1. El Departament d’Empresa i Treball destina 28 milions als ajuts en forma de garantia per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i l’ICF mobilitzarà 228 milions d’euros en préstecs per impulsar l’activitat industrial
  2. L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a projectes d’inversió industrials per tal de transformar el model de negoci, ampliar les capacitats productives i crear-ne de noves

La Generalitat de Catalunya destina 228 milions d’euros a l’impuls de projectes de reindustrialització i de l’activitat industrial, mitjançant préstecs de l’ICF.

El Departament d’Empresa i Treball destina 28 milions en forma de garantia per facilitar l’accés al finançament de projectes que promoguin la indústria. El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha destacat que aquesta iniciativa “vol ajudar que la indústria recuperi pes a Catalunya mitjançant la reindustrialització, la cerca de noves inversions i la promoció de nous projectes industrials”. Aquesta garantia suposa que Empresa i Treball assumeix el 49% del risc del préstec que atorgui l’ICF.

L’ICF posarà a disposició de les empreses 228 milions d’euros en forma de préstecs garantits per fomentar projectes de reindustrialització que millorin el posicionament i la competitivitat de les empreses en mercats i sectors on desenvolupen la seva activitat. La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha remarcat que “el suport a la reindustrialització és una de les línies estratègiques de l’ICF, perquè més indústria són millors llocs de treball, més innovació i més equilibri territorial”.

De l’import de 228 milions d’euros se’n podran destinar un màxim del 45% a grans empreses i la resta seran per a PIMES. El teixit productiu industrial a Catalunya es caracteritza majoritàriament per petites i mitjanes empreses que acostumen a tenir dificultats per accedir al finançament bancari ordinari que atorga la banca privada. El rol de l’ICF en aquest sentit és clau per fer arribar finançament per fer realitat projectes d’inversió industrials.

L’objectiu d’aquesta línia és donar suport a projectes d’inversió industrial per tal de transformar el model de negoci, ampliar les capacitats productives i crear noves industries. Es poden beneficiar d’aquests ajuts les empreses industrials que tinguin la seu social a Catalunya o bé que siguin de nova implantació i amb una facturació superior a 1,5 milions d’euros.

Els projectes presentats han de complir un mínim de 7 criteris que busquen entre d’altres afavorir les inversions en les PIMES, les empreses exportadores, el reequilibri territorial, la sostenibilitat ambiental, la digitalització, la presència de les dones en la indústria o que contribueixin a la descarbonització del procés productiu amb instal·lacions pròpies d’autoconsum. També es fa una aposta pels projectes en el sector de la mobilitat, dels semiconductors i de la descarbonització en l’àmbit industrial.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de maig del 2027 i són per concurrència no competitiva.

L’import dels préstecs:

  1. Operacions d’inversió amb una quantia mínima de 250.000 euros i màxima de 5 milions d’euros. El termini és de 10 anys amb un període de carència d’amortització fins a 2 anys inclòs en aquest període.
  2. Operacions exclusives de circulant amb una quantia mínima de 100.000 euros i màxima d’1 milió d’euros. El termini és de 5 anys amb un període de carència d’amortització fins a 1 any inclòs en aquest període.

El tipus d’interès dels préstecs és variable d’Euríbor a 12 mesos i el diferencial és entre 1,5% i 3%.