1. S’adreça, especialment, als pacients fràgils i que es prenen més de 10 medicaments de manera simultània
  2. La primera acció se centra en els fàrmacs antiulcerosos com l’omeprazole, i més endavant en els antidiabètics no insulínics o els antiespasmòdics urinaris, entre d’altres
  3. El consum de fàrmacs antiulcerosos a Catalunya és dels més elevats d’Europa i dels països de la OCDE: el 2023 es van prendre 120,56 dosis diàries per 1.000 habitants i dia
Una de les imatges de la campanya{"name":"2024/06/25/11/00/3e7be86b-aef9-49cc-9923-8e2ddc65f73e.jpg","author":"Salut","type":"0","location":"0","weight":72823}

El Departament de Salut ha engegat la campanya “Pastilles, només les necessàries” per reduir l’ús inadequat de determinats fàrmacs, especialment, en persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània, i que presenten criteris de fragilitat (per condicions pròpies del malalt ja siguin clíniques o socials, o condicions de l’entorn)

La primera acció de la campanya se centra en reduir l’ús inadequat dels fàrmacs antiulcerosos, com són els inhibidors de la bomba de protons, fàrmacs que redueixen la quantitat d’àcid a l’estómac i que es fan servir en diferents malalties digestives, -com el reflux gastroesofàgic, la úlcera gastoduodenal o l’hèrnia hiatal-.L’omeprazole, l’esomeprazole, el lansoprazole, el pantoprazole o el rabeprazole pertanyen a aquest grup de fàrmacs.

També és freqüent el seu ús en pacients sense malaltia intestinal per prevenir les complicacions per la presa d’altres medicaments, com són les hemorràgies provocades pel consum d’antiinflamatoris, com ara l’aspirina o l'ibuprofèn i per aquest motiu són popularment coneguts com a “protectors gàstrics”. “Aquesta terminologia promou la sensació de falsa seguretat, donant la impressió equivocada que es tracta no només d’un medicament innocu sinó que el seu consum és sempre positiu”, explica la responsable de la Direcció de Farmàcia de l’Institut Català de la Salut, Anna Bonet.

Pel que fa al consum d’inhibidors de la bomba de protons, la situació és diferent si comparem Catalunya amb la resta de l’Estat. En aquest sentit a l’Estat espanyol, aquest consum ha augmentat un 16% del 2010 al 2022 (de 117 DHD[1] al 2010 a 138 DHD al 2022) i és, des de fa més d’una dècada, el país de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) amb més consum. I si ens fixem en els darrers 5 anys, la tendència ha augmentat de manera exponencial en comparació amb l’última dècada.

A Catalunya, les dades del consum d’antiulcerosos són una mica inferiors a les dades de l’Estat Espanyol i mostren una estabilització els darrers 5 anys del 2018 al 2023 al voltant de 120 DHD. Tot i així, són valors molt per sobre d’altres països europeus com Suècia amb 85 DHD, França amb 90 DHD o Itàlia amb 84 DHD i cal continuar treballant amb l’adequació del seu ús.

I a més, a l’any 2023, un de cada sis pacients polimedicats i fràgils que estava en tractament amb un inhibidor de la bomba de protons el prenia per a una indicació que calia revisar. D’aquí la importància d’aquesta campanya que ara el Departament posa en marxa.

És important remarcar que no totes les persones que es tracten amb antiinflamatoris necessiten prendre aquests medicaments, sinó només les persones que presenten factors de risc associat, com les que hagin tingut una hemorràgia digestiva prèvia, que tinguin una edat superior a 65 anys o que estiguin en tractament amb altres medicaments irritants de la mucosa de l’estómac.

Els inhibidors de la bomba de protons són medicaments ben tolerats si es prenen durant poc temps. Tot i així, l’ús continuat pot provocar efectes adversos poc freqüents, però importants, com per exemple, osteoporosi i fractura òssia, infeccions digestives i pulmonars, inflamació del ronyó, malabsorció de vitamina B12 i disminució del magnesi a la sang.

Una polimedicació inadequada és la presa de 5 o més medicaments i els riscos associats a prendre’ls, com els esdeveniments adversos, són superiors als beneficis esperats.

El Pla de salut de Catalunya 2021-2025 identifica diferents reptes de salut entre ells la cronicitat, complexitat i fragilitat i per altra la medicalització de la vida quotidiana.

Actualment, el nombre de pacients polimedicats que reben 10 o més medicaments simultanis a Catalunya és aproximadament de més de 315.000 persones i representa un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica.

Un dels patrons de pacient polimedicat més freqüent és el de persona gran, amb comorbiditat acusada, on cada malaltia necessita un o diversos medicaments. Tanmateix, és rellevant posar el focus en el pacient polimedicat fràgil, per evitar els riscos greus de la polimedicació.

La revisió de la medicació en pacients polimedicats permet examinar-la de forma estructurada i crítica, per tal d’arribar a un acord amb ells sobre el seu tractament, optimitzar l'efecte de la medicació, minimitzar el número de problemes associats a la presa de fàrmacs i reduir el malbaratament.

La reducció de la polimedicació inadequada mostra el compromís de Salut amb el pacte mundial de l’ONU per al Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030) i és una línia de treball estratègica integrada en el Model de cronicitat i fragilitat del Departament de Salut.

La campanya s’estendrà a altres fàrmacs

Aquesta és la primera de diverses accions que s’emmarquen en la campanya “Pastilles, només les necessàries” i més endavant es focalitzarà en reduir l’ús inadequat d’altres fàrmacs com els antidiabètics no insulínics, els hipolipemiants, els antiespasmòdics urinaris i els anticolinèrgics.

Més informació a Canal Salut.

[1] DHD és la dosi diària definida per cada 1.000 habitants i dia. És a dir, 133 DHD significa que per cada 1.000 habitants, n’hi ha 133 a l’Estat espanyol que consumeixen diàriament un inhibidors de la bomba de protons a la dosi més habitual.