Aprovació del projecte de Decret sobre ajuts a la renovació del material mòbil destinat a la prestació de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera a Catalunya

query_builder   2 maig 2000 17:00

event_note Nota de premsa

Aprovació del projecte de Decret sobre ajuts a la renovació del material mòbil destinat a la prestació de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera a Catalunya

El Pla de Millora de la qualitat del transport interurbà de viatgers per carretera a Catalunya que el Govern va aprovar el 1999 té com a objectiu el desenvolupament d’un programa integral en diferents camps d’actuació per a la modernització i l’adequació de la xarxa catalana de transport públic per carretera a les necessitats actuals. Entre aquests camps d’actuació destaca el relatiu a la millora de les condicions de seguretat, confort i accessibilitat dels vehicles, objectiu cabdal per una correcta promoció del transport públic per assolir la col·laboració entre l’Administració i les empreses concessionàries que presten els serveis regulars de transport de viatgers amb la finalitat de renovar el parc en condicions obsoletes i possibilitar la seva substitució quan resulti necessària.El programa de renovació que es regula en aquest Decret preveu l’assignació de recursos pressupostaris de la Generalitat de Catalunya, en concurrència amb els que provenen de la inversió empresarial, per a la renovació de material mòbil destinat a la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa fomentarà la reducció progressiva de l’edat mitjana del parc i afavorirà la millora de les condicions abans esmentades.