Interns, professionals, famílies, entitats i voluntariat rebran formació per identificar senyals de risc i disposar de pautes per actuar de manera preventiva

El Departament ha editat tres guies de fàcil lectura i molt didàctiques adreçades a aquests col·lectius que seran la base de la formació

La prevenció del suïcidi és una de les línies estratègiques de la Conselleria, que ha aconseguit frenar el nombre de casos

El Departament de Justícia, Drets i Memòria fa un pas més en la prevenció del suïcidi en l’àmbit penitenciari, que és una de les principals línies estratègiques de l’execució penal. Les persones internes, els seus familiars i també els professionals, les entitats i el voluntariat rebran formació específica per identificar senyals de risc i disposar de pautes efectives per actuar davant d’aquestes situacions. La base de la formació seran les tres guies que el Departament, per mitjà del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, ha editat: documents de fàcil lectura i molt didàctics que es presenten en tres versions diferents per a cada col·lectiu. L’adaptació per a professionals està disponible en català, i la resta s’edita en català, castellà, anglès i francès. També s’ha previst una audioguia en àrab.

Aquestes guies són el resultat d’un treball conjunt i participatiu amb professionals de diferents àmbits dels serveis penitenciaris, amb la col·laboració del Departament de Salut. En la redacció també hi ha pres part un grup d’interns del programa d’intervenció psicoeducativa per a persones amb conductes suïcides N’VIU del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Donar eines als col·lectius implicats per evitar suïcidis

L’objectiu és convertir en agents de prevenció del suïcidi els interns, els familiars, els professionals, les entitats i el voluntariat perquè puguin detectar situacions en les quals algú està en risc de suïcidi i donar pautes per saber com actuar per ajudar a prevenir-ho. En el cas de les persones internes, la intenció és capacitar-les perquè puguin detectar possibles senyals d’alarma i demanar ajuda quan un company, o un mateix, es troba en una situació de risc.

Pel que fa a les famílies i persones properes als interns, la fita és que puguin descobrir situacions de malestar i disposin d’eines per saber com gestionar-les. També se’ls facilitarà informació sobre els circuits d’ajuda i suport que tenen al seu abast. Finalment, els professionals dels centres, les entitats i el voluntariat es formaran per saber com actuar i anticipar-se davant d’aquestes situacions. Un element comú de la formació i que es troba en les tres guies és l’apartat que ofereix pautes a seguir a les persones que han viscut de prop el suïcidi d’una persona interna.

Diferents nivells de formació segons el col·lectiu

Els equips de benestar dels centres seran els encarregats de fer la formació i d’oferir suport als interns. Aquests equips estan formats pels professionals especialitzats que es van incorporar el mes de març per treballar de forma específica la prevenció del suïcidi. Faran difusió del material a través de sessions en programes d’acollida, quan es produeixi un nou ingrés a presó, també en els diferents programes de rehabilitació i en qualsevol espai d’activitat que permeti tractar el tema. La intenció és que totes les persones internes en tinguin coneixement i es puguin convertir en agents de salut.

Pel que fa als professionals, es faran sessions amb la guia a diferents nivells perquè tots sàpiguen detectar senyals d’alarma i puguin actuar de manera adient.Les entitats i el voluntariat es formaran per mitjà de les diferents taules de participació social i, pel que fa als familiars, la guia estarà disponible a tots els espais dels centres on accedeixen, i des dels serveis socials penitenciaris i els serveis socials de base se’ls oferirà aprofundir en el tema.

La prevenció del suïcidi, una prioritat

La prevenció del suïcidi en l’àmbit penitenciari és una de les principals línies d’actuació de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Aquest projecte se sumarà les mesures impulsades fins ara per prevenir suïcidis: el mes de març es van incorporar a tots els centres 111 professionals especialitzats per evitar conductes disruptives i millorar el benestar dels interns, amb un pressupost de 20 M€. De tots aquests efectius, 21 es dediquen exclusivament a treballar la prevenció del suïcidi. També es va signar un conveni amb el Departament de Salut que incloïa la prevenció del suïcidi.

A banda, el Departament ja disposava d’un programa de prevenció de suïcidis, que va entrar en vigor l’1 de juny de 2019 i que es va actualitzar el 3 de maig del 2021. Un programa elaborat amb el Departament de Salut i amb la col·laboració d’entitats especialistes per millorar la prevenció dels suïcidis.

El 2023 s’aconsegueix una reducció dràstica dels suïcidis a presó

Ens hem de traslladar 10 anys enrere fins a l’any 2012 per trobar una xifra tan baixa com la de l’any passat, en què es van produir 6 suïcidis, tot i que continua sent una xifra totalment inacceptable perquè l’objectiu és que no se’n produeixi cap. Aquesta reducció es deu en gran part a les mesures que Justícia ha implementat darrerament.

A les presons, la taxa de suïcidis multiplica per 7 la taxa comunitària. Aquest és un fet comú a tots els sistemes penitenciaris del món, perquè la privació de llibertat té un component inevitable d’estrès per a la persona que pateix aquesta situació. També s’ha de tenir en compte que, entre la població penitenciària, la problemàtica de la salut mental és 7 vegades més alta que en la població general. Aproximadament el 60 % dels interns de les presons de Catalunya tenen algun problema de salut mental i un 49 % tenen trastorns relacionats amb l’abús de substàncies.

3  

Fitxers adjunts

Guia per a professionals, entitats i voluntariat

Guia per a professionals, entitats i voluntariat
PDF | 234367

Guia per a persones privades de llibertat

Guia per a persones privades de llibertat
PDF | 225989

Guia per a Familiars

Guia per a Familiars
PDF | 260761