1. El Departament de Salut impulsa aquest canvi d’estructura que permet una gestió més directa dels centres
El conseller Manel Balcells ha presidit avui el primer comitè territorial després de l’aplicació el nou model organitzatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS){"name":"2024/07/03/17/50/9f1e823f-1ddb-47c2-9c9e-a85a6df6d3aa.jpeg","author":"Salut","type":"0","location":"0","weight":279686}

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha presidit avui el primer comitè territorial després de l’aplicació del nou model organitzatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) que “permet una major permeabilitat de les decisions i suposa una clara aposta per l’equitat, la proximitat i l’accessibilitat. Donem més empenta a l’atenció primària: més resolució, més capacitat de decidir, de fer i d’atraure talent”. Balcells ha posat de manifest que la transformació de l’ICS ha de ser la palanca per transformar el sistema: “Aquesta reordenació de l’atenció sanitària té com objectiu últim la millora dels resultats en salut. I tenim la premissa que l’atenció primària ha de ser la líder del procés assistencial. Al Departament de Salut treballem perquè l’atenció primària sigui l’element central sobre el que pivota tot el sistema i un instrument que abordi les desigualtats i contribueixi a la cohesió social”.

El nou model organitzatiu té com a meta principal establir una atenció més àgil, integrada i centrada en les necessitats específiques de cada àrea, per contribuir a l'excel·lència en la prestació dels serveis de salut. A més, és una oportunitat per millorar la qualitat dels serveis assistencials prestats i per adaptar-los millor als requisits de la població.

En essència, l’aposta del nou model territorial s’assenta en la voluntat de potenciar un lideratge assistencial més directe dels i les professionals i una major autogestió dels equips. El nou model proposa una transformació del sistema, en la qual l’ICS és una peça indispensable, que implica una modificació de l’estructura organitzativa per:

  1. Estar més a prop de la ciutadania: dotar de major autonomia l’atenció primària en cada territori i evolucionar cap a una organització més simplificada.
  2. Apostar per una major simplificació organitzativa: dotar de més agilitat la gestió del territori.
  3. Donar una atenció més integrada i integral a la ciutadania, amb una major coordinació territorial.

Aquesta transformació implica una remodelació substancial de l'estructura organitzativa territorial de l'ICS.

  1. Transformació de les gerències territorials amb la creació de gerències d’hospitals i gerències d’atenció primària i a la comunitat.
  2. Desaparició de les direccions d’atenció primària (DAP) iles direccions dels serveis d’atenció primària (SAP).
  3. Creació d’una figura d’àmbit territorial de caràcter assistencial que coordini la integració de serveis entre dispositius, tant de l’ICS com no ICS: director/a de continuïtat assistencial territorial.

El model ha estat aprovat pel Consell d’Administració i la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’ICS.

2  

Imatges

El conseller Manel Balcells ha presidit avui el primer comitè territorial després de l'aplicació del nou model organitzatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS)

El conseller Manel Balcells ha presidit avui el primer comitè territorial després de l'aplicació del nou model organitzatiu de l'Institut Català de la Salut (ICS) 279686

Segona fotografia del primer comitè territorial, des d'un altre angle.

Segona fotografia del primer comitè territorial, des d'un altre angle. 302870