S’impulsaran activitats de formació, recerca i divulgació per fer créixer el coneixement en aquesta matèria

La Universitat de Barcelona i el Departament de Justícia, Drets i Memòria (DJDM) han constituït avui una nova càtedra per avaluar les repercussions socials i econòmiques del bon funcionament de l’Administració de Justícia. Amb aquest objectiu, s’hi formaran experts en aquesta matèria i es promourà la divulgació envers la ciutadania.

La Càtedra UB DJDM d’Avaluació de l’Impacte Social i Econòmic de l’Administració de Justícia neix per convertir-se en un referent nacional i internacional en el coneixement i la promoció del funcionament d’aquesta Administració a Catalunya com a servei públic.

Així, en l’àmbit de la recerca, es fomentarà la construcció d’indicadors que avaluïn l’Administració de Justícia; s’impulsarà la producció científica en aquest camp, a través d’articles i doctorats, i es millorarà la cooperació científica entre la UB i el Departament.

D’altra banda, la càtedra pretén perfeccionar la formació del sector de l’Administració de Justícia en l’àmbit dels indicadors de rendiment institucional i en l’avaluació d’impacte, així com incentivar l’atracció de l’alumnat de grau i màster de la Facultat de Dret pels temes d’interès dels estudis. Per acabar, també s’impulsaran accions per optimitzar la qualitat del debat públic i divulgar a la societat l’impacte de l’Administració de Justícia.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, està convençut que aquesta càtedra ajudarà a posar en valor l’Administració de Justícia com a servei públic de primer ordre: «És una plataforma excel·lent per obtenir indicadors sòlids i transparents que ajudin a consolidar la confiança de la ciutadania en la justícia».

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, per la seva banda, ha afirmat que aquesta iniciativa«no és un mer instrument d’avaluació de polítiques públiques ni és flor d’un dia: és un projecte creat amb mirada estratègica, amb vocació de permanència; un treball ambiciós que estreny els llaços entre l’Administració i l’acadèmia per generar valor afegit».

Joan-Josep Vallbé, professor del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la Facultat de Dret i director de la Càtedra UB DJDM, ha dit: «“La càtedra és una oportunitat única, en primer lloc, per posar l’anàlisi de dades institucionals i la utilització de mètodes quantitatius al servei d’una presa de decisions pública més informada i sistemàtica en matèria d’Administració de Justícia, i, en segon lloc, per dotar aquesta Administració d’eines estables d’anàlisi que permetin mostrar fins a quin punt una administració de justícia eficient i propera pot tenir impacte en la millora de la vida de la ciutadania».

Així mateix, el degà de la Facultat de Dret, Andreu Olesti, ha declarat que «està convençut que la tasca que desenvoluparà la càtedra establirà criteris que seran un referent per avaluar i mesurar la qualitat de l’Administració de Justícia».

Finalment, Iolanda Aguilar, secretària per a l’Administració de Justícia, ha conclòs que «el bon funcionament de l’Administració de Justícia té un impacte social i econòmic molt gran. Invertir en aquest àmbit és fer-ho en el benestar de les persones, i aquesta càtedra serà un pas endavant que ens en donarà evidències científiques».

Entre les accions que preveu desenvolupar la càtedra, s’inclouen organitzar cursos i seminaris, crear premis per a treballs de final de grau i màster, elaborar informes de recerca, celebrar jornades d’experts i de divulgació en la matèria, i fer accions de difusió per donar a conèixer la càtedra.

4  

Imatges

Presentació de la Càtedra a la UB

Presentació de la Càtedra a la UB 284981

Presentació de la Càtedra a la UB

Presentació de la Càtedra a la UB 167566

Foto de família de l'acte de presentació de la Càtedra a la UB

Foto de família de l'acte de presentació de la Càtedra a la UB 352883

Presentació de la Càtedra a la UB

Presentació de la Càtedra a la UB 242114