1. Es tracta de tres finques urbanes que actualment acullen diversos equipaments
  2. La cessió forma part del règim transitori de finançament establert per aquest municipi arran de la seva segregació de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

El Consell Executiu ha autoritzat avui l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), dependent del Departament de Territori, la cessió gratuïta de tres finques destinades a equipaments a Badia del Vallès. La cessió forma part del règim transitori de finançament establert per aquest municipi, que es va crear arran de la seva segregació de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. D’aquesta manera, es vol contribuir a resoldre el dèficit que pateix Badia del Vallès a conseqüència de les seves característiques socioeconòmiques i territorials.

L’any 2015 va entrar en vigor la llei que dotava Badia del Vallès d’un règim transitori de finançament mentre no se n’aprovava un d’específic. Dintre d’aquest règim transitori s’incloïa la cessió gratuïta i lliure de càrregues de determinats terrenys titularitat de l’INCASÒL, d’acord amb un conveni subscrit entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès l’any 2007; entre aquests terrenys es troben les tres finques objecte de cessió.

La primera correspon a la resta de la finca registral identificada com a superilla número 6, amb una superfície registral de 7.586 m2 i situada entre l’avinguda de Burgos, el carrer Bètica i l’avinguda Via de la Plata. Aquí es troba el mercat municipal, un edifici d’ús municipal, la seu de l’Ajuntament i el casal de la gent gran.

Pel que fa a la segona finca que se cedirà, s’identifica com a superilla número 9, amb una superfície registral de 30.501,44 m2 i se situa entre el carrer Finisterre, l’avinguda del Cantàbric i el gran eixample de Santa Maria de Barberà. Acull el centre poliesportiu de Badia, construït al voltant de l’any 1980 i que inclou un camp de futbol, una piscina i zones d’aparcament.

Finalment, la tercera finca, de 38.830 m2, correspon a la finca registral identificada com a superilla número 10 i confronta amb el gran eixample de Santa Maria de Barberà, l’avinguda del Cantàbric i el carrer de Finisterre. A hores d’ara, acull unes instal·lacions esportives a l’aire lliure parcialment abandonades i en mal estat de conservació, així com una benzinera.