1. Mitjançant una macroenquesta, s’interpel·la els infants i adolescents sobre seguretat, estabilitat, condicions materials, salut, desenvolupament, educació, socialització, participació, autonomia personal i benestar subjectiu perquè posin nota al sistema de protecció.
  2. Aquest sistema d’indicadors innovador permet saber com es troben els infants per poder així millorar les seves condicions de vida orientant la planificació i la presa de decisions, per això, també implica professionals referents dels nois i noies tutelats.

El Departament de Drets Socials ha presentat un sistema d’indicadors pioner per avaluar la situació dels infants i adolescents tutelats a Catalunya. Ho ha fet en una jornada celebrada a l’Espai Francesca Bonnemaison, que ha comptat amb la participació del secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March; de la secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol; de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ester Cabanes i Vall, així com d’un grup de nois i noies tutelats que han participat en la iniciativa.

Secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March{"name":"2024/06/25/10/32/6e6af05c-0afe-47e2-92a9-aac8598e4cd9.jpeg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":135431}

El projecte –que es va posar en marxa l’any 2022- està impulsat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) i l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), amb el suport tècnic del grup de recerca en infància i adolescència en risc social adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i és una de les accions destacades previstes al Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025. “Posem en marxa un sistema d’indicadors que no té altre objectiu que millorar la vida dels infants i joves tutelats. Es tracta d’un mecanisme que ens permet prendre la temperatura al sistema i fer un pas molt important per promoure la presa de decisions basades en evidències i poder així millorar les condicions de vida dels infants i joves que tenim a càrrec nostre dins el sistema de protecció a la infància”, ha explicat Amorós.

L’eina permet adreçar-se als infants i adolescents que estan tutelats durant un any o més -tant els que viuen en centres, com els que viuen en algun tipus de família acollidora- amb la finalitat d’avaluar anualment la seva situació, orientar la planificació i la presa de decisions directives en l’àmbit de l’atenció a la infància i, en definitiva, saber com es troben i incidir en la millora de les condicions de vida dels nois i noies.

Amb aquest objectiu, doncs, s’ha preguntat a prop de 1.500 infants i adolescents tutelats d’entre 10 i 17 anys sobre deu dimensions perquè posin nota al sistema de protecció: seguretat, estabilitat, condicions materials, salut, desenvolupament, educació, socialització, participació,autonomia personal i benestar subjectiu. Els resultats són avaluats mitjançant 80 indicadors definits amb aquest propòsit. Aquests indicadors han estat validats i prioritzats per part dels responsables tècnics i polítics de la DGAIA i l’ICAA, entitats, joves extutelats i experts acadèmics.

Joan Llosada, coordinador de l'Observatori Drets de la Infància, Josefina Sala, membre del grup de recerca en infància i adolescència UAB (IARS), Ester Cabanes i Vall, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.{"name":"2024/06/25/10/33/b13c78cd-a103-4812-b5b7-aeb43028f7c1.jpeg","author":"Drets Socials","type":"0","location":"0","weight":175124}

Per conèixer l’estat de situació dels infants i adolescents tutelats, a més de preguntar-los a ells mateixos, també es demana el parer dels professionals referents dels nois i noies i s’hi incorporen les dades dels sistemes de registre amb què compta l’administració, principalment el Sistema d’informació dels infants i adolescents atesos pel Sistema de protecció (Sínia). La informació dels infants i adolescents i la que proporcionen els i les professionals es recull en dos qüestionaris diferenciats.

Primers resultats recollits a través del sistema

El projecte d’indicadors per l’avaluació del sistema d’atenció a la infància i adolescència dura quatre anys. Es va posar en marxa l’any 2022. Es desenvolupa en onades anuals i aquesta primera edició es tancarà el 2025, un cop recollides, analitzades i avaluades totes les dades. Tots els serveis i recursos del sistema d’atenció a la infància participaran almenys una vegada de la recollida de la informació.

Aquest 2024, però, ja s’han aplegat els resultats de les tres primeres onades de recollida de dades amb una mostra de prop de 1.500 infants i adolescents de 10 anys o més, així com de 2.450 infants de 0 a 17 anys a través del qüestionari adreçat als equips professionals. En aquest mostreig no s’inclouen les percepcions dels joves que han migrat sols ni dels majors d’edat extutelats. L’objectiu és fer-ho en futures edicions a través d’un qüestionari que s’adapti a la seva condició específica i als recursos diferenciats que els atenen.

En aquest primer informe s’observa, majoritàriament, que la situació dels infants i adolescents tutelats millora, en tots els àmbits, com més aviat es produeix la seva entrada en el sistema, com més temps porten en protecció i quan viuen en algun tipus de família acollidora – aliena o extensa-, refermant l’aposta decidida del Govern per aconseguir més famílies d’acollida. Tot i que en el centre reben l’atenció, l’afecte i l’educació de manera integral, la família ofereix un embolcall afectiu i educatiu que els permet créixer en les millors condicions.

Entre els resultats destaca que un 74,1% dels nois i noies està satisfet amb la seva vida en general; un 68,4% s’ha sentit sempre protegit i segur al lloc on viu; un 82,7% té un amic o amiga proper a qui explicar-li els seus sentiments o problemes; un 68,4% creu que se’l prepara prou per ser autònom un cop surti del sistema d’atenció a la infància; un 86,1% considera que té roba suficient i en bon estat pel dia a dia, o un 60,1% assegura que li van explicar els motius quan va deixar de viure a casa seva.

La construcció d’aquesta sistema d’indicadors és un pas clau per establir una cultura d’avaluació al sistema de protecció a la infància, amb la participació dels seus principals protagonistes, els nois i noies tutelats, i contribuirà a identificar els seus punts forts i febles i així orientar les decisions dels responsables tècnics i polítics a l’hora d’impulsar millores basades en evidències.

Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i adolescència 2022-2025

El sistema d’indicadors és una de les accions destacades previstes al Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament. Aquest pla s’ha dissenyat mitjançant un procés de reflexió que ha comptat amb la participació de més de 1.500 professionals de diversos àmbits, a més d’infants i adolescents tutelats, joves extutelats i famílies, en 85 espais de treball i escolta activa a tot el territori de Catalunya.

El pla s’ha elaborat amb la voluntat de millorar l’atenció, preservar drets, i garantir la inclusió social dels infants i adolescents i sobretot fer una societat amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Un dels objectius del pla i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència és promoure els drets dels infants, molt especialment el dret d’opinió i de participació, i impulsar la perspectiva d’infància en la nostra societat.

5  

Imatges

Secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March.

Secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March. 135431

Secretària d¿Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol.

Secretària d¿Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls i Carol. 93461

Secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March.

Secretari general del Departament de Drets Socials, Oriol Amorós i March. 125597

Joan Llosada, coordinador de l'Observatori Drets de la Infància, Josefina Sala, membre del grup de recerca en infància i adolescència UAB, Ester Cabanes i Vall, directora general d¿Atenció a la Infància i l¿Adolescència.

Joan Llosada, coordinador de l'Observatori Drets de la Infància, Josefina Sala, membre del grup de recerca en infància i adolescència UAB, Ester Cabanes i Vall, directora general d¿Atenció a la Infància i l¿Adolescència. 175124

Josefina Sala, membre del grup de recerca en Infància i Adolescència en Risc Social de la UAB.

Josefina Sala, membre del grup de recerca en Infància i Adolescència en Risc Social de la UAB. 154330