1. L’increment del pressupost ha de permetre millorar les condicions laborals dels treballadors i donar resposta a les demandes històriques del col·lectiu
  2. L’aposta per les mesures penals alternatives és una de les línies estratègiques del Departament de Justícia, Drets i Memòria
  3. L’any passat, 14.572 persones van fer mesures penals alternatives a Catalunya, un 72,7% de les quals són treballs en benefici de la comunitat


L’aposta per les mesures penals alternatives és una de les línies estratègiques del Departament de Justícia, Drets i Memòria i, per aquest motiu, el Govern ha aprovat destinar-hi 53.411.866,73 euros en els pròxims quatre anys. Aquest pressupost suposa un increment substantiu respecte a l’actual i implica una licitació pel pròxim contracte més elevada, que permetrà a les entitats adjudicatàries del servei millorar les condicions laborals i salarials de les persones que presten el servei.

La partida pressupostària compromesa avui es destinarà al nou contracte per a la realització de les actuacions de suport i de seguiment socioeducatiu adreçades a les persones sotmeses al compliment de penes i mesures alternatives a la privació de llibertat imposades pels òrgans judicials a Catalunya. La nova licitació millorarà els plecs tècnics, ajustant-los també als requisits del nou conveni col·lectiu dels professionals que presten el servei i a les noves necessitats.

A més, aquest pressupost suposarà també diferents avenços i millores en la formació del personal tècnic, la coordinació i el seguiment del Servei. D’aquesta manera, el Departament de Justícia, Drets i Memòria posa les bases per donar resposta material a les demandes històriques dels treballadors que presten el servei després d’anys de reivindicacions.

Tres de cada quatre mesures penals alternatives són treballs en benefici de la comunitat

El Departament de Justícia, Drets i Memòria executa les mesures penals alternatives que imposen els òrgans judicials i que permeten donar una resposta menys aflictiva que les penes privatives de llibertat. En aquests casos, la persona penada duu a terme un programa formatiu, un tractament de salut mental o toxicomanies o, en la major part dels casos, un treball en benefici de la comunitat.


El 72,7% per cent de les mesures penals alternatives que s’executen a Catalunya són treballs en benefici de la comunitat, mitjançant els quals les persones reparen el dany provocat a la societat exercint tasques auxiliars d’interès social, com ara fent tasques de suport al manteniment, d’informació, de neteja, jardineria, acompanyament, endreça... a entitats sense ànim de lucre o organismes oficials.

El perfil tipus d’una persona penada és el d’un home (90,3%), de nacionalitat espanyola en un 67,4% dels casos i que ha comès el seu primer delicte, majoritàriament relacionat amb comportaments al volant d’un vehicle (36,4%). L’any passat, un total de 14.572 persones van fer mesures penals alternatives a Catalunya.