1. Les jornades s’han celebrat entre els dies 17 i 20 de juny i han estat organitzades pel Comité Nacional Español de Grandes Presas (SPANCOLD) l’ACA i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i també n’ha col·laborat el Centre Internacional de Mètodes Numèrics de l’Enginyeria (CIMNE), entre altres
 2. A les jornades s’han abordat qüestions estratègiques clau i han servit per posar en valor el paper de les preses davant el canvi climàtic i la transició energètica i per parlar d’innovació en qüestions de planificació, construcció i explotació, de cara a futur

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha participat en les XIII Jornades Espanyoles de Preses amb 9 ponències de 135 que s’han celebrat al World Trade Center de Barcelona, durant els dies 17 al 20 de juny. En les jornades, que se celebren des de fa gairebé 40 anys (1985), han participat ponents dels diferents comitès (organitzador, científic i d’honor).

L’objectiu principal de les jornades és el d’agrupar experts/es en el sector i oferir l’oportunitat d’intercanviar opinions i plantejar directrius de cara a futur. Enguany han comptat amb tres comitès:

 1. El Comitè Organitzador, format per membres d’SPANCOLD, l’ACA, la CHE i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
 2. El Comitè Científic, encarregat d’abordar dos grans temes:
 3. Tema A: La seguretat de preses i embassaments
 4. Tema B: El paper de les preses davant el canvi climàtic i la transició energètica.
 5. El Comitè d’Honor, presidit pel Rei Felip VI i format per membres amb especial rellevància en el món de la gestió de preses tant de caràcter polític com tècnic, com el secretari d’estat de medi ambient —Hugo Morán—, la directora general de l’aigua —Maria Dolores Pascual—, la secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat —Anna Barnadas— el director i la gerent de l’ACA —Samuel Reyes i Mar León— entre altres.


Participació de l’ACA

L’ACA ha participat en el bloc temàtic de «La seguretat de preses i embassaments» i ha ho ha fet amb un total de 9 ponències emmarcades en un context de debat obert:

 1. Obres de millora de la seguretat i del sistema d’auscultació a la presa de la Llosa del Cavall.
 2. Execució d’un accés mitjançant túnel a la galeria d’inspecció número IV de la presa de Sant Ponç.
 3. Calibratge mitjançant aforaments directes de les corbes de cabals dels òrgans de desguàs de les preses en l’àmbit de conques internes de Catalunya.
 4. Anàlisi de les dades d’auscultació de les preses de l’ACA amb tècniques d’aprenentatge automàtic.
 5. Conduccions de desguassos de fons, amb o sense càrrega.
 6. La digitalització del cicle de l’aigua aplicada a l’explotació de les preses: l’exemple de la presa de la Baells.
 7. El viatge de la dada (dades per alimentar models digitals).
 8. Inventari de preses i basses susceptibles d’entrar en àmbit normatiu de control i seguretat.
 9. Noves tecnologies en l’actualització de corbes característiques d’embassament, càlcul i distribució de sediments, casos d’aplicació en diferents embassaments i conques espanyoles.
 10. Obres i rehabilitació del blindatge dels desaigües de fons de la presa de Sau.
Visita tècnica guiada a la Baells en el marc de les XIII Jornades de Preses.
1. Visita tècnica guiada a la Baells en el marc de les XIII Jornades de Preses.
{"name":"2024/06/21/10/08/d85a12a3-aa2f-4eda-98ac-69410eb27016.jpeg","author":"Agència Catalana de l'Aigua","type":"0","location":"0","weight":583868}

Les Jornades han finalitzat amb una visita tècnica guiada a la presa de la Baells, a càrrec dels responsables de l’Agència.

Participació del CIMNE

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), consorci de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha liderat enguany la secretaria tècnica de les jornades. L’ens públic ha actuat com a coordinador logístic de l’esdeveniment mitjançant el seu equip de congressos, especialitzat en esdeveniments tècnics de gran format.

Per la seva banda, el Dr. Fernando Salazar, cap del grup d’Aprenentatge Automàtic en Enginyeria Civil del centre, ha presentat el programari de codi obert SOLDIER, que permet avaluar i predir la integritat estructural dels embassaments i que ja s’està aplicant a Catalunya.

La gestió dels embassaments i preses a Catalunya

A Catalunya existeixen 19 embassaments, 9 dels quals estan ubicats en conques internes, que és on el Govern, a través de l’ACA, n’ostenta competències de gestió.

Els embassaments de conques internes, que formen part de comissions de desembassaments, tenen una capacitat de 694 hm3 d’aigua i estan generats per preses, 7 de les quals les gestiona l’ACA (Darnius Boadella, Sau, Siurana, Foix, la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells), mentre que les dues restants (Susqueda i Riudecanyes), tot i no ser titularitat de l’Agència, es regeixen per directrius que aquesta n’estableix.

El control de la seguretat de preses, embassaments i basses a Catalunya

A banda de la gestió exposada en el bloc anterior, correspon a l’ACA dur a terme les funcions de control de la seguretat de les preses i embassaments situats al domini públic hidràulic en l’àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i de les basses del territori de Catalunya que se situïn fora del domini públic hidràulic.

Les mesures en la planificació vigent

Estem a un país en què les sequeres seran cada vegada més freqüents i aniran intercalades amb episodis de llevantades, com va ocórrer amb el temporal Glòria, l’any 2020, que va ocasionar danys a molts municipis. Aquesta dualitat està present en la nostra planificació hidrològica.

El full de ruta de la planificació de conques internes catalanes, el Pla de gestió de districte de conques internes, estableix, dins el seu Programa de mesures, objectius de potencial ecològic i químic de qualitat dels embassaments. Es destaquen mesures com:

 1. Construcció de panells fotovoltaics flotants en embassaments titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua (3 MEUR), amb l’objectiu d’afavorir l’autoconsum per la gestió de les preses.
 2. Millores en els embassaments titularitat de l’Agència (al voltant de 21 MEUR). Exemples: millores en òrgans de desguàs, sistemes d’auscultació, etc.
 3. Millores orientades a la seguretat de preses i embassaments de titularitat aliena a l’ACA (subvenció d’1 MEUR).

21 de juny de 2024

1  

Imatges

Visita tècnica guiada a la Baells

Visita tècnica guiada a la Baells 583868