I tot i que la renda agrària va créixer el 2023, se situa gairebé al nivell de fa 7 anys

FOTO NP AVANÇ RENDA AGRÀRIA 2023{"name":"2024/07/04/14/16/96c34961-ab64-4394-befb-a271a1c14029.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":267723}

La renda agrària, és a dir, el valor generat per l’activitat de producció agrària que mesura la remuneració de tots els factors de producció (terra, capital, i treball), es va situar a Catalunya en 1.675,8 milions d’euros l’any 2023, el que representa un augment del 14,79% en termes de renda agrària real, és a dir restant/eliminant l’efecte produït per la variació de preus (inflació), el que tot i l’increment encara quedaria per sota de la mitjana dels últims anys, segons la darrera estimació elaborada pel Gabinet Tècnic del Departament.

Les dades provisionals també apunten que el valor de la producció agrícola disminuiria (-8,85%), en gran mesura per la disminució tant de produccions (sequera) com de preus de cereals. La fruita fresca i la fruita seca recuperen potencial productiu respecte el 2021 (el 2022 les gelades van fer malbé la producció) però els preus són més baixos que el 2022, amb tot s’incrementa el valor un 57% respecte el 2022. En el conjunt de la producció agrícola la caiguda en volum de la producció (-11,67%) no ha estat compensada pels increments de preus (+3,23%).

Quant al valor de la producció ramadera, aquest augmentaria (+16,43%), afavorit per l’increment del valor econòmic del porcí (+21,02%), del boví, i l’aviram, i també per l’increment del valor econòmic dels productes animals (llet i ous principalment).L’increment de preus de la producció ramadera (+18,45%) ha compensat la disminució del volum de producció (-1,70%). Aquest és el principal factor que ha contribuït a aquesta variació positiva de la Renda Agrària, conjuntament amb l’estabilitat dels consums intermedis.

I és que els consums intermedis, que són els inputs dels béns i serveis consumits durant el procés de producció, es mantindrien estables, i en volum es registra un increment del +2,71% però els preus han disminuït un 2,51%. La disminució dels preus de l’energia (-22,57%), dels fertilitzants (-19,05%), i dels aliments per al bestiar (-2,13%) han afavorit l’estabilitat dels consums intermedis.

Cal dir que gràcies al bon comportament de la ramaderia i molt especialment del sector porcí (sector determinant en el comportament de la renda agrària) i a la recuperació de la producció de fruita fresca i seca, s’ha revertit la tendència negativa de la renda agrària real de 2021 i 2022 tot i que encara queda camí a recòrrer per a poder assolir la línia ascendent del nivell de renda que es va estroncar el 2020.

Val a dir que la producció del sector agrari comprèn la producció vegetal i animal, serveis agraris, i les activitats secundàries no agràries no separables de l’activitat agrària. Així, la renda agrària es calcula multiplicant la producció pel preu percebut pel pagès, més les subvencions, i menys els consums intermedis (fertilitzants, fitosanitaris, pinsos, etcètera), les amortitzacions (maquinària, explotacions, ...), i els impostos.

GRÀFIC AVANÇ NP RENDA AGRÀRIA 2023{"name":"2024/07/04/14/21/3c83bb06-3b2b-4ed0-a0da-cff27112b56f.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":80781}

En la gràfica, que reflecteix tant la renda agrària real, la qual es calcula descomptant la inflació, com la nominal a preus corrents, que obvia la inflació, es veu que venim de l’any 2020 en què es va assolir uns alts nivells de renda, el 2021 la renda agrària real baixa un 11,63% atès l’increment molt fort del costos arran de la guerra d’Ucraïna i de les tensions en els mercats de l’energia. El 2022 es va accentuar la sequera que va afectar moltes produccions de secà i es va registrar gelades que van reduir molt les produccions de fruita fresca i seca, i es manté els efectes de l’alt nivell dels costos que va començar el 2021. Amb aquests antecedents s’arriba al 2023.

Producció Final Agrària

Cal tenir en compte que el càlcul de la renda agrària es basa en la Producció Final Agrària que és la producció en volum pel preu que ha percebut el pagès. I en aquest sentit les dades provisionals assenyalen que la Producció Final Agrària (PFA) el 2023 va ser de 6.510,49M€. En percentatge, les produccions ramaderes van suposar un 70,31% i les agrícoles un 28,03% de la PFA. Es veu molt clar el pes que té la ramaderia en el sector agrari a Catalunya i més l’any passat en què la producció agrícola es va veure molt limitada per la sequera.

Dins de la producció agrícola 2023, la renda agrària l’encapçalen en valor les fruites fresques (30,35%); seguit de les hortalisses, plantes, i flors (29,32%), cereals (9,19%), les plantes farratgeres (6,42%), el raïm (4,21%), el vi i el most elaborat per l’agricultor i les cooperatives (4,04%), els cítrics (3,35%), l’arròs (3,23%), les olives (2,67%), l’oli d’oliva elaborat per l’agricultor i les cooperatives (2,65%), fruita seca (2,59%), plantes industrials (1,26%), i altres productes vegetals com ara llavors, subproductes del vi (brisa i mares) i de l’oli (pinyolada) (0,36%).

I el porcí (57,83%) encapçala el valor de la producció ramadera 2023, seguit de l’aviram (14,13%), el boví (13,07%), la llet (9,10%), l’oví i cabrum (1,25%), el conill (0,60%), altres productes animals (0,22%), i l’equí (0,16%).

Com es pot veure, la fruita i el porcí lideren la producció agrària catalana, i això explica que el 2023 pugi la renda tot i ser un any en què l’agricultura de secà va patir de forma més greu la sequera però també la de regadiu amb el tancament del Canal principal del Canal d’Urgell o les fortes restriccions als regadius de la Muga, el Ter, i els pantans de Margalef, Guiamets, i Riudecanyes.

Per a més informació, hom pot accedir a l’avenç de dades provisionals en el següent enllaç:

https://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de02_estadistiques_observatoris/03_renda_agraria/renda_agraria_nou/documents/fitxers_estatics/Avanc-macromagnituds-2007-2023_JULIOL_2024-.pdf