1. Amb aquest import i el corresponent als ajuts a la competitivitat, el termini de pagament dels quals va més enllà del 30 de juny ja que es tracta d’ajuts plurianuals que van condicionats a la realització de les inversions a subvencionar, el total d’ajuts de la convocatòria 2023 de la PAC assolirà els 326 milions d’euros
FOTO NP BALANÇ PAGAMENTS PAC 2023{"name":"2024/07/05/14/58/c90002c9-bc48-4822-bbc4-349de2ba158b.jpg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":204150}

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha pagat a les explotacions agràries de Catalunya 291.837.861 euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2023 a 36.621 beneficiaris, a data 30 de juny, termini de finalització del període de pagament del gran bloc d’ajuts de la PAC 2023, al marge dels esmentats ajuts plurianuals a la competitivitat, el pagament dels quals va condicionat a la realització de les inversions subvencionables.

Dels 292M€ ja abonats, 243.180.179 euros corresponen als ajuts directes finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA), i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022 i 2023-2027 finançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el propi Departament, per un import de 48.657.682 euros.

Aquest ha estat el primer any d’aplicació del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027, en el que s’inclouen els fons FEAGA i FEADER, i en el que s’han modificat alguns dels ajuts del període 2014-2022.

La PAC consta de dos blocs d’ajuts anomenats ‘pilars’: el primer pilar inclou els ajuts directes dissociats i els associats agrícoles i ramaders; i el segon pilar abasta els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), entre els quals figura els corresponents al Contracte Global d’Explotació (CGE).

Dins del PEPAC, els ajuts directes dissociats inclouen l’ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, un ajut redistributiu complementari a aquest, que té per objectiu distribuir de forma més equitativa l'ajut a la renda, pensant en les explotacions petites i mitjanes; i un ajut complementari a la renda per a joves agricultors/es, per tal de potenciar l’activitat dels joves en el sector.

Val a dir també que dins dels ajuts directes dissociats, s’ha substituït els ajuts a mesures en favor del medi ambient existents fins ara, coneguts com a greening, pels ecorègims. Es tracta d’ajuts per a pràctiques en favor del clima i el medi ambient que han d'anar més enllà dels requisits de condicionalitat, han de ser diferents a les incloses en els ajuts agroambientals del PDR, i són d’establiment obligatori per als Estats Membres i voluntaris per als agricultors.

D’altra banda, l’actual PEPAC manté els ajuts associats agrícoles i ramaders pensats per a fer front a les dificultats que puguin trobar els agricultors i els ramaders en la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les seves explotacions. 

Pagament ajuts directes

2023

Ajuts associats agrícoles

8.030.316

Ajut associat al cultiu de l'arròs

4.770.567

Ajut associat al tomàquet per a indústria

2.012

Ajut associat als fruits de closca i les garrofes

507.705

Ajut associat a la producció de la resta de lleguminoses

1.916.512

Ajuts associat a la producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses

34.942

Ajuts associat a la producció de llegums de cigró, llentia i mongeta

45.941

Ajut associat a l'olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental

752.637

Ajuts associats ramaders

25.428.648

Ajut a la ramaderia extensiva de boví de carn

6.008.676

Ajut per a la producció sostenible de llet de vaca

8.609.090

Ajut a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i de cabrum de carn

3.440.960

Ajut a la ramaderia extensiva i semiextensiva d'oví i cabrum que pasturen subproductes

436.236

Ajut per a la producció sostenible de llet d’ovella i de cabra

360.317

Ajut per a l'engreix de vedells a l'explotació de naixement

410.932

Ajut per a l'engreix sostenible de vedells

6.162.437

Ajuts dissociats

159.229.681

Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat

122.149.500

Ajut complementari a la renda per a joves

5.735.938

Ajut redistributiu complementari a la renda

31.344.242

Ecorègims

50.491.534

Ecorègim de cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà

4.029.170

Ecorègim de cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d'elevat pendent i bancals

5.424.508

Ecorègim de cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans

4.269.529

Ecorègim d'espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents

4.451.816

Ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides

7.712.556

Ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies

465.148

Ecorègim de rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà

8.446.534

Ecorègim de rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit

5.159.804

Ecorègim de rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu

10.532.470

Total pagaments directes

243.180.179

Podeu consultar les dades dels pagaments 2023 d’ajuts directes per línies d’ajut i per comarques en el següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pla-estrategic-pac-2023-2027/dades-obertes/visualitzacio-pagaments/ajuts-directes-de-la-politica-agraria-comuna/

I quant als ajuts del segon pilar de la PAC, destaquen els corresponents al Programa de Desenvolupament Rural (PDR), entre els quals figuren els ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació (CGE).


Ajuts

2023

Total ajuts a la sostenibilitat

48.657.683

PDRcat2020

25.666.054

Agricultura ecològica

7.571.962

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

11.686.222

Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000

537.155

Ramaderia ecològica

5.870.715

PDRcat2327

22.991.629

Ajuts a l'apicultura sostenible

817.068

Ajuts a les pastures sostenibles

1.457.414

Gestió sostenible de zones humides

4.980.868

Sistemes alternatius a la lluita química

4.378.553

Protecció de l’avifauna en zones estepàries de la Xarxa Natura 2000

11.444

Ajut a la conservació de recursos genètics d’interès ramader

1.953.697

Ajuts als conreus sostenibles

5.621.487

Ajut de la Producció agrària ecològica

3.771.099

Podeu consultar les dades de pagaments de la convocatòria 2023 dels ajuts a la sosteniblitat per línies d’ajut i per comarques a:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/pla-estrategic-pac-2023-2027/dades-obertes/visualitzacio-pagaments/pagament-ajuts-agroambientals-pac/

Finalment, val a dir també que s’ha concedit 34.433.694 € dels ajuts a la competitivitat agrària, inclosos dins del Contracte Global d’Explotació, sol·licitats l’any 2023, el termini de pagament dels quals va més enllà del 30 de juny ja que es tracta d’ajuts plurianuals que van condicionats a la realització de les inversions a subvencionar. Amb aquest import el total d’ajuts de la convocatòria 2023 de la PAC assolirà els 326 milions d’euros.

Ajuts

2023

Ajuts a la competitivitat

34.433.694

Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

21.027.064

Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

3.798.636

Primera instal·lació de persones joves agricultores

6.644.000

Diversificació agrària

2.963.994