1. És una de les 73 mesures del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que s’està desplegant arreu de Catalunya amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i la implicació del sector literari i educatiu
  2. La nova línia està destinada a ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb la implicació dels diferents agents del foment del llibre i la lectura


Foto{"name":"2024/06/20/17/47/24f98298-c060-4f52-9d92-1737e3a5bff0.jpeg","author":"Foto","type":"0","location":"0","weight":243695}


Amb la voluntat de contribuir a enfortir la feina que es fa des dels municipis a favor de la lectura, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d’euros per al desenvolupament de plans locals i supramunicipals de foment de la lectura durant el període 2024-2025.

Aquest nou ajut és una de les 73 mesures incloses al Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que s’està desplegant arreu de Catalunya amb la participació de diversos departaments de la Generalitat i la implicació del sector literari i educatiu.

La nova línia d’ajuts està destinada als ajuntaments, consells comarcals, diputacions i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), per tal d’elaborar i desenvolupar plans de lectura municipals i supramunicipals amb la implicació dels diferents agents del foment del llibre i la lectura (biblioteca, autors i creadors, editors, llibreries, comunitat escolar, etc.).

Aquesta nova iniciativa s’ha presentat avui als regidors/es i bibliotecaris/es d’arreu del país a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona en el transcurs d’un acte que ha comptat amb la presència del secretari general del Departament de Cultura, Jordi Foz; del director general de Promoció Cultural del Departament de Cultura, Josep Vives; el president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val i la gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, Marta Cano.

També s’ha presentant la Guia per elaborar un pla de lectura municipa, editada per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

La nova línia de subvencions està prevista que es publiqui durant el mes de juliol de 2024 i que el termini de sol·licituds s’obri durant el mes de setembre. Poden optar a aquestes subvencions els ens locals (ajuntaments i EMD) o els ens que en depenen que siguin titulars d’una biblioteca pública o disposin de servei de bibliobús del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

També poden presentar-se els consells comarcals i les diputacions per dur a terme el desenvolupament de plans de lectura per municipis amb biblioteca o bibliobús integrat al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El desenvolupament del pla local o comarcal de foment de la lectura ha de contemplar la implicació dels diferents agents del foment del llibre i la lectura, i ha d’establir objectius específics que es volen aconseguir, planificar estratègies i concretar accions, programes i activitats dissenyades per promoure l'hàbit de la lectura, l’escriptura i l’expressió oral en persones i comunitats.

Aquesta iniciativa busca estimular l'interès i el gust per la lectura, millorar les competències lectoescriptores i fomentar la comprensió, el pensament crític i la creativitat a través del contacte amb diferents tipus de textos.

El Pla Nacional del Llibre i la Lectura té com a objectius fomentar l’hàbit lector i contribuir a l’increment dels índexs de lectura, especialment en català, tenint en compte la diversitat social i cultural de Catalunya i vetllant per la sostenibilitat del sector del llibre. Des que el Pla va ser aprovat pel Govern, el juliol del 2023, ja s’han posat en marxa el 90% de les mesures contemplades per fomentar l’hàbit lector des de la infantesa i passant per totes les etapes de la vida, inclosa la vellesa. El Pla contribueix al foment de l’hàbit lector al llarg de tota la vida com un factor de benestar personal i a l’increment dels índexs de lectura i la millora de la competència lectora, especialment en català, mitjançant accions d’educació, promoció, comunicació, divulgació i accés.