El Govern aprova el Decret de creació de les taules sectorials del sector de la pesca

query_builder   27 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de creació de les taules sectorials del sector de la pesca

Es creen les taules sectorials del sector de la pesca com a òrgans interlocutors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en els àmbits sectorials de la pesca, el de l’aqüicultura i el de la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.Amb la constitució d’aquestes tres taules es plasma l’objectiu del Govern de la Generalitat de millorar les estructures representatives, la participació del sector i la vertebració del propi sector.Les seves funcions seran principalment:- Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre els àmbits sectorials abans referenciats.- Reforçar les actuacions del sector, per tal d’aconseguir la seva pròpia vertebració econòmica i social i fomentar la seva activitat econòmica.- Estimular l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector.- Col·laborar amb l’administració en l’elaboració i l’execució de les mesures de millora, reestructuració i transferència tecnològica per als sectors productius.- Fomentar el consum dels productes de la pesca i de l’aqüicultura proposant les accions de promoció que es creguin oportunes.