El Govern aprova el Decret de constitució del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

query_builder   27 desembre 2000 17:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de constitució del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona va ser creat per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.La seva finalitat és el desenvolupament en l’àmbit municipal de Barcelona de les funcions, activitats i serveis en matèria d’habitatge públic atribuïdes en la Carta municipal de Barcelona.En concret, correspon al consorci la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic, en règim de propietat i de lloguer, en el terme municipal de Barcelona, en el marc de les disposicions generals establertes pel Govern de la Generalitat en relació a aquest àmbit.El Consorci desenvolupa les funcions següents:a) Planificar les actuacions d’habitatge públic en l’àmbit municipal de Barcelona.b) Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona.c) Promoure una política d’habitatges de lloguer per a joves o per a altres col·lectius amb requeriments específics.d) Planificar les actuacions de remodelació i de rehabilitació de barris que s’hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.e) Programar i promoure la rehabilitació, la reparació i la millora dels barris de promoció pública existents.f) Dur el control, la tutela i el seguiment de les actuacions realitzades, en el seu cas, pels ens personalitzats encarregats de la gestió de l’habitatge públic.El Consorci s’organitza en un Consell de Govern i un gerent. El Consell de Govern del Consorci es compon dels següents membres:- El president que serà el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques.- El vicepresident designat per l’alcalde de Barcelona entre els membres del seu Consell.- Dos membres en representació de la Generalitat.- Un membre en representació de l’Ajuntament de Barcelona.