1. S'ha posat a licitació l'execució dels treballs, amb un pressupost superior als 2 milions d'euros, podent presentar ofertes fins el 6 de setembre
  2. Després d'haver analitzat diverses possibilitats, s'ha optat per connectar el nucli urbà del municipi amb la depuradora de Serra de Daró a través d'una conducció de prop de 4.000 metres i una nova estació de bombament
  3. La depuradora de Serra de Daró té capacitat per tractar un cabal de 342 m3/dia (equivalent a una població de 1.423 habitants), i actualment disposa de capacitat suficient per admetre els cabals del nucli de Gualta

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació l'execució de les obres per a millorar el sanejament de Gualta, a la comarca del Baix Empordà. Mitjançant un pressupost de licitació de més de 2 milions d'euros, i podent presentar ofertes fins el 6 de setembre, es preveu la construcció d'un col·lector en alta de prop de 4.000 metres de longitud, que recollirà les aigües residuals generades a Gualta i les transportarà fins a la depuradora de Serra de Daró. Els treballs també preveuen la construcció d’una estació de bombament per poder impulsar i transportar les aigües residuals fins a la planta depuradora.

Aquesta mesura servirà per a garantir el sanejament del nucli urbà, on es troba prop del 70% de la població censada, tenint en compte que la resta de nuclis disgregats del municipi ja sanegen les aigües residuals a través de la seva connexió amb la depuradora de Torroella de Montgrí.

El nucli de Serra de Daró disposa d’un sistema de sanejament que consisteix en una planta depuradora que pot tractar un cabal mig diari de 342 m3/dia, fet que suposa donar servei a una població equivalent de 1.423 habitants. En l’actualitat la planta disposa de capacitat suficient per admetre els cabals del nucli de Gualta, fent viable la solució constructiva proposada.

La depuradora de Serra de Daró, activa des de 2012, disposa d’un sistema de tractament de les aigües mitjançant un procés de fangs activats de baixa càrrega per a l’eliminació de la matèria orgànica i amb eliminació biològica de nitrogen (nitrificació-desnitrificació) i de fòsfor. La configuració del tractament secundari consta d’un reactor biològic quadrat amb un decantador secundari concèntric. Les aigües efluents són enviades parcialment a un dipòsit d’acumulació d’aigua per a aigua de serveis i la resta són abocades a la Riera Grossa. Els fangs generats en el procés biològic són tractats i estabilitzats mitjançant eres de rizocompostatge.

L'actuació permetrà millorar la qualitat mediambiental del riu Daró.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 554 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,2% de la població. Pel que fa a la comarca del Baix Empordà, hi ha desplegades un total de 13 depuradores, que garanteixen el sanejament de prop del 98% de la seva població.

1  

Imatges

Foto. Depuradora de Serra de Daró.

Foto. Depuradora de Serra de Daró. 112853