El Consell Executiu aprova el Pla d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per l'any 1999

query_builder   10 octubre 2000 10:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu aprova el Pla d'aplicació de la recaptació del gravamen finalista previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per l'any 1999

La recaptació correspon a l’impost finalista que grava les empreses situades a Catalunya que poden generar un risc i activar plans de protecció civil.El producte de la recaptació d’aquest gravamen s’haurà de destinar íntegrament a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, informació i formació en matèria de protecció civil i s’haurà d’adjudicar a les administracions que siguin competents en la matèria, d’acord amb un pla aprovat pel Govern.Els percentatges proposats per a la recaptació són:- 20% que es destinarà a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infrastructures bàsiques de protecció civil i a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil.- 10% que anirà destinat a la inversió, implantació i manteniment de recursos i aplicacions informàtiques destinats a dur a terme, de la manera més rendible, les funcions en matèria de protecció civil.- 30% de la recaptació que s’invertirà en la implantació i manteniment d’equipaments de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions (XAC), per tal d’alertar la població en cas de risc generat per un accident.- 20% que anirà destinat a l’edició de guies tècniques i disposicions legals que és necessari difondre, així com a l’edició de material per a la informació al públic.- 10% que anirà destinat a la realització de jornades sobre seguretat civil i prevenció adreçades a responsables municipals i a tècnics de protecció civil locals.- 5% que es destinarà a la formació del personal dels serveis públics inclosos en els plans de protecció civil.- 5% que s’invertirà en dotació específica de material destinat a la intervenció en presència de substàncies perilloses.Aquests percentatges, en cas necessari, es podran ajustar a l’import exacte de les activitats.