1. El 17 de juny de 2024 va finalitzar el període de sol·licituds dels ajuts directes, ajuts de sostenibilitat i de competitivitat del 2024
  2. Aquests ajuts representen més de 360 M€ per el sector agrari de Catalunya
FOTO NP FI PRESENTACIÓ DUN 2024{"name":"2024/06/26/12/41/c33b4cf3-31a5-4a35-af39-d91bebb7317a.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":204033}

Els agricultors i ramaders de Catalunya han presentat 46.004 DUNs durant la campanya de sol·licituds d’ajuts directes i del Contracte Global d’Explotació (CGE) de la Política Agrària Comuna (PAC), que va començar el passat 1 de febrer i va finalitzar el 17 de juny.

El segon any de l’aplicació del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027 ha significat la consolidació dels nous ajuts, i ha confirmat el gran esforç que fan totes les parts implicades: Administració, Entitats Col·laboradores, i els propis agricultors i ramaders. A través de la Declaració Agrària DUN es pot sol·licitar fins a 64 tràmits de forma integral des d’un mateix espai, simplificant la càrrega burocràtica, i la relació dels agricultors i ramaders amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

El nombre de DUNs presentat aquest any 2024 ha estat de 46.004, un nombre similar al de l’any 2023 que va ser de 45.888, i trenca la tònica de disminució dels anys anteriors: l’any 2022 es van presentar 47.917, el 2021 48.027, 48.651 l’any 2020, i 49.127 l’any 2019.

Les comarques amb més DUNs presentades han estat, per aquest ordre: Segrià (4.838), Baix Ebre (4.427), Noguera (3.087), Baix Camp (2.751), i Montsià (2.635), amb un total de 17.738 declaracions, el que representa el 39% del conjunt de Catalunya.

Així, gràcies als més de 20 anys d’experiència amb la DUN i el suport d’Entitats Col·laboradores i dels titulars de les explotacions, en aquesta ocasió s’ha presentat 45.131 sol·licituds d’inscripció automàtica en el Registre d’Explotacions Agrícoles (a Catalunya SIDEAC), donant resposta al que es preveu en el Sistema estatal d’Informació d’Explotacions Agrícoles i Ramaderes (SIEX), i que permetrà una gestió integrada i més eficient de les explotacions.

Pel que fa a les 57 Entitats Col·laboradores que han gestionat la presentació de les DUNs, indicar que quatre d’elles, FCAC (11.600), Agroxarxa (7.347), JARC (3.921), i CaixaBank (2.590), amb un total de 25.458 DUNs, representen el 55% del conjunt de DUNs de Catalunya. Hi ha hagut 1.181 DUNs presentades directament per particulars.

Aquest any, a través de la DUN s’ha fet 275.969 tràmits, dels quals 144.658 corresponen als ajuts directes del primer pilar de la PAC i 19.482 als ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) que inclouen els ajuts a la sostenibilitat i a la competitivitat agrària, que formen el segon pilar dels ajuts de la PAC.

En relació a les sol·licituds d’ajuts directes, indicar que les 36.847 sol·licituds de l’ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat representen un 4% menys de les 38.309 presentades l’any passat. De l’ajut directe de complement de joves s’ha presentat 988 sol·licituds, un 7 % menys que l’any passat, en què es va presentar 1.060 sol·licituds.

Pel que fa als ajuts de competitivitat del Contracte Global d’Explotació, s’ha fet 280 sol·licituds d’ajut a la primera instal·lació de joves, un 13% més que l’any passat; 776 sol·licituds de l’ajut a la millora de la competitivitat, un 6% més que l’any passat; i 544 sol·licituds de l’ajut a la mitigació del canvi climàtic, un 80% més que l’any passat.

Finalment destacar que el Ministeri d’Agricultura i la Comissió Europea han disminuït les exigències i els controls dels ajuts de la PAC, el que ha de contribuir a la reducció de la càrrega administrativa i de la burocràcia en la sol·licitud i gestió dels ajuts.

L’aplicació de la DUN estarà oberta fins el 31 de desembre per a l’actualització de les dades de les explotacions i la gestió d’altres tràmits.

Ara des del Departament s’inicia els processos de verificació, que amb la utilització de noves tecnologies aplicades a l’àmbit agrari, com és la FotoDUN, que consisteix en l’enviament de fotografies geoetiquetades, que es capten amb el telèfon mòbil, amb un gran estalvi de temps i de recursos administratius, permetrà el pagament amb la màxima celeritat, a fi que els agricultors i ramaders disposin de la liquiditat econòmica que faciliten els ajuts des del primer moment que permet la normativa.

El conjunt dels ajuts de la PAC, primer i segon pilar, representen més de 360 M€ per al sector agrari de Catalunya.

Per a més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/240621_not_final_termini_dun_2024


LOGO FEDER{"name":"2024/07/12/13/28/0f4390eb-9b51-45fc-9eef-08f6a5fb1b87.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":4720}