S'aprova el Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'Esport

query_builder   31 juliol 2000 17:00

event_note Nota de premsa

S'aprova el Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'Esport

S’aprova el text únic de la Llei de l’Esport per tal de regularitzar, aclarir i harmonitzar mitjançant la seva refosa, la Llei 8/1998 de l’esport, la Llei 8/1999 de la jurisdicció esportiva i la Llei 9/1999 de suport a les seleccions catalanes.El nou text legal bàsicament s’estructura amb un títol preliminar relatiu als principis rectors de la política esportiva de la Generalitat, i altres sis títols que regulen, consecutivament, les entitats esportives, l’organització administrativa de l’esport català, la gestió i regulació de l’educació física i l’esport, la inspecció esportiva i el règim sancionador administratiu, la Comissió Antidopatge de Catalunya i la Comissió Contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya, i la jurisdicció esportiva. La llei es clou amb nou disposicions addicionals i cinc transitòries.Entre els aspectes destacats de la llei, es crea el Tribunal Català de l’Esport, el nou òrgan suprem jurisdiccional esportiu a Catalunya que substitueix i assumeix les competències que fins ara tenia el Comitè Català de Disciplina Esportiva.Finalment, un dels 21 principis rectors de la política esportiva de la Generalitat és: ’Promoure i difondre l’esport català en els àmbits supraautonòmics, i també la participació de les seleccions catalanes en aquests àmbits’ (article 3.r). A més, ’les federacions esportives catalanes de cada modalitat esportiva són les representants del respectiu esport federat català en els àmbits supraautonòmics’ i ’és funció pròpia de les federacions esportives catalanes la creació, el foment, i l’impuls de les seleccions catalanes de les respectives modalitats o disciplines esportives amb la finalitat de participar en esdeveniments de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós, segons s’escaigui’ (article 19.2).