1. L’acord, que arriba després d’un procés de mediació amb els familiars, permetrà desbloquejar 8 places de la llista d’espera

El Departament de Drets Socials ha arribat a un acord amb els familiars i persones usuàries que seguien a la residència de gent gran de Reus per al seu trasllat temporal. La directora general de Provisió de Serveis, Maria Rosa Pons i Vilarasau, i representants de les famílies han signat aquest matí l’acord, al qual s’arriba després d’un procés de mediació, pel qual es traslladarà a aquestes 8 persones a un altre recurs residencial d’acord amb la preferència que han manifestat. D’aquesta manera s’ha garantit que tothom que es volia quedar a una residència de Reus ho ha pogut fer, d’acord amb el compromís que havia agafat el Departament de Drets Socials a l’inici del procés de negociació.

L’acord al qual s’ha arribat també estableix el compromís del Departament de Drets Socials de mantenir el caràcter públic de la residència, tant de l’equipament com de la seva gestió, una vegada hagi acabat la reforma integral a la qual ha de ser sotmesa.

Un altre dels punts que han acordat és el de mantenir actiu el Consell de participació de la residència mentre durin les obres per tal que els residents que han sigut traslladats i les seves famílies puguin participar en el disseny de la reforma i fer-ne seguiment.

Fer avançar la llista d’espera

El trasllat d’aquestes persones en d’altres centres residencials ubicats a Reus mateix i a Tarragona, tindrà lloc aquesta setmana i permetrà també desbloquejar la llista d’espera per accedir a un recurs assistencial. Això és perquè a dia d’avui, hi ha 16 places residencials reservades per a aquestes persones a les residències Horts de Miró de Reus (on s’ha obert la quarta planta de la residència, amb 29 places noves) i Mare de Déu de la Mercè de Tarragona. Una vegada aquestes persones ocupin la plaça que hagin escollit, les 8 places restants podran ser ocupades immediatament per persones que estaven a la llista d’espera.

Seguiment dels trasllats

El Departament de Drets Socials ha tractat de forma individualitzada i cas per cas tots i cadascun dels trasllats, des de l’inici del procés i d’acord amb les seves necessitats personals.

Així, d’acord amb les seves preferències, totes les persones usuàries van optar per fer els trasllats amb ambulàncies del Departament de Salut, que es van fer segons el previst. També van ser recursos propis del Departament de Drets Socials els encarregats de moure les pertinences personals de tots els usuaris i usuàries a les noves destinacions.

Durant tot el procés, la Direcció General de Provisió de Serveis del Departament ha fet seguiment de la situació de les persones usuàries que des de principis de maig i fins a finals de juny han estat traslladades. De forma generalitzada, tots els familiars amb qui s’ha contactat telefònicament en aquesta primera fase del seguiment han expressat un alt grau de satisfacció tant pel que fa al trasllat com els primers dies en els nous equipaments.

En les properes setmanes, professionals del Departament continuaran aquest seguiment amb visites a les residències de destinació per poder parlar amb els residents més autònoms amb qui es prefereix contactar directament in situ.

Reforma integral

La residència de gent gran de Reus haurà de sotmetre’s a una reforma integral per garantir l’actual qualitat del servei assistencial i assegurar la seguretat i el benestar de les persones que hi viuen i hi treballen. En aquest sentit, la remodelació ha de servir per bastir unes instal·lacions segures i actualitzades que responguin al model d’atenció centrada en la persona que promou el Govern.

La tipologia de les actuacions fa inviable que els residents de l’equipament puguin seguir a l’edifici mentre es procedeix a fer les obres, de manera que el Departament de Drets Socials ha optat per al trasllat temporal de les persones usuàries durant aquest període d’obres, que podria durar uns quatre anys. Així mateix, els treballadors i treballadores de la residència s’han reubicat a la residència pública de gent gran de Tarragona després d’arribar a un acord amb el comitè d’empresa, mantenint així tots els llocs de treball i condicions.

El Departament de Drets Socials ja ha fet l’encàrrec a Infraestructures.cat el projecte de reforma, a la qual hi destinarà 14 milions d’euros.

1  

Fitxers adjunts

Acord per la residència de gent gran de Reus.

Acord per la residència de gent gran de Reus.
PDF | 292061