1. El projecte “Platforma” permet als principals agents de la cooperació descentralitzada europea una interlocució reforçada i permanent amb la Comissió Europea i un millor seguiment de les polítiques de desenvolupament de l’àmbit europeu
  2. Catalunya liderarà actuacions per millorar el còmput de l’Ajut Oficial al Desenvolupament de les administracions més pròximes a la ciutadania d’arreu d’Europa, i per a la capacitació del personal de les regions sòcies en matèria d’acció exterior i d’accés al finançament internacional

El Govern s’ha adherit a la nova fase del projecte europeu “Platforma”, anomenat "Empoderant els governs locals i regionals per obtenir resultats de desenvolupament eficaços als països socis de la Unió Europea”. D'aquesta manera, la Generalitat s’associa amb l'organització coordinadora de “Platforma”, que és el Consell de Municipis i Regions d’Europa (CMRE), l'entitat de governs locals i regionals més gran a escala europea, amb l’objectiu d'influir en la política de desenvolupament de la Unió Europea, cosa que el Govern ja ha estat fent en els darrers anys.

En el marc d’aquest projecte, Catalunya liderarà dues accions prioritàries per al Govern en matèria de cooperació descentralitzada, el terme emprat per referir-se a la cooperació internacional promoguda per entitats locals o regionals o per organitzacions de la societat civil:

  1. Millorar la comptabilització dels recursos que es destinen a l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) per part de les administracions regionals.
  2. Capacitar el personal dels territoris socis del CMRE en matèria de relacions exteriors i accés al finançament internacional per a la cooperació al desenvolupament.

Des de 2008, el projecte “Platforma” ofereix un espai de col·laboració, posada en comú i diàleg entre els principals agents de la cooperació descentralitzada europea i la Comissió Europea. La fase actual del projecte es va iniciar el setembre de 2023 i compta amb 26 socis més d’arreu d’Europa, té una durada de tres anys i mig i conclourà el febrer de 2027.

El projecte té un cost total de 5 milions d’euros, dels quals la Comissió Europea en cofinança un 80% (4 milions) i els socis n’assumeixen la part restant. La Generalitat de Catalunya executarà diverses activitats amb un pressupost de 60.000 euros.

La col·laboració del Govern amb la Comissió Europea i les delegacions de la Unió Europea establertes a tercers països en matèria de cooperació al desenvolupament és sòlida. Una de les formes més habituals de vehicular aquesta col·laboració és amb els acords de transferència subscrits entre un donant –en aquest cas, el Govern de Catalunya– i la Comissió Europea per treballar conjuntament en la implementació de programes amb interessos compartits.

Per exemple, l’Executiu, a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha signat recentment un acord de transferència amb la Comissió Europea per a la implementació d’un projecte destinat a l’eliminació de la violència de gènere a Moçambic, un objectiu compartit per la cooperació catalana i l'europea.