1. Són els corresponents als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny de Procediments del Vidre en Fred i de Procediments del Vidre en Calent
  2. L’objectiu és obrir un camp professional amb el sector que fins ara no s’està desenvolupant a Catalunya


El Govern ha aprovat dos currículums d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, en concret, corresponent als cicles formatius de grau mitjà de Procediments del Vidre en Fred i de Procediments del Vidre en Calent.

El Departament d’Educació vol adequar tots els currículums d’arts plàstiques i disseny per ajustar-se a les necessitats de les empreses, en paral·lel a l’actualització dels continguts per oferir una formació de qualitat. La publicació d’aquests dos currículums és justament l’inici d’aquest procés: volen donar resposta a les necessitats del sector a Catalunya i explorar la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

Els llocs de treball dels professionals del Vidre en Calent comprenen activitats en tallers, estudis, o empreses vinculades a la creació i reproducció d’objectes i de peces de vidre en calent ornamentals i sumptuàries per a l’interiorisme o el comerç especialitzat. Pel que fa al Vidre en Fred, implica treballar en fred sobre vidre per mitjà del frec amb pedres molt dures, amb sorres abrasives i aigua, per definir les formes, creant plànols, arestes i angles. També suposa decorar en fred el vidre amb motius vegetals, animals o humans, i polir fins a donar brillantor a les superfícies dels objectes de vidre de manera que poden substituir les pedres precioses.

Les persones graduades en aquests dos cicles podran exercir la seva tasca professional en empreses del sector de les arts aplicades i de la producció del vidre; en empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic relacionats amb la producció de vidres artístics i el camp professional relatiu a l’ornamentació.

La distribució horària curricular dels dos cicles formatius de grau mitjà és de 1.600 hores de durada, repartides en 13 mòduls professionals.