En relació amb la proposta presentada pel Gobierno a través del Ministerio de Política Territorial sobre el sistema de distribució de menors estrangers, des del Govern de la Generalitat no podem acceptar la proposta en els termes en què s’ha plantejat.

Concretament, es considera que no dona la resposta adequada a les circumstàncies amb què es troba la Generalitat a l’hora de gestionar aquesta qüestió.

En aquest sentit, mantenim la interlocució amb el Gobierno a fi que s’introdueixin les modificacions pertinents en el text proposat en els següents aspectes:

1. Que es reconegui la singularitat de Catalunya en l’acollida dels menors estrangers que inclouen nouvinguts no només procedents de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla sinó també d’altres territoris de l’Estat.

2. Que el text, tant en el fons com en la forma, respecti les competències catalanes exclusives en matèria d’infància i s’eviti la imposició unilateral de l’Estat en el repartiment dels menors.

3. Que es garanteixi un sistema de repartiment just i equilibrat amb uns criteris clars i transparents entre els diferents territoris.

4. Que l’Estat assumeixi el finançament d’aquestes acollides que respongui a les circumstàncies reals que té Catalunya.