB previ a la pandèmia, el 2023 ens situem prop d’un 3% per sobre”, ha subratllat la consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, en l’obertura institucional de l’acte de presentació de l’Informe.


Un creixement sectorial més diversificat que el de l’economia espanyola i la zona euro

Per sectors econòmics, el 2023 destaca el creixement robust dels serveis i la millora a la indústria, mentre que la construcció s’ha moderat (en un context de tipus d'interès més alts) i el VAB del sector agrari ha patit l’impacte de la sequera. La recuperació de la indústria (3,5%) s’explica en bona part per les menors tensions en els costos de producció i en els inputs bàsics, just al contrari del que havia passat l’any 2022. Els serveis han augmentat un 3,1%, amb un creixement molt generalitzat per activitats.

El creixement sectorial a Catalunya ha estat més diversificat que el dels països de l’entorn. Tal i com mostra el gràfic, les contribucions del sector industrial, del comerç, transport i hoteleria i dels serveis professionals han estat molt superiors a Catalunya que a la zona euro, mentre que en el cas d’Espanya la meitat de l’avanç del 2023 s’ha derivat de la branca de comerç, transport i hostaleria.


Gràfic de contribucions per sectors{"name":"2024/06/19/14/14/d0e96958-ac53-4c60-a969-0aaa1ba3aa0f.png","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":400922}

Patró de creixement més equilibrat, amb aportacions positives de la demanda interna i externa

El creixement del PIB català s’ha basat en una aportació positiva tant de la demanda externa (1,4 punts) com de la demanda interna, que ha contribuït amb 1,2 punts sobretot per l’augment del consum de les llars, impulsat pel bon comportament del mercat de treball, l’increment dels salaris i la moderació en la inflació. En canvi, la formació bruta de capital (inversió) ha mostrat un comportament més feble pel descens de la inversió en béns d’equipament.

La demanda externa ha estat un dels grans motors de creixement pel dinamisme de les exportacions de béns i serveis no turístics i també perquè ha continuat el procés de recuperació del turisme estranger. Així, les exportacions de béns de Catalunya creixen un 6,1% en termes corrents i sobrepassen per primer cop els 100.000 milions d’euros, un augment que contrasta amb l’atonia del comerç mundial i la caiguda de les exportacions en economies properes com Alemanya (- 2,0%) o el Regne Unit (- 3,5%).

“Podem dir que en la darrera dècada s’ha consolidat un teixit exportador dinàmic i innovador que enforteix i fa més competitiva la nostra economia”, ha afegit la consellera.

També l’empresa exportadora manté una expansió sòlida. Les empreses exportadores regulars i amb vendes a l’exterior superiors a 50.000 euros anuals han augmentat un 2,2%, i el 2023 assoleixen un màxim de 7.882 empreses. En aquesta expansió sobresurt la tendència positiva de les grans empreses exportadores regulars, és a dir, les empreses amb exportacions superiors als 5 milions d’euros, amb un augment del 20,2% entre els anys 2019 i 2023, fins a les 1.940 empreses. Catalunya concentra bona part de les grans empreses exportadores regulars de l’Estat en la majoria d’indústries manufactures.


El turisme domèstic es manté resilient i l’estranger consolida la recuperació

El 2023 han arribat a Catalunya 18,2 milions de turistes estrangers (un 6,2% inferior al 2019). La recuperació del turisme estranger s’ha consolidat a finals del 2023, amb canvis estructurals destacables que apunten a la diversificació geogràfica, la millora en la qualitat i la desestacionalització. Entre tots aquests canvis, destaca el fort augment de turistes d’Amèrica del Nord i del sud d’Europa, per sobre dels mercats emissors tradicionals com ara França, el Regne Unit i Alemanya. El pes dels turistes dels EUA triplica els registres prepandèmia.


Els salaris recuperen poder adquisitiu i compensen part del terreny perdut durant el pic inflacionari

Després d’un 2022 amb un comportament extraordinàriament alcista de la inflació (8,0% anual), el 2023 aquesta s’ha moderat fins a un 3,4% per la caiguda dels preus de l’energia. Els salaris han crescut per sobre de la inflació i recuperen, així, part del poder adquisitiu perdut el 2022. El cost salarial per treballador i mes, una aproximació a les remuneracions mitjanes a partir de la despesa salarial que informen les empreses, ha crescut un 5,0% el 2023 i acumula un increment del 10,9% des del 2021, per sota de l’augment acumulat dels preus (11,7%).


El mercat de treball manté una expansió notable

L’any 2023 l’ocupació ha continuat amb un augment significatiu: l’afiliació ha crescut un 2,9% i ha assolit un nou màxim, mentre la població ocupada de l’EPA ha augmentat un 3,9% i també arriba a un rècord històric de 3.734.500 persones ocupades. Destaca la creació d’ocupació més qualificada (el 40% del total), que inclou els professionals científics o els tècnics de suport.

El mercat de treball absorbeix el fort increment de la població activa (3,2%) gràcies a l’increment de l’ocupació, fet que permet reduir la taxa d’atur d’un 10,0% el 2022 a un 9,3% el 2023, la taxa anual més baixa des del 2008.

L’any 2023 l’augment de l’ocupació ha vingut acompanyada d’un nou mínim històric en la taxa de temporalitat (14,1%) que, després de dècades en valors molt superiors als europeus, ara és molt similar a la de la zona euro (14,5%).

L'Informe Anual de l’Economia Catalana 2023 inclou requadres específics sobre l'impacte de la sequera en el sector agrari, l'evolució del turisme, el dinamisme de l'empresa exportadora, l'abast dels fons Next Generation EU, o els canvis recents en la demografia catalana.

El document es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 91488