10a reunió plenària de l’Aliança Catalunya 2030, a l’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat.
10a reunió plenària de l’Aliança Catalunya 2030, a l’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat.
{"name":"2024/07/05/14/50/e46cf935-2a5d-4176-8a8a-85a765df2f87.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":2116654}

L’Aliança Catalunya 2030 ha incorporat aquest divendres tres noves organitzacions que han signat l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. Es tracta de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.U (L'Energètica) il’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC). Amb la seva incorporació, ja són 85 les organitzacions catalanes públiques i privades i de diferents àmbits que s’han compromès formalment amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, incloent-hi el Govern de Catalunya.

La signatura s’ha realitzat en el marc de la 10a reunió plenària de l’Aliança Catalunya 2030, que ha tingut lloc a l’auditori del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya i a la qual ha assistit en representació del Govern de Catalunya Anna Barnadas López, secretaria d’Acció Climàtica.

En el moment de signar, ACCIÓ, representada pel seu director executiu, Joan Romero Circuns, s’ha compromès a impulsarla R+D i la innovació empresarial per combatre l’emergència climàtica i avançar cap a la circularitat i afavorir la implementació de nous projectes d’innovació empresarial. Per aconseguir-ho, disposa del Programa ProACCIÓ Green, amb 4 línies d’ajuts empresarial i mesures per a la sensibilització i formació a les empreses. Així mateix, s’ha compromès a calcular l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) d’ACCIÓ i a elaborar i executar un pla d’accióper a la seva reducció.

Al seu torn L’Energètica, representada pel seu president i conseller delegat, Ferran Civit i Martí, s’ha compromès, entre altres, a promoure línies d’actuació per a lluitar contra la pobresa energètica, per assolir la sobirania energètica tot vetllant que els projectes nous d’implantació de fonts renovables d’energia no perjudiquin el sector primari i les terres agrícoles, i garantir que tots els projectes de generació elèctrica que desenvolupi L'Energètica esbasaran en la premissa de generació renovable, sostenible i neta.

Finalment l’Institut de Recerques envers la Cultura (IREC), representat pel seu soci president, Alfons FígulsiAlonso, s’ha compromès a facilitar el lliure accés als resultats de les recerques realitzada al llarg del darrers 31 i a editar digitalment totes les seves publicacions, facilitant la difusió àmplia del coneixement que genera. Així mateix, s’ha compromès, entre altres, a garantir la paritat de gènere en la seva junta directiva i a reduir la despesa energètica de les seves instal·lacions i trobades científiques.

Durant la reunió plenària, on ha assistit una delegació del Departament de Desenvolupament Sostenible del govern de Romania, s’ha comptat amb una intervenció de Maria Nikolopoulou, membre del Comitè Econòmic i Social Europeu, sobre el futur de les polítiques europees de sostenibilitat després de les eleccions al Parlament Europeu. També ha intervingut Laia Arnal Arasa, directora general de Transferència i Societat del Coneixement, que ha presentat les accions desenvolupades en l’àmbit l’Agenda 2030 per part de les universitats catalanes (fins 2023) i visió de futur.

Finalment, també s’ha comptat amb una presentació del projecte “Què funciona contra la pobresa. Àmbit pobresa infantil” liderat per Ivàlua, el Departament d’Economia i Hisenda i UNICEF, a càrrec de Roger Garcia Rodore­da, res­pon­sable de Polítiques d’Infància i Sensibilització d’UNICEF Comitè de Catalunya.

La creació de l’Aliança Catalunya 2030, el 21 febrer de 2020, respon al mandat del Parlament de Catalunya d’impulsar una aliança d’actors públics i privats que, ha­vent subscrit l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, contribuïssin a la localització a Cata­lunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets. L’Acord nacional per a l’Agenda 2030, aprovatpel Govern el 18 de febrer de 2020, és un document que ofereix una visió compartida sobre com contribuir a avan­çar en la consecució dels ODS i que defineix el paper i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya per assolir-los.

Els nous membres de l’Aliança Catalunya 2030

ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu és impulsar la competitivitat i el creixement del teixit empresarial català, a través del foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l’atracció d’inversions.

Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.U, (L'Energètica), és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d'origen renovable. La seva acció es centra a promoure la producció d'energia neta, avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, vetllar per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.

L’Institut de recerques envers la Cultura (IREC) és una institució científica constituïda el 28 de juliol del 1991 a Cardona, que té com objectiu principal promoure i desenvolupar la recerca científica en el camp de les ciències de l’Home i impulsar-ne la difusió. Durant els seus més de 30 d’existència ha excavat, prospectat i estudiat el patrimoni cardoní.