1. Enguany, s’ofereixen 7 places per a les oficines de promoció turística de l'Agència Catalana de Turisme a Nova York, París, Milà, Brussel·les, Frankfurt, Londres i Madrid
  2. L’objectiu de les Beques de l’Agència és proporcionar una experiència professional i formativa a persones de fins a 30 anys i amb una titulació universitària

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) convoca la 27a edició de les Beques de formació en màrqueting turístic a les seves oficines de promoció a l’exterior. La convocatòria està oberta fins al 15 de setembre i ofereix 7 places amb estades a Nova York, París, Milà, Brussel·les, Frankfurt, Londres i Madrid.

Durant l’estada els joves becats desenvoluparan tasques vinculades a l’organització i participació d’esdeveniments, investigació de mercats, redacció de continguts i gestió de clients i de projectes, entre d’altres.

Els requisits per poder optar a una d’aquestes places són les següents:

  1. Màxim de 30 anys
  2. -Titulació en un grau universitari
  3. -Nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea
  4. -Comptar amb dos anys d’empadronament a Catalunya
  5. -Certificat de català (Nivell C1)

El calendari de sol·licitud de les Beques ACT finalitzarà el 15 de setembre i la resolució es publicarà el mes de novembre. Les persones seleccionades s’incorporaran a les oficines de l’ACT durant el mes de gener de 2025. Les persones interessades han d’enviar un videocurrículum i una carta de motivació. A més, també se’ls farà una entrevista personal i hauran de resoldre un cas pràctic.

Des de la primera edició de les Beques ACT, l’any 1997, més de 200 joves titulats universitaris han gaudit d’una experiència que els ha ajudat al seu desenvolupament i a la inserció laboral dins el sector turístic.

Més informació a: https://act.gencat.cat/bequesact/

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

Twitter: @turismecat|@empresacat | @treballcat

§Youtube: https://www.youtube.com/turismecat