1. El contracte signat entre el Servei Català de la Salut i el nou Centre d’Atenció Intermèdia Nazaret permetrà créixer un 61% en recursos
  2. L’Hospital de Calella reconvertirà els llits de llarga estada, que passaran a ser llits de convalescència i cures pal·liatives
Salut incrementa els recursos d’atenció intermèdia a la zona de l’Alt Maresme, amb 42 nous llits{"name":"2024/07/01/12/51/3da6b1b6-24ba-41df-8c80-a15a62244897.jpeg","author":"Departament de Salut","type":"0","location":"0","weight":2932285}

El Departament de Salut ha incrementat els recursos d’atenció intermèdia a la zona de l’Alt Maresme amb 42 nous llits, 21 de llarga estada i 21 de mitjana estada polivalent, que s’afegiran als 69 llits disponibles actualment. Aquest augment ha estat possible gràcies a un procés de reorganització dels recursos existents de l’Hospital Sant Jaume de Calella, i del contracte signat entre el Servei Català de la Salut i el nou Centre d’Atenció Intermèdia Nazaret, que passa a formar part del Sistema integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El centre Nazaret, a Malgrat de Mar, s’incorpora a partir d’avui com a proveïdor de salut de la Regió Sanitària Girona i concentrarà tota l’atenció intermèdia de llarga estada que fins ara prestava l’Hospital de Calella (gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva). Així doncs, els nous pacients que hagin d’ingressar d’avui en endavant a un recurs de llarga estada a l’Alt Maresme ho faran directament al Centre d’Atenció Intermèdia Nazaret, on la unitat disposarà de 21 llits. A més, el centre també estarà dotat amb una Unitat de Convalescència, de 21 llits més.

Pel que fa als pacients que actualment estan ingressats a la Unitat de Llarga Estada de l’Hospital de Calella, seguiran en aquest recurs fins que rebin l’alta o el trasllat a un recurs residencial.

Per la seva banda, l’Hospital de Calella augmentarà els llits de mitjana estada polivalent (convalescència i cures pal·liatives) per mitjà dels llits que han quedat alliberats amb el trasllat de la llarga estada al centre Nazaret. En conjunt, aquesta redistribució permetrà créixer un 61% en nombre de llits d’atenció intermèdia a tot l’Alt Maresme i passar dels 69 actuals fins a un total de 111 (subaguts, llarga estada, mitjana estada polivalent, convalescència i pal·liatius).

L’accés a aquests recursos es fa per derivació d’altres dispositius: en el cas de la llarga estada, és a través de la Comissió Interdisciplinària Mixta Sociosanitària (CIMSS), i pel que fa a la mitjana estada s’hi accedeix quan el pacient hi és derivat a través de l’hospital o des de l’atenció primària.

Centre d’atenció intermèdia Nazaret

La Residència Nazaret, situada a Malgrat de Mar, va ser fundada l’any 1973 i pertany a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, que gestiona altres centres del SISCAT a la Regió Sanitària Girona com la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles i el Centre d’Atenció Intermèdia Maria Gay de Girona. La Nazaret continuarà funcionant com a residència per a persones grans acreditada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, incorporant des d’ara el centre d’atenció intermèdia. Aquest disposa de l’estructura i del personal necessaris per oferir una atenció intermèdia de qualitat per a la població de l’Alt Maresme amb malalties cròniques que presenten dependència funcional i complexitat clínica i que, per tant, no poden ser atesos al seu domicili.

L’atenció intermèdia

L’atenció intermèdia (anteriorment sociosanitària) comprèn el conjunt de cures destinades a persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficar-se de l’actuació simultània de serveis sanitaris i socials. Aquesta xarxa ofereix serveis d’internament (d’hospitalització) i d’altres d’alternatius per a persones que no requereixen l’ingrés.

La unitat de llarga estada forma part dels serveis d’internament i són unitats on s’atenen pacients que estan en tractament rehabilitador, de cures de manteniment i prevenció de complicacions, i com a suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals. S’hi inclou l’atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.

La unitat de mitjana estada de convalescència atén persones grans amb malalties de base que necessiten una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, mèdic o traumatològic. I la unitat de cures pal·liatives ofereix tractament pal·liatiu i de confort a pacients amb malalties inguaribles en fase avançada i terminal.